Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Theater Frederik"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Paul De Bruyne Theater Frederik Theater Frederik Mexico Pantomime Hing aan het optreden van Mime-theater Frederik geen kwalijk geurtje, 't ware beter hierover te...Bovendien leek dit af en toe sterk op wat Theater Frederik jaren geleden, voor de exodus, al ten beste gaf...Een jonge toneelgroep heeft een winkel tot theater omgebouwd in Clark Street, het Off-Broadway van Chicago

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Der Menschenfeind is de enige produktie waartegen Wil Beckers, directeur van het Ankerrui-theater, U kon zeggen...Het Epigonen-theater, de Megafoon fanfare...Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Omdat het 'slechts' theater is? Maar waarom dan theater maken...Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik...hardnekkigste illusies van de talige mens en van het theater dat woorden en gebaren dingen in het leven roepen; zo moet het theater, net zoals de kritiek, 'verschillen leren onderscheiden om historisch- en

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Franz Marijnen neemt ontslag als artistiek leider van het Ro-theater...een eerste aflevering van een reeks over 'Stad en theater' neemt Daan Bauwens de lezer mee op een sightseeing langs de Gentse theaters...de Vera Cruz" van Jo Coppens, Theater Frederik, "An Ideal Husband" door Maatschappij Discordia-Onafhankelijk Toneel, reisimpressies en leestafelkruimels

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ik heb daarin gepoogd een klein beetje verandering te brengen met twee initiatieven: de theatergroep van de UIA en het Mimetheater Frederik...Het Mimetheater Frederik werd al afgeschoten toen ze nog in het vliegtuig zaten om van Mexico naar hier te komen...Dat is een bewijs dat het systeem scheefgegroeid is. Telkens we voorstelden om in de D-gezelschappen één theater naar beneden te drukken, kregen we ogenblikkelijk loeiende brieven

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was is daarvan een voorbeeld...Het is een perfecte synthese van de preoccupaties die avant-gardistische beeldende kunstenaars van Dada tot nu met theater gehad hebben...Het juiste van de blik, en de erkenning van die juistheid: daarin schuilt de ware fascinatie van Bob Wilsons theater

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
verpleger). Daniël Paul Beken Uw principe Professor Flechsig volgens het welke U en Uw familie al sinds de tijd van Frederik de Grote legen mij en...dreigend opgestaan): Daniël Paul (tot de verpleger) die mirakuleuze geit mij of ik die haastig in mekaar gestoken De verpleger wat een apentheater Daniël Paul theater juist dat zeg...ik ook ook U mijnheer theater De verpleger Mijnheer de President Sabine geduld Professor Flechsig zal je helpen Daniël Paul Professor Flechsig Sabine ik ben er zeker

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Deze overheersende thematiek is niet alleen het resultaat van een reflectie over het verband tussen sociale conditie en taal, ze is in eerste instantie het antwoord op een vraag vanuit het theater...Theater schrijven, over en voor de arbeidersklasse - Jean Louvet leidt in La Louvière een semi-pro-fessioneel arbeidersgezelschap, gesticht in 1962 als Théâtre Prolétarien-is, je kan er niet omheen...Nee, hij wil opnieuw het theater "uitvinden", het gevecht leveren tegen het evidente naturalisme, een gevecht met een schriftuur en met een publiek

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Tijdens het monologenfestival Alleen theater van deSingel en Monty probeerde Jan Joris Lamers vier avonden na elkaar 'iets wat tussen spreken en spelen ligt'. Hierna fragmenten uit één van Lamers...Ik weet niet precies wanneer ik daarmee ben begonnen, maar op een gegeven moment heb ik ontdekt dat dat de enige manier is om een theater daglicht te verschaffen, in ieder geval een beetje het idee...Je kunt je dat voorstellen, een hele dag werken en dan thuiskomen, nadat je in de kroeg bent geweest of zelfs in het theater hebt gezeten

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Verschaffel vervolgt: 'Het theater is de plaats van het perfecte, het plechtige, het vorstelijke zien...Theater is perspectief: waardig, plechtig, absoluut kijken, naar wat bestaat om perfect, om ideaal gezien te worden...Hoe beter een handeling opgedeeld, en ingeoefend is, hoe sneller ze kan uitgevoerd worden: daaraan dankte niet alleen het Pruisisch leger van Frederik De Grote zijn overwinningen in de 18de eeuw, maar

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Hij gebruikt ze zelf om het repetitieproces bij te sturen en in zijn Schriften zum Theater stelt hij ondubbelzinnig dat het kopiëren van het model mogelijk een goede vingeroefening is om het epische...zich niet bevindt waar ze gesacraliseerd wordt in zijn persoon of werk, maar daar waar ze zowel in schriftuur als praxis de achterliggende opvattingen over theater opnieuw toepast in een theatertaal die...Terecht stelt Lehmann dat de vraag 'Wat politiek theater is?' ondergeschikt is aan de vraag' Wat theater politiek maakt

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Beukelaers: Eer ik daar kan op antwoorden moet ik eerst iets over mezelf vertellen: ik heb in 1972 Antwerpen en het Vlaamse theater verlaten om in Brussel te gaan werken...Ik was naar Brussel gekomen omdat ik het 'normale' theater, dat ondertussen synoniem geworden was van 'dode' theater, wel bekeken had...Ik word zo moe van al die trucs met belichting en glijdende decorelementjes en flashy kostuums waar zoveel theater nog op drijft en ik ben blij als ik vier goede acteurs een goede tekst op een goede

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
Het is zeldzaam dat theater zo dichtbij weet te komen, dat theater zo over alles gaat...En dat is toch theater op zijn allerstrafst...België doet de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk onder leiding van Frederik Janssens een dappere poging om initiatieven uit de grond te stampen

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Wel wil ik het beeld van het lege toneel en de dynamiek van vertrek/terugkeer gebruiken om iets te zeggen over een bepaalde stand van zaken in het eigentijdse theater...Uit de breuk van god, gemeenschap, toneel is het moderne theater ontstaan...Het theater verloor god en gemeenschap, wat hetzelfde is. In de terminologie van Teirlinck luidt het dat het aanvankelijk God was die de theatrale ‘samenscholing’ gebood, terwijl het moderne theater

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Hoewel Lauwers geen speciale effecten gebruikt en de dialoog met de doden in het theater de normaalste zaak van de wereld lijkt, blijft het een kunstgreep die enkel het theater kan waarmaken...Niet alleen in het theater maar ook in de werkelijkheid buiten het theater...Voor Needcompany lijkt theater vandaag de plek te zijn waar zo een gemeenschap van luisteraars en vertellers kan ontstaan

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Uit de uitzonderlijk rijke verzameling van theater- en filmmateriaal rond ‘waanzin’, die de ploeg van Patrick Allegaert bijeenbracht, blijkt dat met name vanaf de jaren zestig een positief beeld van...Emotionele oververzadiging De rijkelijk perverse relatie tussen theater en waanzin in de twintigste eeuw vangt aan bij de acteermethode van Konstantin Stanislavski, of liever, bij de eerste...Guislain een internationaal symposium plaats over het thema ‘theater, film en waanzin’, georganiseerd i.s.m

Nr. 113, September 2008 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
41 Het hangt in de lucht – ‘In het theater,’ zegt de Japanse auteur en theatermaker Oriza Hirata, ‘gaat het juist om wat je niet kunt zien of horen...50 Wijken proeven en theater ervaren – Ive Stevenheydens was één van de curatoren van het recentste Festival a/d Werf in Utrecht...Voor Etcetera schreef hij een persoonlijk verslag van zijn ervaringen op één van Nederlands bekendste festivals voor theater, muziek en actuele kunst

Nr. 113, September 2008 • (Personalia + Advertentie) • (Personalia + Advertentie)
Ze schrijft als freelance cultuurjournalist voor de Zonemagazines en rekto:verso, werkte als redactrice mee aan verschillende uitgaven omtrent theater (De speler en de strop, tweehonderd jaar theater...Momenteel is hij dramaturg bij het RO Theater...Hij werkt als aspirant van het fwo bij de subvakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent aan een doctoraat over theater en performance als reflectiemedia van geheugen en geschiedenis

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
hedwig marga de fontayne en joob, in Van de koele meren des doods, frederik van eeden, 1900 In Van de koele meren des doods schetst de Nederlandse schrijver en psychiater Frederik van Eeden...Net zoals Frederik van Eeden ziet Paauwe ‘humaniteit’ als de hoeksteen van de samenleving...Tussen haakjes, ook Frederik van Eeden liet zijn Hedwig daar logeren