Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "The Object of Performance" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Geraedts versie worden ze gereduceerd tot louter lichamelijk object: meestal naakt houden ze de welgeklede heren gezelschap...Persoonlijk geloof ik dat danstheater (of performance, hoe je 't noemen wil) op termijn een verrijkende rol kan spelen en het eigenlijke theater veel positiefs kan bijbrengen, maar ik heb de indruk

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
De voorwerpen worden niet echt "tegenspelers'' en je krijgt de indruk dat er in eerste instantie dans-variaties met een object waren, die pas nadien met een pseudo-filoso-fisch sausje werden overgoten...Lisa Marcus en Barbara Duyfjes zorgden voor drie van de acht festivalprogramma's. Hun werk kan men omschrijven als bewegingsge-richte performance...Voorstanders hadden het over "moeilijk en complex van structuur" of "de gevoeligheid zat in heel kleine dingen". Woorden die moeten verhullen dat performance een zeer zelfingenomen uitwas is van het

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Kantor spreekt dus duidelijk twee talen met één artistiek object: het Westen ervaart het als een irrea-listisch visioen dat naar boven komt uit de diepste regionen van onze ziel, terwijl Polen zelf...Zo bijvoorbeeld kan je van de foto's die Max Waldmann in de jaren zestig maakte van produkties als Marat Sade van Peter Brook, Dionysos in '69 van The Performance Group, van Living Theatre, de rituele

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Wat doe je met performance, wat vervat zit tussen theater en beeldende kunst...Volgens hem zijn de verschillende 'uiterlijke vormen' van alle mogelijke theatrale manifestaties terug te voeren tot één gemeenschappelijk draagvlak en precies dat moet het object van de

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Je kan een bepaald systeem gebruiken om een systeem anders te representeren, je kan een bepaald object in plaats van een ander gebruiken, het maakt niet uit...Het gaat om spel en performance als manier van leven

Nr. 49, April 1995 • Peter De Jonge • Privé-domein
De tekst overkomt, overvalt Halasz alsof hij het object ervan is. Ongedurig ijsbeert hij af en aan achteraan de scène terwijl een vrouw in doktersjas de tekst leest als een klinisch rapport...de performance stemt de tijd van wat getoond wordt immers steeds overeen met de reële tijd, en niet zelden is het de duur zelf die gethematiseerd wordt middels zijn impact op de performers...Hoogstens heb je de indruk dat Abramovic even kort voorspeelt hoe een bepaalde performance opgebouwd was

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
kamer die nooit door het oog als weergegeven object gezien kan worden maar die steeds buiten de weergave zelf ligt...Susan Leigh Foster, (Bloomington and Indiana, Indiana University Press, 1995), p. 200-210 Sayre, Henry M., The Object of Performance, (Chicago and London, The University of Chicago

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
verschijnsel waarvan het belangrijkste kenmerk is dat het niet te pakken valt, dat je het als object niet beet kan krijgen'. Daarom stelt hij een opsplitsing van de analyse voor in drie domeinen (die ook deze...duizelingwekkende veelheid nooit geformaliseerd kan worden in welke theorie dan ook (zie de brede betekenis van de noties 'performance code', 'performer code', 'historical code' in de bijdrage van Karl Toepfer...mochten erbij, diende volstrekte objectiviteit nagestreefd te worden, of kon je object en subject niet van elkaar scheiden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Jan De Pauw Met Nobody's Theatre of Nobodies brachten Dito'Dito en de Beursschouwburg ontmoetingen tot stand tussen performance-artiesten en theatermakers uit Engeland, Nederland en Vlaanderen...Het openingsbeeld van Walking Tall transformeert de - naakte, mind you - lelijke zwarte vrouw tot 'lionesse'; tot andere clichés dus, met name dat van de vrouw als sex-object én dat van de zwarte als

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Nemen we als uitgangspunt de zeer geslaagde performance met vijf acteurs van de Parijzenaar Jérôme Bel, getiteld Jérôme Bel...Het lichaam is het eerste object waarmee het kind zich identificeert...Zo onderzoekt Thierry Smits' Cyberchrist op een ietwat kitscherige en oppervlakkige manier de evolutie van het mystiek lichaam naar het lichaam als wetenschappelijk object, waarvan het scharniermoment

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Naast het emotioneel ontroerende kindertheater uit Holland was een koele en gedistantieerde object-performance uit Frankrijk te zien en naast de moordfantasieën van een kookboekauteur in een...Lichamelijk aantrekken en afstoten, lichamelijke afhankelijkheid van het ene lichaam als object van het andere en herhaalde clichés als lichamelijke façade vormen de hoofdthema's van de rondedans die...De verhouding tussen beeld, object en beweging zoals dit volgens het programma in het hele festival terug te vinden is, wordt in een dergelijke voorstelling als een glibberige beeldenbrij ervaren

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Met Holomans lichaam stelt Tylers performance het lot aan de orde van alle oorspronkelijk tactiele of manuele ervaringen die in de tijd van rusteloze videobeelden en koele computerdisplays...De afstand tussen het digitale visuele beeld en de fysieke presentie wordt in de performance aan de orde gesteld door de verdubbeling van Holoman...Shudder of Catharsis in Twentieth-Century Performance, in: Andrew Parker and Eve Kosofsky-Sedgwick: Performativity and Performance London

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
het geding is immers de volgende performatieve paradox, die overigens tijdens dansvoorstellingen wel vaker valt te observeren (en hij is performatief in de betekenis van het woord performance, dus het...belanden zo opnieuw bij de al terloops aangeduide spanning tussen choreografie en performance, regie en uitvoering van een dansvoorstelling - en ook: tussen ballettraditie en modern dance, tussen...Bekeken vanuit de zojuist geschetste spanning tussen choreografie en performance, studium en punctum, is het dan ook erg jammer dat we nooit meer de oorspronkelijke opvoering kunnen hérbekijken

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Zij ziet deze fixatie als een kwalijke uitloper van de Cartesiaanse opdeling tussen de beschouwer en het object, waarop het (onder)zoeklicht onverstoorbaar schijnt...Met body art en met andere buurgenres die in de jaren 60 en 70 hoogtij vierden zoals performance, events, happenings,(6) heeft Events for Television (again) ontegensprekelijk veel verwantschap...De inmiddels legendarische performance Meat Joy van Carole Schneemann kan wel als summum gezien worden van deze coïtale coming together

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Creëerde samen met Florence Augendre Reckless Reckoning (1999). Danste mee in Performance (2000) van Marc Vanrunxt...Wij verstaan onder 'ding' elk object, elk stoffelijk voorwerp, in de eerste plaats door de mens gecreëerde voorwerpen, maar ook elementen die op natuurlijke wijze ontstonden...Anderzijds kunnen we het ook als een betekenisloze vorm beschouwen, als een stuk materiaal, of het als een esthetisch object zien, het zelfs tot kunstwerk verheffen

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Ein Stück über Ballett In 1982 al stelde William Forsythe samen met decor- en lichtdesigner Michael Simon en met muzikant Thomas Jahn de vraag naar de status van een dans-performance...Sporen van dit quintessentieel ballet lopen doorheen de voorstelling, maar we krijgen het afgewerkte product als het eigenlijke fetisj-object niet te zien

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Op 15 december 1999 presenteerde het Noordung Cosmokinetic Cabinet Theatre van Dragan Zivadinov een performance aan boord van een Russisch trainingsvliegtuig voor kosmonauten...De parabolische performance van het Noordung Cosmokinetic Cabinet Theatre werd als voorbeeld aangehaald tijdens het colloquium New Theatre Concepts, georganiseerd in de marge van het voorbije...Zelfbewustzijn begint wanneer de mens zichzelf als een wezen ervaart dat bekeken wordt, wanneer het zichzelf als object van een blik ervaart

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Net als in het eerste tableau werd het menselijk lichaam hier inderdaad een ding, een object zonder meer...Alexander Baervoets Van de tweede naar de derde verdieping van Performance Hotel...Een voorstelling als Performance Hotel is in die zin een geslaagd voorbeeld van - Freudiaans geformuleerd - 'Durcharbeitung', van een hérdenken van het verleden binnen een nieuwe context, ja van een

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Het heeft dan weinig belang of de oude ideologische betekenissen van een gebouw overwoekerd zijn door nieuwe, zoals Marvin Carlson uiteenzet in Places of Performance - The Semiotics of Theatre...Dat de vermeend objectieve, autonome blik van de toeschouwer met andere woorden de speelbal is van haar eigen object, dat subject en object in theater in een onontwarbare wisselwerking verknoopt zijn...Marvin Carlson, Places of Performance -The Semiotics of Theatre Architecture, Cornell University Press, Ithaca and London, 1989

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Claire Kahane probeert de theorie te definiëren en geeft tegelijk een commentaar op de mogelijke tekortkomingen ervan in een feministisch perspectief: ‘De theorie van de object-relaties gaat ervan uit...object-relaties het moederlijke object privilegieert als centraal voor de wederwaardigheden van het zich ontwikkelende zelf, heeft deze theorie aan de feministen een alternatief paradigma voor het Oedipus...De performance van de blinde blik ging wezenlijk over een passionele ontmoeting tussen de twee vierkanten die alle beweging omvormden tot een subtiele en complexe interactie


Toon volgende resultaten