Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Terpstra de schrijver Terpstra"Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
Toch was Antwerpen '93 een wat ongelukkig kader voor dit stuk, omdat de euforie van de eerste maanden van het cultuurjaar de feiten uit de voorstelling overrompelde...door een goede tekstzegging en een vitale invulling van de rol van de arts Stockmann door Frank Vercruyssen en van de burgemeester door Damiaan de Schrijver, die daarnaast ook nog de rollen speelt van...Als kunst de bestaande orde in vraag moet stellen dan is Ibsen hier de kunstenaar en Stanislavski de draaikont, die lang voor de dictatuur van de partij in Moskou was gevestigd, de titel van het stuk

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Voor Terpstra is de Troje-stof het uitstekende materiaal om de rol van de vrouw te belichten, en te laten zien wat zowel de aspiraties als de mislukkingen zijn van een vrouw die van vrijheid droomt...Voor de Griekse schrijver van 425 voor Christus zijn de strijders uit het epische verhaal net zo min helden als ze dat zijn voor Koos Terpstra uit 1995...Al heeft regisseur Terpstra de schrijver Terpstra uitstekend gediend, toch verdient deze tekst op verschillende seizoenprogramma's te verschijnen (in Vlaanderen is deze opvoering slechts enkele dagen

Nr. 51, Augustus 1995 • Tom Blokdijk, Pol Eggermont • Achterover zitten en publiek zijn
Die dinsdag heeft regisseur en schrijver Koos Terpstra zijn eerste vrije dag gehad, sind lang: 'Ik had geen schema, ik hoefde niks, het was heerlijk, ik heb de hele dag gewerkt...De kritiek dat het einde van de Troje-trilogie te uitgesponnen is, haast effectbejag met een populistisch trekje, pareert Koos Terpstra met het argument dat wij te ervaren kijkers zijn...Als Terpstra schrijft, dan switcht hij voortdurend van de schrijver naar de privé-persoon, naar het personage, naar de toeschouwer, naar de acteur

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
de nauwkeurige tekstanalyse waarin je een steun kan zijn naast de intuïtieve aanpak van de regisseur en je een boog kan vormen tussen de acteurs en de tekst; de volgende keer heb je een heel wat...Die ervaring heb ik ook al wel gehad: dat je met een regisseur meegaat en dat de onwil tegenover de 'intruders' niet op de regisseur maar op de dramaturg wordt afgewenteld...Sauer: Je hebt voorstellingen waar de historische context of de biografie van de schrijver om verduidelijking vragen: dat stuur je dan als dramaturg

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
De bruinzwarte vijand was weliswaar overwonnen maar de overtuigde marxist Brecht werd nu zelf in de tang genomen door de inquisitie van de 'vrije wereld', het anticommunistische McCarthyïsme...zijn notities over het werk met Laughton (in 1962, zes jaar na Brechts dood, verschenen) signaleert de schrijver dat Laughton als wellustige levensgenieter de ideale vertolker is voor de koppige...De echte slotscène (de ex-leerling Andrea Sarti smokkelt een clandestien door Galileï zelf gekopieerd manuscript over de grens van Italië) is geschrapt, zodat het eind van de voorstelling de grote

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Ergens in de logge machine, de massieve bureaucratie én de dictatuur van de langetermijnplanning (klaarblijkelijk de vaste gebreken van een groot stadsgezelschap) is Koos Terpstra verdwaald en heeft...De centrale personages van Mijn Elektra en de vertolkers in Terpstra’s voorstelling zijn de mentaal doodmoe geranselde mensenkinderen aan wie tussen de speeltuin van hun jeugd en de bloedige...Het vernuftige van Terpstra’s voorstellingen is niet zelden dat de ogenschijnlijke luchtigheid van de gekozen stijlmiddelen voluit de ruimte laat voor de tragische aspecten van de handeling, voor de

Nr. 92, Juni 2004 • Loek Zonneveld • Een realist die het onmogelijke zoekt: Mathijs...
De voorstelling werd een snijdend commentaar op de onhebbelijkheden van de derde-millennium-mens, de acteurs/zangers waren op de speelvloer permanent in gevecht met elkaar, de stof en het orkest...Rümke voelt zich erg thuis bij de drieslag die Koos Terpstra tot het motto van het Noord Nederlands Toneel heeft gemaakt: de drie a's van 'anarchie', 'adrenaline' en 'amusement'. Hij is overigens...het kader daarvan liep afgelopen voorjaar in de industriële ruïne van de Interpharm-fabriek in Den Bosch de voorstelling De moeder van de mamma van de pappa van de mamma van de pappa... van mijn

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
De ‘bevrijding’ van het schrijven in de schoot van het politieke theater werd verdergezet in de jaren ’80 en ’90: vele regisseurs en acteurs ontpopten zich tot schrijver, tot auteur in de betekenis...naar vragen omtrent de veranderde maatschappij, de veranderde functie en vormen van het theater daarin en de veranderde plek van de tekst –en dus van de schrijver– in dat theater...De schrijver als vragensteller Op die manier kan de schrijver over een bredere wereld berichten en op het gebeurde reflecteren