Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Texte zur Kunst"Nr. 74, December 2000 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1770-1831) Fragmenten uit de postume publicatie van de zes lezingen over 'Ästhetik oder Philosophie der Kunst' die Hegel tussen 1817 en 1828 hield in Heidelberg en Berlijn...De kunst, als voorstelling van het ideaal, moet het ideaal in alle relaties tot de externe werkelijkheid bevatten en de interne subjectiviteit van het karakter met het uitwendige kortsluiten...Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 74, December 2000 • Bertolt Brecht • Bertolt Brecht
Zo zegt men dan, maar tegelijkertijd weet men toch dat er mensen zijn die met kunst meer kunnen doen, die uit kunst meer genot kunnen halen dan anderen...Maar de beschouwing van kunst kan slechts dan tot werkelijk genot leiden, als er een kunst van de beschouwing bestaat [... ] Als men tot kunstgenot wil komen, volstaat het nooit alleen het...Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 74, December 2000 • Andrej Tarkovski • Andrej Tarkovski
Geestloze kunst draagt de eigen tragiek reeds in zich...hebben we met entertainmentindustrie te maken, met showrooms en massa's, maar in geen geval met kunst, die onverminderd haar eigen, immanente wetten moet volgen...Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 99, December 2005 • Matthias Dusesoi • Kunst is een onderneming: Een case-study: Het...
En in het vaktijdschrift Texte zur Kunst stelde men de voorbije maand de vraag 'hoe kan een tentoonstelling (zelf-) kritiek uiten, wanneer men al jaren binnen de corporatieve structuur van het concern...Het project verzette zich tegen de autonomie van kunst, haar warenkarakter, alsook tegen de hiërarchische verhouding 18 900 etcetera 99 WOULD YOU LIKE...Het vermoeden van een subtiele instrumentalisering van kunst ten gunste van de economie is steeds weer aan de orde


Development and design by LETTERWERK