Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "Theater Arena" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Béjart bracht het grote publiek naar de arena en het juichte...Andermaal is hier bewezen dat grote zaken in het theater maar mogelijk Tijdens de generale repetitie voor de laatste produktie van Maurice Huisman in de Munt, juni 1981

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Na mijn opleiding heb ik drie jaar bij Arena gezeten...Het zou toch jammer zijn als iedereen op dezelfde manier theater zou maken...Ik geloof in mensen die op dezelfde manier over theater denken, die op dezelfde manier willen werken

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Gent, tot slot De Tijd: in al deze theater-avonturen stond Jan Versweyveld als vormgever (decor, kostuums, belichting, programmaboek) trouw aan de zijde van regisseur Ivo Van Hove...Ik was tot dan helemaal geen liefhebber geweest van theater...Een grote moeilijkheid in theater is dikwijls het bereiken van een juist kleurtimbre, omdat een kleurvlak voor een groot deel bepaald wordt door het licht wat erop valt

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Maar de vraag is of dit interessant genoeg is om op een festival te programmeren ? Die vraag geldt ook voor Arena Teatro uit Madrid...Ook in dat opzicht is Van Hoves theater een "berekend" theater : geen voorwerp of beweging op de scène of zij hebben wel een bedoelde betekenis...Theater De Voorziening, in een regie van Luc Perceval

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Waar moet ik dan de reden zoe- ken voor het feit dat Van Hove mij nooit het gevoel kan geven dat mijn universum - dankzij het theater - weer korte tijd perfect in mekaar zit ? Noem het de kick van een...Ik heb de indruk dat hij het theater met het vergrootglas benadert, elke scène telkens opnieuw groot uitzet...THEATER FESTIVAL Naar het einde toe van de zomervakantie voorziet de Beurs een stevig kultureel aanbod voor kinderen en jongeren

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Na zijn studies aan het HRITCS te Brussel werkt hij als regie-assistent en als regisseur bij een aantal Gentse gezelschappen (Arena, Arca, NTG, Vertikaal). Als schrijver debuteerthij in 1982 met Het...Ryckeboer Theater van de armoede 'Het theater van de armoede is de meest radicale expressie van de condition humaine...De enige boodschap van de mens is zijn condition humaine; op het theater spreekt hij erover, vertelt hij erover of zwijgt erover', zegt Sierens over de naam die hij aan zijn gezelschap gaf

Nr. 39, December 1992 • Patrick Jordens • Herwig Deweerdt
Hij startte het Gents Universitair (Straat) Theater en in 1976 trad hij toe tot het Trojaanse Paard waar hij "op een hilarische en wat volkse manier theater van het vuistje maakte". Na een tijdje bij...Bij theater heb ik het er meestal moeilijker mee omdat muziek te vaak te goedkoop wordt gebruikt om emoties te onderlijnen die eigenlijk vanuit de tekst en het spel zouden moeten komen...Het is net die waanzin waar je in theater mee geconfronteerd wordt

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
Bach, played by Glenn Gould and improvised by Steve Paxton is one of the most mysteriously profound experiences they have ever had in a theater...maar een respectvolle worsteling) in de arena achter

Nr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
Kim van der Boon, artistiek leidster van Danstheater Arena, is één van de namen die in het oog springen...Achterland Men kan zich daarbij afvragen of dans -en ook theater - voor kinderen en jongeren op die manier geconcipieerd moet worden...een decor vol verkommerde voorwerpen krijg je gefragmenteerd theater te zien zonder dramatische ontwikkeling, in een fysieke stijl, waarbij de beweging - met vooral de simultaneïteit als principe - de

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
De Morgen 12/1/93) Twee seizoenen later regisseert hij bij het ro Theater Tony Kushners Angels in America...Als ik naar theater ga, zit ik te vaak te kijken naar een regieconcept dat door acteurs wordt ingevuld...Een toeschouwer kan voor zichzelf waarheden formuleren, maar ik denk niet dat het binnen het theater mijn functie is om dat te pretenderen

Nr. 52, Januari 1995 • Willy Thomas • Jusqu'ici tout va bien
op 25 augustus uitgesproken bij de opening van het Theaterfestival in Gent Beste Liefhebbers, de hele wereld zet zijn muts naar rechts / in Nederland en Vlaanderen wordt het theater...En de traditie, het Theater...theater daar niets tegen vermag

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
nr 53 p 27 Mehmet Sander, nr 53 p 32 Michael Matthews, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Mickery Theater, nr 52 p 33 Nederlands Dans Theater, nr 52 p 33 Nederlands Toneel Gent, nr 50 p 50, nr 53 p 6, nr 53...Corte, nr 49 p 30 Ro Theater, nr 50 p 42, nr 51 p 48 Rosas, nr 49 p 33 Shaffy Theater, nr 52 p 33 Soil ,nr 49 p 43 Speelteater Gent, nr 48 p 17, nr 50 p 38 Stella Den Haag, nr 48 p 17, nr 50 p 50...17 Theater aan de Werf, nr 51 p 55 Theater Antigone, nr 53 p 11 Theater van het Oosten, nr 50 p 42 Theater Zuidpool, nr 50 p 50 Theatergroep Hollandia, nr 50 p 42, nr 52

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Dirk Vanhaute • Signaal '96 uit de bocht
Sfeerzetting Sinds enkele maanden komen op het Vlaams Theater Instituut betrokkenen uit het kindertheater samen om, in een informele sfeer, van gedachten te wisselen over wat goed gaat, maar...Boksers van Deinze die spitante stellingen mochten wegboksen, een zeer grappige presentatie van het juryrapport en de prijs, Johan Thielemans die in een arena aanschouwelijk het kindertheater onderuit

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Hun circustheater is volgens mij die vorm van direct theater, theater aan de basis, 'dat minimaal theater is en berust op de menselijke relatie...Rijk theater Grotowski zocht de magie van theater in een sober, arm theater, met louter de acteur en diens lichaam...Het is theater, waarin de ver-beeld-ing centraal staat, een theater van eenvoud en natuurlijkheid, een mythisch theater als existentieel oerritueel

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Het veelvoud aan omschrijvingen op zich al reikt intussen van poppentheater over figurentheater, objecttheater, materiaaltheater, beeldend theater tot theater van de dingen...Charlotte Puyk-Joolen leidt sinds kort een eigen theater in Maastricht, maar blijft in de vormentaal en de mystieke droomwerelden van haar theater een adept van de grote poppenmagiër, zoals ook de...naam van haar eigen theater (Het magisch theatertje) laat vermoeden

Nr. 63, Maart 1998 • Günther Samson, Jan Van Looy • Shakespeares Globe
De toneelbal ging aan het rollen toen de Amerikaanse acteur en Shakespeare-fan Sam Wannamaker in 1949 Londen bezocht in de veronderstelling er een Shakespeare-theater aan te treffen...Eigenlijk valt het, zoals De Witt opmerkte, nog het best te vergelijken met een Romeinse arena, zij het dan een ronde met drie verdiepingen...En daar is reden toe: naast het theater is in het Globe-complex ook een museum ondergebracht, een winkel, een café, een Education Centre, een restaurant en een klein

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Dat heeft allicht als voordeel dat je elke avond naar lieve lust in een grote theater- en danswinkel kan shoppen...De auteur van Leben des Galilei - en vele tijdgenoten met hem - was ervan overtuigd dat het verbond van theater en wetenschap een emancipatorische kracht bezat...De Brechtiaanse idee van progressie is in dit theater van de massadestructie slechts een perverse schaduw van zichzelf

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Brecht ook in het repertoire en in de praktijk van het huidig theater nog een functie als luis in de pels kan vervullen...van het Brechtiaanse theater in Vlaanderen' is? En antwoordt bevestigend met voorbeelden uit het werk van Stan - 'de zwarte vuist op de tafel' van One 2 Life; maar ook verwijzend naar de speelse...Terecht stelt Lehmann dat de vraag 'Wat politiek theater is?' ondergeschikt is aan de vraag' Wat theater politiek maakt

Nr. 67, Maart 1999 • Tuur Devens • Zanni's in het circus
van een theater met een duidelijke liefdeslijn als rode draad, een theater met een lach én een traan...Wij brengen met ons circus de mengvorm van circus en theater, maar ik zou het heel erg betreuren als het klassieke circus zou verdwijnen...1933 stopte de grootvader met zijn eigen theater, en na de oorlog zette hij zich in voor amateurgezelschappen

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Vreemd: theater wordt gemaakt vanuit de buik, naar theater kijken doen we alleen maar met verstand...Overigens heb ik hoegenaamd niets tegen zoiets als volks of populair theater, tegen voorstellingen die vtm-soaps imiteren, e tutti quanti...Juist het theater zou een plaats kunnen, ja moeten zijn om deze dominante beeldvorming ter discussie te stellen - om tegen-beelden te ensceneren die ons iets laten zien van de reële complexiteit en


Toon volgende resultaten