Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "Theater Klank en Beeld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Theater Klank en Beeld - dat was het geluidsarchief van het Nederlandse theater - en het Toneelmuseum...De afgelopen tien, vijftien jaar is het theater visueler geworden, het muziektheater heeft zich ontwikkeld, evenals de mime en het poppentheater in Nederland...gaan ervan uit dat er in Nederland een goede dertig theater- en dansgroepen zijn die onze steun hard kunnen gebruiken, meestal kleine groepen die zich nauwelijks een administrateur kunnen veroorloven

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
De Keersmaeker vertrekt van twee heel eenvoudige dingen, beweging en klank, en probeert die zo zuiver mogelijk te bewaren...De belangrijkste opdracht (...) is te peilen naar de timing en de ruimte en die proberen te coördineren...supra) en lichamelijke benadering van het fenomeen theater

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
De aria zelf houdt zich aan een strak schema, en de talrijke herhalingen bevorderen het statische: het da-capo-element is de vijand van het theater...Bij eenzelfde tekst en eenzelfde muziek heeft Chéreau zich afgevraagd wat er emotioneel bij de personages veranderd is, en deze verandering wordt steeds getoond...Liefdesrelaties ziet men niet, ook al zijn die expliciet in de tekst aangegeven: Ce-cilio en Giunia blijven geïsoleerd, en dat Cinna en Celia iets met elkaar te maken hebben (ze huwen op het einde

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Maar al heel spoedig verloor ik het beeld van deze heerlijke man; ik zag hoe hij helemaal verdween en vervluchtigde en dermate wegsmolt, dat ik hem buiten mij niet meer bespeuren of ontwaren kon en...Terwijl dit gebeurt wordt de kleur van de vloer en van het plafond van het theater roodbruin, glanzend...Deze bezocht me vaak in de geest, en dikwijls zond zij ook geesten en engelen en serafs en heiligen en mensen

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
De bijzondere intuïtie voor klank en beeld bij doven en blinden kan in deze context boeiende perspectieven openen...Het doorbreken van verwachtingspatronen bij een theater-consumerend publiek via de beruchte Klapstuk-versie van Het is Theater zoals te verwachten en te voorzien was (cf...Jim Matsuno; produktie: Theater der Welt - Frankfurt am Main; THE CIVIL WARS ACT V libretto: Maita Di Niscemi en Robert Wilson; concept en regie: Bob Wilson; muziek: Philip Glass

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Thalia Theater), Ulrich Wildgruber - Foto E. Henrichs Ruis Dit wordt verder doorgetrokken in de vorm van de maskers: Oidipoes en Jokaste moeten een trap aflopen, maar voor elke trede moeten...Daarnaast is het ook een gebeuren dat direct fysiek op de receptoren van de toeschouwer wil inwerken (door het licht en de klank). Tenslotte biedt het ook een lezing die met sterk aangezette lijnen...Ofwel is Gosch' werk een histo-risch-esthetische reconstructie, waarbij hij onvermijdelijk fouten maakt, ofwel-en daar kan je niet omheen, omdat theater theater is, én hier en nu gebeurt, én raken

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Betekenisvol theater ontstaat dus vanuit de confrontatie tussen de structuur van de tekst en de structuur van de tijdsgeest (toen en nu). De man achter het werk interesseert mij niet...Poëzie probeert te verwoorden wat niet te verwoorden is, en theater kan daar een schep bovenop doen door op bepaalde momenten onzichtbare dingen zichtbaar te maken...Ik geloof, en dat kan raar klinken uit mijn mond, dat theater enkel kan gemaakt worden in grote schouwburgen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Een belangrijke optie voor het Vlaamse Kinder- en Jeugdtheatercentrum moet immers zijn: de bestaande kanalen en organisaties voor theater in het algemeen te benutten om het kinder- en jeugdtheater...Het project omvat twee delen: in een eerste periode zal het theater tussen 1830 en 1914 onderzocht worden; in een tweede fase zal het theater tussen 1914 en nu bestudeerd worden...De ontwerpen van O. Schlemmer, maar ook die van W. Kandinsky, E. Lissitzky en L. Moholy-Nagy, roepen een beeld op van een ontmenselijkt theater waarin de scène, de acteurs, de belichting en

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Dit moet samen met de halruimte en andere publieksruimten een straatkarakter krijgen, een ontmoetingsplaats, waaromheen de diensten van theater en stadhuis zijn gegroepeerd...een vergroot proscenium in de vorm van het orchestra bij het Griekse Theater (arena-vorm). Hieruit vloeide ook de zaalvorm voort: een amfitheater dat in totaal voorziet in 1614 plaatsen, en zelfs...Later probeerde men beeld en orkest van plaats te veranderen, soms tussen het publiek, en vaak ten nadele van de muziekweer-gave

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Nooit heeft Gerardjan Rijnders zulk een sterk uitroepteken geplaatst (en tegelijk een vraagteken) bij het naakte acteren, het geïsoleerde gevecht tussen letter en klank, tekst en speler...De machtsverhoudingen zijn in hun schijnbare eenvoud uitgetekend, en de motieven lijken voor de toeschouwer transparant: de ideologie van het theater functioneert efficiënt...De mythe van de acteur, geplaatst op een hellend vlak, en waar veel stof op gevallen is. Hamlet weet het niet van zich af te schudden, en gaat dus mee ten onder

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
het Théâtre National en de Stichting Theater en Cultuur...Kees Epskamp bekijkt zonder vooroordelen het hedendaagse theater en zijn kritiek en levert filosofisch getinte commentaar bij de verschijningsvorm, het acteerpro-ces ("De relatie tussen acteur en...Daarnaast bevat de encyclopedie een schat aan wetenswaardigheden over componisten, librettisten, zangers en zangeressen, muziek- en theater-termen, literaire werken en schrijvers die stof voor een

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Klanken, harmonieën, voor- en achtergronden van geluiden scheppen een individuele wereld, ongeschonden door prentjes, mensen-op-het-podium, decors en ander kunst- en vliegwerk...Ik heb immers het theater net zo lief, en de prenten van het blauwe scherm zijn een uitnodiging om beter te leren kijken...Dit is zeer veel in een tijd waarin het Vlaamse Theater zijn heil moet zoeken in de maquis van parochiezalen en experimentele schouwburgjes

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Het Theater an der Wien, het Raimund-theater en Ronacher werden gefusioneerd tot het Wiener Theaterver-bund o.l.v...Opvallend vertegenwoordigd waren daarbij B. Brecht (Die Mutter, Arturo Ui en een Brecht-avond), W. Shakespeare (Ri-chard III en Midsummernight's Dream) en de in het Duitstalige theater altijd zo...Theaters als de Gruppe 80, Theater Dra--hengasse Zwei, Theater Brett en "freie Gruppen" als het Beinhardt Ensemble of Theater Spielraum verdienden zich met eenmalige voltreffers wel enige reputatie

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het onderscheid tussen geluid (klank, muziek zelfs) en beeld (als zo'n vel trilt, trilt het hele beeld) wordt vaag: een aparte sensatie...paradepaard en verplichte schoollectuur: Antigone, in de loop van de seizoenen nog opnieuw gebracht door het Nederlands Ka-merToneel, Toneelstudio '50, Jeugd en Theater...Theater maken is een politiek en filosofisch standpunt innemen in deze maatschappij

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
De opvoering had grote kwaliteiten: een imponerend decor (een ruimte die onder water stond, een beeld dat ook in Romeo en Julia opdook), een schitterende lichtregie, waardoor vaak een filmisch effect...bereikt werd, en bijzonder sterke scènes: de winkel, waarin de familieleden samenhokken op piepkleine stoeltjes, levert spannende en wrang-ironische momenten op, en de huwelijksscène is ronduit pakkend, een...DE VREK auteur: Molière; bewerking, vertaling en regie: Dirk Tanghe; decor: Leo Verlinden en Dirk Tanghe; ontwerp van de tafel: Luc Goedertier; kostuums: Lea Cleyman en Dirk Tanghe; licht: Jan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
En alsof het theater mee ouder en rijper werd slopen meer onderbewuste tema's binnen, betutteling of moralizering was hoe dan ook uit den boze, maar de donkere tot meer abstracte zijde van tieners en...Europese dimensie Eva Bal, 48, studeerde aan de Utrechtse Academie voor Expressie door Woord en Gebaar en was jarenlang bezig met allerlei vormen van theater en expressie tot ze het Speel...Er zitten veel voetangels en klemmen in theater voor kinderen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Maar er is een betere reden om "glanzen" en "slijk" te gebruiken Ín plaats van "schitteren" en "modder". De klank van eerstgenoemde woorden staat dichter bij "glanzen" en "Schlamm" en in allebei wordt...toe dat dit zeer speculatief is en het beeld van de "treinen", vooral in het licht van de daaropvolgende zinnen, ten minste even geldig en misschien ook wel concreter is. "Kinderen uitstotend...Ze hebben nauwelijks werk, en beslist al niet in het theater, waar dilettanten en beunhazen van alle slag het mooie weer uitmaken en zelfgenoegzaam vertaalrechten binnenrijven voor werk van absoluut

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
22 oktober: workshops en lezingen -- ERNST BOREEL (NI) stem/klank/beweging -- PAÜLINE DANIELS (NI) dans/beweging -- BORIS GERRETS (D) theater en beeld -- WOLFGANG KOLB...camera en beweging -- PAUL POURVEUR (B) schrijfworkshop en tekstanalyse lezingen/case studies ma 17 PIETER PEKELHARING (NI) Nietzsche en de literatuur wo 19 Het kunstwerk als...Met JAN HOET (B) en WIM MEUWISSEN (NL) za 22 ONDREJ HRAB (TSJECH) ethiek en theater in het Oostblok hräb Inlichtingen over aanvangstijden en kosten: Theaterschool/mime

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De vluchtigheid en de concreetheid van het medium theater lijken er op het eerste zicht niet geschikt voor, tenzij men ook in de theatrale vormgeving met tekens en betekenissen gaat schuiven...Karl Scuka-prijs en de Prix Italia). Zelf ziet Goebbels muziek-, theater- en literatuurgeschiedenis als één grote supermarkt waaruit naar believen geput en gecombineerd kan worden onder het motto...Theater dat vormgeeft aan zoiets raadselachtigs als menselijk gedrag, daarin verheldering aanbrengt en tevens raadselachtigheid kat bestaan, wekt verwondering en eist aandacht Geen dwingende en

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het koningsschap wordt in De koning en de rest een metafoor voor de verloren controle en de macht over het eigen ik, geen politiek, eerder een romantisch beeld...verschillende lokaties (Stadsschouwburg, Handelsbeurs en Elisabethzaal); en een evenwichtigere verdeling tussen dans, theater en muziek...Wij hebben met interesse het dossier Brussel in de reeks "Stad en Theater" gelezen en hopen samen met u dat in de toekomst het theaterbeleid voor deze stad duidelijker en meer gecoördineerd kan aangepakt


Toon volgende resultaten