Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Theater Tol" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Theater geschreven met een 'K'... stelt op die manier de héle kunstenaar aan de orde, niet alleen zijn produkt; net zoals in Het is theater... het voorbereidingsproces (in de vorm van...Theater geschreven met een 'K'.:. toonde de héle kunstenaar, in Het is theater... is het héle kunstwerk en zijn verhouding tot de kunsttraditie onderwerp van het spektakel...Fabres theater is ook en vooral een theater van het lichaam, het lijf, het zweet

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
En toen Jozef II hoorde wat er precies aan de hand was, liet hij onverwijld dansers uit een ander theater aanrukken...Dat eist zijn tol in het tweede bedrijf...De vaart in het eerste deel van zowel Le Nozze als Cosi getuigen van een doorgedreven zin voor theater

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
dreigend opgestaan): Daniël Paul (tot de verpleger) die mirakuleuze geit mij of ik die haastig in mekaar gestoken De verpleger wat een apentheater Daniël Paul theater juist dat zeg...plaats van het theater te gaan zijn kamergymnastiek te beoefenen dit mateloze gezwelg in kunstsferen put het zenuwstelsel uit produceert ziekelijke...zijn tegendeel verandert ja ik haat die in vaders naam tol monsterachtige verkleinwoordjes veredelde natuur ons grenzeloos ongeluk dal hij tot zijn

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Deze auteur zou een constante in zijn denken over theater blijven en met Shakespeare zou hij ook zijn grootste triomfen oogsten...Zijn liefde voor het theater en het theatrale heeft hij vaak weten aan te wenden om de routine van het officiële Engelse theater te doorbreken...Het is de tol die Brook blijkbaar graag betaalt om internationaal en dus 'op een hoger vlak' bezig te kunnen zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
schooltheater'', dan zal de Stichting Theater en Cultuur hiermee een zeer essentiële bijdrage tot het Vlaamse theater leveren...Besluiten dat het NTG wetenschappelijk onderzoek over theater stimuleert is wellicht overdreven, toch blijkt uit enkele artikels dat in de NTG-definitie van theater de historische informatie, de...De anders "school" werkt net andersom: de kostuums zijn geen aanleiding om theater te spelen, maar het theater vraagt (ondermeer) naar decors en kostuums

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Wellicht is het ook zo dat de geïndividualiseerde artistieke creaties die nu ons theater stofferen, een meer individuele behandeling van de onderzoeker waarschijnlijk maken en zich minder lenen tot...De onderdrukking van de vrouw blijkt een van de laatste grote maatschappelijke problemen te zijn geweest die de krachten van het oude politieke theater heeft gemobiliseerd...Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media, zijn er rond performance en het werk van Spalding Gray, de Woos-ter Group, Saskia Noordhoek en Fabre, over de nieuwe dans en de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Maar dat belette niet dat Wagner aan het operatoneel een paar teksten heeft bezorgd, die als problematische, onhandelbare objecten van het ene theater naar het andere verhuizen...Dit is geen realistisch theater, heeft hij gemeend, en de magere anekdote wordt zo uitgesponnen verteld, dat alleen een vertraagde actie recht kan laten wedervaren aan Wagners muziek...kleine tol is als we enkele malen vloekend uit een theater komen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Theater als antidotum voor de levensangst...Wie uit alle sociale relaties wegvalt, wijzigt zijn maatschappelijke handelen en bestaan in rol, zijn taal in tekst, de omgeving in koelisse, de wereld in theater...Neen, Johan Thielemans, het zit zo: Toneelgroep Amsterdam bespeelt in Amsterdam zowel de Stadsschouwburg als Theater Bellevue

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Oberspielleiter Guy Joosten ensceneert brave "Meeuw"
Hoe vindt een jonge Vlaamse regisseur (29 jaar) de weg naar één van de topposities in het Duitse theater...Het is wellicht de tol die je betaalt, als het met de carrière plots zeer goed gaat

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
De natuur eist echter zijn tol...Terecht, omdat zijn vrouw en zoon hun onmacht theatraliseren, er slecht theater van maken

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
De verlammende bureaucratie, het ongeïnspireerde beleid van de stad en het 'deadly theatre' dat er jarenlang werd geëtaleerd hebben hun tol geëist: interessante theatermakers die op de loop gingen...Iets heel belangrijks in mijn kleine visie op theater: dat je theater maakt voor een publiek, en dat maakt het natuurlijk moeilijk...Het is een heilige plek, een plek waar altijd een theater heeft gestaan van in de Middeleeuwen

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Dat is de tol die iemand betaalt aan het bezitten van een stijl...En dankbaar voelt de toeschouwer zich tegenover Pierre Audi, omdat hij zo onweerstaanbaar overtuigend heeft getoond dat beeld en muziek samen inderdaad een heel spiritueel uurtje theater kunnen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
nuanceringen aangaande artistieke kwaliteit (artistieke verscheidenheid)? Dat een gezichtsloze structurele beleidsvoering makkelijker gemaakt is dan één die rekening houdt met waar het echt om draait: het theater...Er valt niet naast te kijken hoezeer het Kortrijkse theater Antigone ondanks een ronduit negatief advies op de geldelijke toeschietelijkheid van de minister kan rekenen, net zoals het door de raad...Het ziet er dan ook naar uit dat wie in de toekomst het gecirkelde gebied zal willen betreden de tol van het conformisme zal moeten betalen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Ook tijdens de oorlog bleef men theater maken, maar met de jaren hebben de vermoeidheid en de isolatie hun tol geëist...En waarin verschilt dat theater dan van het commerciële theater...Het is de samenleving die het theater mogelijk maakt en niet omgekeerd

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Maar uiteindelijk komt zij uit bij dat wat al die theatermakers meer bezig houdt: een nieuw politiek theater...Het theater, zo luidt de boutade, is tenslotte de plaats bij uitstek van de ongemedieerde beleving, van de lijfelijke aanwezigheid, van de onmiddellijkheid...Vanuit die optiek is het blijkbaar maar een kleine stap naar het probleemloos laten samenvallen van het theater met de werkelijkheid

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Als dit 'theater' is, dan zorgen de dinosauriërs in het Museum voor Natuurwetenschappen elke dag voor theater...Naast de simplistisch-moralistische behandeling van 'fantasie' als thema, stel ik me vragen bij de vanzelfsprekendheid waarmee de 'magie' van het theater als medium gekoppeld wordt aan een...René Boomkens zegt elders in dit nummer dat literatuur ten opzichte van film en theater het voordeel heeft van 'afwezigheid'. Het in beeld brengen van de fantasie maakt er snel een platte bedoening

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Hijzelf zocht intussen ook reeds andere oorden op: in januari van dit jaar maakte hij zijn debuut in de grote zaal van het Deutsches Theater met Maurice Maeterlincks Der blaue Vogel; in april ging...Op zich is het prijzenswaardig dat Ostermeier zich op de grote bühne van het Deutsches Theater aan eenzelfde vorm van 'arm' theater waagt als in Disco Pigs...Uitzonderlijk is dat niet: zulk een gereserveerd spel zag ik ook in Guy Cassiers' enscenering van Anna Karenina bij het ro theater - vreemd, omdat Cassiers in Angels in America (1995) al bewezen had

Nr. 72, Juni 2000 • Loek Zonneveld • Kasimir en Karoline
Nu heeft het Rotterdamse ro Theater dit stuk op het repertoire genomen, in de regie van Guy Cassiers...waarbij de alcoholische versnaperingen geleidelijk aan bij ongeveer iedereen hun tol beginnen op te eisen

Nr. 82, Juni 2002 • (Advertentie)
Onderneming, “Faience” van Theater Tol , “Calcinculo” van Feria Musica, Alibi Collectief en Wurre Wurre, Hush Hush Hush, Les Piétons, Les Grooms, Titanic, Groupe F en nog vele anderen

Nr. 94, December 2004 • (advertentie)
kostuums: Catherine Lefebvre dramaturgie: Martine Cendre coproductie: Theater Antigone, Veenstudio INLI & Compagnie du Tire Laine (FR) i.s.m...Tickets: 050-33 88 50, het-net@skynet.be TIEN RITTEN KAART 2004 - 2005 Bi «f> tol lp n~ nrt t,a n t!-w,- 'i: It'-^lli 1.-JS


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK