Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


173 document(en) met "Theater Stan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Stuc Leuven Koning Oedipous, een queeste 't Stuc heeft begrepen dat blijvende vernieuwing in het theater van onderaan moet beginnen...Paul De Bruyne Theater Frederik Theater Frederik Mexico Pantomime Hing aan het optreden van Mime-theater Frederik geen kwalijk geurtje, 't ware beter hierover te...Al speelt het stuk zich op een strand af, toch is er maar een houten plankenvloer en de kale achterwand van het theater zelf

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Sinds 1970 beleefde het Vlaamse theater de doorbraak van met name Walter Van den Broeck en Johan Boonen op de podia van de grote gezelschappen, maar dit kan niet als een referentie gelden, gezien het...Kroetz werd in het officiële theater geïntegreerd - of zo je wil gerecupereerd - door Kurt Hübner, de legendarische intendant uit Bremen...Slechts één theater in Vlaanderen houdt zich expliciet bezig met Vlaamse toneelteksten: het Nieuw Vlaams Theater (NVT), de voortzetting van het semi-professio-nele Laboratorium voor Vlaams Toneel, begin jaren

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De Wooster Group brengt "absoluut theater", theater dat zoals "absolute muziek" (zoals Wagner o.a...Wissel Theater, Pantarei en Théâtre de Complicité Werk van Lecoq'ers Wissel Theater is een "multinationale" theatergroep die vanuit Gent de wereld wil veroveren...Sabine Kupferberg - Silent Cries - (Nederlands Dans Theater) - Foto Hans Gerritsen Nederlands Dans Theater Kylian in Brussel Jiri Kylian is de leider van het Nederlands Dans

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
beweging en beeld, kennismaking met de internationale dansscène en aandacht voor het raakvlak tussen theater en dans...Laffe pacificatiepolitiek die er enkel op gericht is de comateuze toestand waarin een groot gedeelte van het Vlaamse theater verkeert te rekken...51 In de Kroniek echo's over het werk van de nieuwste Vlaamse gezelschappen Stan en het Gebroed, recensies van Zomergasten (Blauwe Maandag Compagnie), BisAin Bubbels (Oud Huis Stekelbees

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Kritak, Leuven, p. 65-67) Stan Antwerpen STAN staat voor Yolente De Keersmaeker, Waas Gramser, Damiaan De Schrijver en Frank Ver-cruyssen...Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...Dit gezelschap speelt een zeer belangrijke rol in het franstalige theater, al was het maar omdat het zoveel theater-geld opsoupeert

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
De vier jonge Turken van Stan werkten onder begeleiding van Matthias de Koning aan Rosalinde, naar As you like it een Toneelschuurproduktie...De verticale as als beeld Richard II (Theater Van Het Oosten) Foto Pan Sok King Lear (Toneelgroep Amsterdam) Foto Keoon van de verhouding tot het goddelijke...De vier mensen van Stan zijn nog jong en ook dat (misschien vooral dat) spelen ze in deze Rosalinde uit

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
worden op de verhouding tussen theater en wereld, individu en werkelijkheid, fragment en verhaal, grote middelen en margetheater...Hoe reageert het theater op de versnelling van de wereld ? En hoe politiek is het theater van Ivo Van Hove, Guy Joosten en Dirk Tanghe ? Pag...Floe moet het theater zich verhouden tot de historische gebeurtenissen op het politieke toneel ? Wat kan de dynamiek van het theater zijn als de werkelijkheid zelf een spektakelstuk geworden

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
becommentarieerde, heb je gezegd : ik heb behoefte aan een nieuwe sterke groep, ik wil daar een jaar mee werken om te zien hoever ik na vijf jaar sta, ik weet nog steeds niet of theater mijn medium is ? Je bent nu al...Dat vind ik de dubbelheid van theater, de verraderlijkheid ervan en je loopt er toch steeds weer in. Maar toch ben ik er heel erg verliefd op...JL : "Theater bestaat daar ook uit

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Ook in dat opzicht is Van Hoves theater een "berekend" theater : geen voorwerp of beweging op de scène of zij hebben wel een bedoelde betekenis...De neurotische personages van Lars Norén zijn even dichtbij als de maatschappelijke verklaringen van het politiek theater...Research : An-Marie Lambrechts; scenario : Anne Quirynen, An-Marie Lambrechts; realisatie : Anne Quirynen; Uitvoerend producent : Argos; Produktie : Vlaams Theater Instituut en het Ministerie van

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Ook dit is theater dat geen conflict toont, maar rustig vertelt, een theater dat aandacht, concentratie en overgave vraagt...Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...Stan Laurel en Oliver Hardy zijn evenmin veraf : Hardy Decorte, betweter en organisator van deze strakke chaos, Laurel/Vinks die de broek/rok van sukkelaar krijgt voorgehouden, maar daar niet instapt

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Hij is medeplichtig aan het "doodse theater" als hij zijn verantwoordelijkheid niet aanvaardt, zijn eigen belangrijkheid kleineert...Gelukkig beschikken we in dit taalgebied over enkel integere en vakbekwame critici die niet alleen het doodse theater te lijf gaan, maar er tevens voor gezorgd hebben dat mensen als Decorte, Bogaerts...Vermits het onze plicht is als gesubsidieerde artiesten theater te maken voor het publiek en niet voor theatermakers, lijkt het mij deontologisch ook juister dat een dergelijk dispuut met de

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Twee Brigitje (STAN) - Foto Koen de Waal ervan, meisjes, dragen een eenvoudig kleed en schoenen met flinke hakken...Het zijn respectievelijk Sara De Roo, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver en Mieke Ver-din, en zij maken deel uit van STAN, het intussen bekende 'toneelspelersgezelschap' dat twee jaar...begeleider -, maar aan de moeilijke opdracht die STAN zich heeft gesteld: de toeschouwer te doen houden van de voorwerpen en teksten, lang door hen gekoesterd

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
22 Sinds het begin van de jaren tachtig heeft de Duitse cineast Hans Jürgen Syberberg zijn activiteiten verlegd naar het theater...Het moderne theater bevestigt niet langer de gemeenschap in haar collectieve angsten en verwachtingen...Het moderne theater is structureel afhankelijk van de staat, maar ontwikkelt zich artistiek autonoom, wars van politieke en commerciële belangengroepen

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Het is nieuwe maan... door STAN Frank Vercruyssen, één van de STAN-leden, heeft iets met acteren, maar ook met Büchner, Bernhard, Afro-Amerikaanse culturen en eenvoud...Dirk Verstockt Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser door STAN; teksten: Büchner, Bernhard; bewerking en vertaling: Jolente De Keersmaeker; spel en regie: Frank Vercruyssen en...Epiloog van de Eenzaamheid (Cie de Koe) - Foto Patrick Meis Jules en Alice door het NTG Theater dat ook maar een schijn van realisme vertoont, daar hebben de

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
STAN bracht er vorig jaar Brigitje in precies dezelfde opstelling...Maar er is ook iets anders: het werken aan de manier waarop mensen zich tonen, wat bij theater toch heel belangrijk is. Er is bijvoorbeeld een belangrijk onderscheid tussen de manier waarop Vera...Iemand heeft trouwens ooit, als boutade, gezegd: "In de jaren zestig speelden we in een rockgroep, in de jaren zeventig speelden we theater, in de jaren tachtig gingen we dansen

Nr. 36, December 1991 • (advertentie)
DE BRAKKEGROND SEIZOEN 1991-1992 VLAAMSE PROGRAMMERING Landschap van Laura Eva Bal's Theater Speelteater...Naar Iwanow (werktitel) Toneelspelersgezelschap STAN

Nr. 36, December 1991 • Inhoudstafel
40 Geheugen Theater heeft van alle kunsten wellicht het kortste geheugen...Theater groeit uit het moment en verdwijnt ermee...Theater mag dan op het moment zelf onstaan, dat moment ligt ingebed in een historische en maatschappelijke context

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Theater is zo marginaal geworden... In een briljant stukje in het eerder academische Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie schrijft Bert van Roermund: "Filosofie is nuttig om het...Als de kleinburger of de onnozelaar toch even een plaats krijgt in een voorstelling dan krijg je alleen gratuit formalisme (de kaartersscène in de Iwanow van STAN) of reactionaire koketterie (Luk...Dat vernieuwende stromingen in de kunst, en in het theater met name, zich op 'authenticiteit' beroepen om hun kunstwerk te vergelijken met de verstarde codes (die, in deze redenering, niet authentiek zijn

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Het theater na Freud Etcetera: Kan je die evolutie omschrijven ? Perceval: Het heeft te maken met de psychoanalyse . Na Freud zijn in het theater een aantal elementen in verband met de...Theater is een vreemde mengeling van narcisme en exhibitionisme . Je moet narcist zijn om jezelf op de scène belachelijk te maken...Kan het theater op een geschikte manier reageren op de politieke en sociale problemen waarmee Europe en Vlaanderen op dit ogenblik geconfronteerd worden ? Of is theater niet het medium om daar

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
En een megamix als resultaat Vercruyssen: Ik kan niet zo goed de scheiding tussen theater en politiek aangeven, en bepalen wat die al dan niet met elkaar te maken hebben, omdat ik juist...Individuele woede Etcetera:Het theater stelt vragen, maar biedt zelf geen antwoorden...Vercruyssen: Ik weet niet of theater een taak heeft


Toon volgende resultaten