Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Theater van het Oosten" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
zette in het heetst van de strijd een debat op met de ronkende titel Theater en Persvrijheid...Jaar in jaar uit jammeren en brommen we over 'de critici', alsof het altijd dezelfde zes mensen zijn die per straalvliegtuig van Parijs naar New York jagen, van tentoonstelling naar concert en van...Vermits het onze plicht is als gesubsidieerde artiesten theater te maken voor het publiek en niet voor theatermakers, lijkt het mij deontologisch ook juister dat een dergelijk dispuut met de

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
de Munt) zich voor het eerst als duo in de wereld van het theater...Tijdens de opvoering zat het volk aan de voet van de pas opgetrokken prachtige gebouwen op het Parthenon (de Propylaeen, het Odeion,...), stille getuigen van Athenes machtspolitiek en het taktisch...Aspasia, de vrouw van deze Atheense politieke held, had met Medea gemeen dat ook zij uit het Oosten kwam en van over zee (Milete), en een veel grotere persoonlijke vrijheid en prestige genoot dan de

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
Waar Das Mündel — volledig in de geest van 1968 en het politiek theater — zoiets als de verborgen machtsmechanismen aan het licht wou brengen, is Die Stunde heel wat minder boodschapperig en ook...voordoende ingrijpen in het diepste van zijn hart, nog altijd had geloofd, ook op grond van de stilte die haar vergezelde, zelfs in het helse kabaal: de stilte van de natuur, hoe ver van de bewoonde wereld ook...Mag het een toeval heten dat de rol van het koor in het theater historisch gezien samenvalt met de uitvinding van de Atheense democratie

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Het zou dus alleen gaan om theater dat de intentie heeft zich uit te spreken over de inrichting van de samenleving (of van de sociale wereld). En uiteraard moest die bedoeling ook overkomen; het heeft...Het politieke theater van vandaag probeert niet meer het publiek te mobiliseren om de wereld te veranderen, maar wil hoogstens invloed uitoefenen op het denken van de mensen...Fijn-de-sjèkle Het zal duidelijk zijn: de Pelléas et Mélisande van Peter Sellars gaat over het einde van een tijdperk, over het verval van het rijke Westen dat krachteloos niet in staat

Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
Van Een vijand van het volk (1882) van Hendrik Ibsen (1828-1906) liepen onlangs twee interessante versies in ons taalgebied: het Arnhemse Theater van het Oosten speelde de bewerking van Arthur Miller...Theater van het Oosten Bij het Theater van het Oosten wordt Stockmann - gespeeld door Victor Löw -op den duur drammerig en pedant, maar men zou voor minder...En al helemaal niet in de jaren vijftig, toen Ibsens werk als sterk verouderd werd Een vijand van het volk, Theater van het Oosten / Eduard Coblijn JDX

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
24 Theater: Philoktetes-Variaties bij het Kaaitheater Kanttekeningen van Rudi Laermans bij een 'grafvoorstelling' 30 Theater: Aids op Broadway Johan Thielemans over Angels...America en over het Living Theatre 32 Theater: Mein Kampf bij Antigone De verrassing van het seizoen, aldus Johan Thielemans 34 Theater: Ibsens Vijand van het volk Eddie Vaes...zag de voorstellingen van Stan en Theater van het Oosten 38 Theater: Richard III bij Toneelgroep Amsterdam Johan Thielemans geeft een wild applaus ten beste 41 Theater: Achter glas

Nr. 45, April 1994 • Etcetera JAARGANG 12, NR 45, APRIL-MEI 1994.
Etc... THEATER / DANS / OPERA JAARGANG 12 , NR 45, APRIL-MEI 1994 Afgiftekantoor Gent X DOSSIER: De charge van de jonge groepen Afscheid van Ron Vawter Rudi...Laermans over Philoktetes- Variaties Muziek theater Blindman Kwartet Onafhankelijk Toneel Frederic Rzewski & Peter Weiss Mein Kampf De verrassing van het seizoen bij Antigone...Vijand van het volk Ibsen bij Stan en Theater van het Oosten Richard III Wild applaus voor Toneelgroep Amsterdam Kamagurka bij het Speeltheater

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
De opvallend vastberaden koers van het ensemble leverde de titel 'Theater van 1993' op...Een opzet waarin de Volksbühne ondanks recente tegenslagen ongetwijfeld geslaagd is. Het epicentrum van de Berlijnse theatertopografie heeft zich met dit huis duidelijk in het voormalige Oosten...Een dergelijke kritiek blijft echter oppervlakkig omdat ze enkel argumenten put uit het politieke imago van de Volksbühne en het wezenlijke, het theater, uit het oog verliest

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Een spiegelpaleis van verhalen
Na een lange ontstaansgeschiedenis in het Oosten, beleefden die immers vanaf het begin van de achttiende eeuw nog een hele vertaalgeschiedenis in het Westen, ingezet door de Franse oriëntalist Antoine...De vertaling van Richard Burton, die verscheen in de jaren 1885 en 1888, geldt als een exponent van het Victoriaanse Engeland, dat op het hoogtepunt van zijn koloniale expansie stond, en waar een...Hiermee is het leidmotief van De vertellingen van duizend-en-één-nacht meteen ook van toepassing op de theaterversie van

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
gaat het er ook om het theater uit zichzelf te laten treden, de artiest te leren stotteren... 'De Nacht was misschien minder een multi-culturele voorstelling omwille van de samenwerking tussen...Sommigen komen dan ook steevast uit bij de kunst en zeker niet bij het sociale, bij het elitaire en zeker niet bij het populaire, bij het theater en zeker niet bij het hybride...tussenin, noch het ene noch het andere ... Meteen een opgave die kan tellen voor het theater van de komende jaren

Nr. 50, Juni 1995 • (advertentie)
ABONNEMENTEN HET THEATERFESTIVAL 1995 GENT 25 augustus - 8 september 1995 Toneelgroep Amsterdam 'De Klaagliederen' Theater van het Oosten 'De Troje-trilogie' Zuidelijk Toneel...Het muziek Lod Kameropera Transparant | Blindman Kwartet Het muziek Lod | Hotel Pro Forma(dk) VOORUIT GIDS 1995 1996 Na eenvoudige aanvraag wordt de Gids u opgestuurd: daarin alle...informatie over voorstellingen, concerten en abonnementen van het volgende seizoen

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Troje: bij Toneelgroep Amsterdam is het een cultureel geladen plaats van de herinnering; bij het Theater van het Oosten een plek voor debat over de positie van de vrouw; bij het Ro Theater een...Stapsgewijs heeft hij drie op elkaar aansluitende toneelstukken geschreven die hij nu in één avondvullend spektakel samengebracht heeft bij het Theater van het Oosten...Theater van het Oosten / Eduard Coblijn neemt zij wraak

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
De kunst Wasteland, Juan Muñoz (1986) / Peter Cox van het theater is de kunst van het vluchtige, het voorbijgaande, van de vlam die een moment opflakkert en...Meer dan bij andere kunstvormen wordt in het theater met argwaan gekeken naar het discursieve moment: het moment van het geschreven woord...De geboorte van het theater, uit de Dionysos-cultus in het oude Griekenland en uit de Middeleeuwse Paasviering, herbergt de tijd van het ritueel, van de herhaling, van de herdenking (van een offer

Nr. 51, Augustus 1995 • Hilde Van Caudenberg, Kees Blijleven • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
De vreselijkste ervaring had ik in Theater aan het Vrijthof in Maastricht, met de voorstelling Mijnheer Bach door het Speelteater van Eva Bal...Kees Blijleven, directeur van het Ostadetheater, Amsterdam Ik heb het afgelopen seizoen het meest gelachen bij Brandweermannen van Wederzijds, minstens even leuk voor volwassenen als voor...De Troje Trilogie van Theater van het Oosten heeft me het meest aan het denken gezet

Nr. 51, Augustus 1995 • Tom Blokdijk, Pol Eggermont • Achterover zitten en publiek zijn
Dan heeft hij een schema, je fietst van a naar b. Hij houdt, behalve van theater, ook van boeken en films, van verhalen en hoe mensen ze vertellen...Hoewel het een totaal ander medium is dan popmuziek lukt het in het theater soms ook, vanaf het allereerste moment, dat er nog maar één ding bestaat: dat wat er op het podium gebeurt...Verhalen zijn elementair, het verhaal is de boodschap, ze bestaan niet voor James IV, Nes-produkties / Reg van Koelewijk Troje Trilogie, Theater van het

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Los van de argumentatie (die bijzonder dom is), los van de vorm (die bijzonder voorspelbaar is), los van het acteergehalte (dat bijzonderloos is), stoort mij aan deze produktie het totale gebrek aan...Maar laat ik een tegenvoorbeeld noemen uit het afgelopen seizoen: De Troje-Trilogie (Koos Terpstra, Theater van het Oosten). Ook daar oorlog en geweld, maar dan vanuit de afstand tot het materiaal...eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw - Goethe heeft heel zijn leven aan zijn magnum opus gewerkt - dan aan het eind van onze twintigste eeuw

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
17 Theater aan de Werf, nr 51 p 55 Theater Antigone, nr 53 p 11 Theater van het Oosten, nr 50 p 42 Theater Zuidpool, nr 50 p 50 Theatergroep Hollandia, nr 50 p 42, nr 52...Cressida - Het Nationale Toneel, nr 50 p 42 Troje Trilogie - Theater van het Oosten, nr 50 p 42 Two Pears - Pretty Ugly Dance Company/ Amanda Miller, nr 53 p 32, nr 53 p 35...Pascal Gielen, nr 50 p l7 Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van..., verzameld door Sonja Van der Valk, Tuur Devens, Lutgard Daniels, Pascal Gielen en Myriam Van Imschoot, nr 51

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Veel theatermensen in het Oosten en het Westen klagen erover dat ze ten laatste sinds de val van de muur hun lievelingsvijanden verloren zouden hebben...Peter von Becker: De daling van het geboortecijfer door de pil: de anticonceptie voor traditioneel theater...Wie in het Oosten geleefd heeft, had nog geschiedenis, een teveel aan geschiedenis; toen was er nog een historische materie die men kon gebruiken, maar die nu verbruikt is. En nu zijn we in het Oosten

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Theater van de verbondenheid De ontwikkeling van het hedendaagse theater wortelt in het tijdperk van het totalitaire denken...Het is eerder een laboratorium, waar de aard van het theater wordt onderzocht, dan een theater in de gewone betekenis van het woord...Dit project is gewijd aan de studie van opeenvolgende culturen: het noorden (Het verhaal van het regiment van Igorjev), het zuiden (de Perzen), het oosten (Oepanishadi) en het westen (Hamlet). Het

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Het zich verschuilen achter meerstemmigheid is overigens een kwalijke trend aan het worden, waaraan ook het Theater Instituut Nederland zich steeds vaker schuldig maakt, getuige de recente uitgave...Opmerkelijk hiaat in het erbarmelijk slechte hoofdstuk over de dansinvloeden van buitenaf (een uitglijer van Katie Verstockt) is het voorbijgaan aan de betekenis die Brussel niet alleen in het kader...vergelijking met de lange, veel omvattende arbeid van het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de drie prominente pioniers van de jaren tachtig wel erg veel aandacht


Toon volgende resultaten