Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Theater Heute" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Onlogisch is het natuurlijk niet, gezien Nietzsche zich veel met dans en theater heeft ingelaten en Schlemmer juist een totale herbronning van het theater voorstond, met als doel een Duits ballet en...Het theater, de wereld van de schijn, graaft zijn eigen graf wanneer het zich met de werkelijkheid inlaat," schrijft Schlemmer in het programmaboekje van de première...Ich bekenne heute, daß mir bei der Schaffung des Triadischen Balletts mechanische und maschinelle Aspirationen fernlagen, denn von der Maschinenromantik wußte man 1914 noch nichts

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Onderzoekt radicaal het theater in zijn diverse aspecten (schriftuur, acteren, ruimte). Het theater wordt afgepeld tot een soort naïeve oneerlijkheid of authentieke leugen...Kaaiteater Needcompany Volgens Henning Rischbieter (Theater Heute) was hun Need to know de meest substantiële bijdrage aan de Shakespeare-dramaturgie van de afgelopen jaren...theater in het buitenland), ombudsdienst (bijstand inzake bedrijfsvoering), studiedienst (i.v.m

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
van Theater Heute kon halen...En bij een festival dat zich dan -met alle gevaren van dien- een beetje grootsprakerig 'Theater Der Welt' noemt, rijst dan meteen de vraag of het gewoon zo is dat het Theater van de wereld van vandaag...De samenstellers Renate Klett (Theater Heute) en Jürgen Flimm (intendant van het samen met het ITI organiserende Thalia theater) hadden nochthans zeker een waardevolle gooi gedaan naar de grote

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
naar de houding van Henning Rischbieter, redacteur van Theater Heute...Marge "Als je de bestaanswijze van het moderne theater formuleert als 'zo'n marginale plek binnen de samenleving', dan bedenk ik dat het theater altijd een marginale plek binnen de samenleving...De desillusie van Goethe was zo groot, dat hij, toen het oude theater in vlammen opging, geen enkele moeite heeft gedaan om zijn tot in detail uitgewerkte plannen voor een nieuw theater politiek door

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Het Vlaamse theater is niet geïnteresseerd in eigen schrijftalent : men wil liever geen risico's lopen en pluist in de verzamelde kritieken van Theatre Records, Theater Heute en co...die de inbreng van de Vlaamse auteurs in het (amateur) theater wil verhogen...er überhaupt behoefte is bij deze auteurs of bij de amateurtoneelkringen om de scheiding die nu gehanteerd wordt tussen amateur- en professioneel theater te verwerpen of te bestendigen, moet ik hier

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Na zijn militaire dienst werkte hij als toneeltechnicus in verschillende Praagse theaters en werd dramaturg van het Balustrade Theater dat in Tsjechoslo-wakije het avant-garde repertoire...Opvoeringen in West-Duitsland en de publicatie van de tekst in Theater Heute zorgden ervoor dat deze schetsen ook elders (bij ons door het Nationaal Jeugdtheater-Gent in 1978) op het toneel werden...Reeds verklaart de schrijver Ivan Klima dat Havel het theater heeft misbruikt om aan politiek te doen, dat hij meer politicus dan kunstenaar is. Echter, verklaarde Brecht niet dat men soms de pen moet

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Theater Heute, dat veel plaats ruimde voor Fabres voorstellingen in Frankfurt, vroeg Eckhard Franke of Fabres theater eigenlijk niet ineenstortte als het zichzelf ironie toeliet -zoals de slotzin van...Fabres theater, zonder de relativering van het 'uitgeputte lichaam', beantwoordt aan deze definitie, alleen is theater niet hetzelfde als politiek : een esthetisch statement, hoe verwerpelijk ook...Der Palast um vier Uhr morgens... laat Fabre zijn eeneiige tweeling het volgende opdreunen (ik citeer uit de Theater Heute bespreking) 'Wir wollen immer und unter allen Umständen unseren Prinzipien

Nr. 33, Maart 1991 • Claire Diez • José Besprosvany : Crimes et Délits
Hij wil theater maken en in Parijs wonen...Pas in 1989 maakte hij, naar eigen zeggen, zijn eerste volwaardige produktie : Won Heute Auf Morgen...Ik ben het helemaal niet eens met Boulez wanneer hij zegt dat een maatschappij die op haar geschiedenis is gebaseerd, decadent is..." In Von Heute Auf Morgen onderzoekt Besprosvany hoe hij zijn

Nr. 34, Juni 1991 • Alex Mallems • Bob Wilsons The Black Rider
Afgelopen jaar domineerde Wilson het Jahrbuch van Theater Heute met twee produkties : Orlando, naar Virginia Woolf, bij de Berlijnse Schaubühne, leverde Jutta Lampe de verkiezing als Shauspielerin des...Jahres op, en The Black Rider, bij het Thalia Theater Hamburg, kreeg op zowat alle domeinen voorkeurstemmen (regie, auteur, scènebeeld, acteerprestaties). Wilson regisseerde in Frankfurt datzelfde jaar ook...het toenmalige pre-Golfoorlog klimaat blijkbaar geen al te onverwacht bericht, want de bomvolle zaal verliet gedisciplineerd het theater

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Deze onderscheiding werd door het tijdschrift Theater Heute in het leven geroepen voor de theatermaker met 'de meeste moed, waarachtigheid en esthetische nieuwsgierigheid'. Niettemin verliep de...Zo werd nog maar eens duidelijk dat de echte held alsnog Frank Castorf zelf blijft, bejubeld als guerrillastrijder van het theater en door een enthousiast publiek op handen gedragen...De specifieke publiekskern maakt de Volksbühne tot wat dit theater doelbewust wou zijn: een sociaal fenomeen

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Peter von Becker: De daling van het geboortecijfer door de pil: de anticonceptie voor traditioneel theater...Uit: Theater Heute: Das fahrbuch 1995

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Komedie Een intrigerend stuk schreef Schönberg jaren later in 1929 onder de titel Von Heute auf Morgen...En dankbaar voelt de toeschouwer zich tegenover Pierre Audi, omdat hij zo onweerstaanbaar overtuigend heeft getoond dat beeld en muziek samen inderdaad een heel spiritueel uurtje theater kunnen...Kooropera Toen Schönberg zijn komedie Von Heute auf Morgen schreef, was hij reeds een jaar bezig aan een werk met een totaal andere ambitie

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Carlos Tindemans voor Vlaanderen, Anton Koolhaas voor Nederland, Henning Rischbieter van Theater Heute voor Duitsland en Bertrand Poirot-Delpech van Le Monde voor Frankrijk commentaar op het voorbije...De impact van Theater Heute b.v...Hij was zelf zeer betrokken bij het theater en was medeoprichter van Theater 61 in Vilvoorde, waar men de namen terugvindt van Bert Verminnen, Charles Cornette, François Beukelaers

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Twee seizoenen lang was ze de 'place to be' van het Duitse theater, op 4 juli eerstkomend wordt ze gesloten met een laatste regie van Ostermeier, Suzuki II van Alexej Schipenko...Na Der blaue Vogel gezien te hebben, wees de hoofdredacteur van Theater Heute, die Ostermeier voordien in de armen sloot, op het grote verschil dat hij zal ervaren tussen de Baracke en de Schaubühne...Op zich is het prijzenswaardig dat Ostermeier zich op de grote bühne van het Deutsches Theater aan eenzelfde vorm van 'arm' theater waagt als in Disco Pigs

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Laboratorium en Bruno Latour organiseerden ook het 'theater van de bewijsvoering', een reeks reconstructies van historische laboratoriumsituaties, en dit model zou dit dilemma kunnen ontzenuwen...Hygiene Heute werkte elke dag aan een nieuwe installatie voor hun filosofische fit-o-meter, de workshops bezetten vaak onverwachte plekken in het gebouw, enkele dansers/choreografen kwamen vragen...De factor'stedelijkheid' werd hier gereduceerd tot een thema en een door de poort van het theater buitengesloten omgeving, wat ook voor de meeste andere choreografische laboratoria geldt

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
plekke, niet alleen om hun werk af te maken, maar ook om voortdurend contact te houden met het creatieve gebeuren, dat door het theater onder de impuls van programmator Carine Meulders met een voorbeeldige...Tot het spook spreken: de kunst van de voegen In een recent nummer van Theater der Zeit schrijft Hans-Thies Lehmann over de politieke dimensie van het postdramatische theater...het voortdurende gesprek met de geest van het burgerlijke theater werd een tussenruimte geopend die theorie en praxis op een dialogische wijze bijeenbracht

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
Tussen 22 en 31 maart viel er in BSBbis echter zoveel meer te beleven: voorstellingen van Marten Spangberg, Hygiene Heute, Alice Chauchat en Davis Freeman & Liliane Mestre; een comfort room van Nadia...Wie zegt dat ik ideeën van de sixties hermodelleer, vergeet ook dat er een hele theater- en dansge-schiedenis ligt tussen de jaren zestig en nu...Mijn persoonlijke motivatie heeft misschien minder te maken met het creeren van interessante situaties maar veeleer met een gevoelen van frustratie over een theater dat wordt geobsedeerd door

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Overheid van Forza Italia schrapt 500.000 euro van het budget en herbestemt het theater tot marionettentheater voor toeristische doeleinden...Mag sinds eind augustus uit 'veiligheidsoverwegingen' niet meer binnen in zijn theater...Ballet International 5 Een jaarlijkse onderscheiding door critici van Theater Heute 6 De 'kwaliteit' van de cultuur

Nr. 98, Januari 2005 • Jeroen Versteele • Het theater volgens René Pollesch
Een jaar en een trilogie later riep het vooraanstaande Duitse theaterblad Theater Heute Pollesch uit tot auteur van het jaar...De maatschappij of zelfs maar het theater zal ik nooit kunnen veranderen...plaats van een representatief theater, dat een verhaal ensceneert en in principe door telkens andere acteursgroepen kan worden ingeoefend, staat René Pollesch voor een soort theater dat teruggrijpt

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
Hij had een abonnement op Theater Heute...Rond die tijd kreeg Roland Vanopbroecke van Radio 3 de opdracht een cultuurteam samen te stellen voor Radio 1. Hij vroeg me of ik het theater wou opvolgen...Discordia en de Wooster Group hebben als geen ander ons theater van de jaren ’90 beïnvloed


Toon volgende resultaten