Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


127 document(en) met "Theater aan Zee" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Theater Klank en Beeld - dat was het geluidsarchief van het Nederlandse theater - en het Toneelmuseum...Presentatie Er is behoefte aan die exportactiviteit, ook omdat er in het buitenland vraag is naar Nederlands theater, dat er vaak met enthousiasme begroet wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Zwarten doen aan oproer, hooguit, niet aan revolutie...Waarom gapen jullie me aan als twee stenen...Maar de dood is zonder betekenis, en aan de galg zal ik weten dat mijn handlangers de zwarten van alle rassen zijn, wier aantal groeit met elke minuut die jij doorbrengt aan je slavenhouderstrog

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
De voorheen steeds ontevreden Herman past zich goed aan aan de nieuwe situatie; Eddy verliest zich in dromen over het oude vakmanschap ; hij werpt zich in een goedkope en sentimentele utopie: terug...theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het...dat, op het historische moment van zijn ontwikkeling, de mensen die dit theater maakten ten minste geloofden in wat ze deden

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Arca Een even poenerig artistiek credo huldigt Jo Decaluwe, directeur van Arca/NET, bijgenaamd Theater aan de Lieve...Stad en Theater GENT Rechts boven: Hoogtevrees (Speeltheater) Foto Guido De Leeuw Rechts onder: Rode oogst (De Sluipende Armoede) Links: Recht door zee met ja en...nee (Theater Poëzien) Foto Frank Bollaert Uitgesproken Bert Vervaet is 32 jaar, volgde kunstdrukschool en de afdeling Toegepaste Kunst aan de Gentse academie

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Een vuurtje Money kwam ongetwijfeld als een schok aan bij sommige theoretici die hun esthetische inzichten hadden geformuleerd aan de hand van meer traditionele kunstwerken...Er was niets dat aan een theater deed denken : geen belichting, geen scène, geen make-up...Fabre zelf is opgeleid aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten en aan de Academie voor Schone Kunsten, beide in Antwerpen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Welke speelse oefeningen heb ik aan tafel bedacht als therapie - als ik over theater spreek, meneer, kijken ze me aan alsof E.T...veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de...Théodore Shank bespreekt twintig jaar alternatief theater aan de hand van veertien groepen en zes categorieën

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Nu pakten ze Peter Handke aan, en door zowel diens laatste stuk Uber die Dörfer (1982) als diens debuut, Publikumsbeschimpfung (1967) te spelen, interpreteren zij de evolutie van het theater in de...Handke en Discordia bezorgen je als toeschouwer een ongemakkelijk gevoel, zowel over het theater als over de samenleving waarin dit theater als metafoor fungeert...Dit soort houding tegenover het medium theater interesseert ook Peter Handke, die voortdurende vraag naar de verhoudingen binnen het theater

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Aan de rede ontsnapt Geld is wellicht het element waar de tegenwoordige toeschouwer het eerst aan denkt...Het stuk zal beginnen met de moord in een theater op Abraham Lincoln (gespeeld door David Bowie). Lincoln zal een voorstelling bijwonen van een No-spel, zodat op die manier het klassieke Japans toneel...Daarna volgt er een soort oogstdans, die dan verandert in een vreemd ritueel waarbij zwarte figuren (die doen denken aan deelnemers aan de boeteprocessies in Vlaanderen of Spanje, of aan de

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Hieruit blijkt weer een dubbele verwantschap met Brecht die het publiek actief wou betrekken in zijn theater en dat theater tijdens zijn laatste levensjaren dialectisch wilde noemen in plaats van...Dit laatste geldt ook voor de steeds omvangrijker wordende stroom aan theoretische geschriften culminerend in The Activists Papers (1980). Bond beschouwt het onderricht over kunst en theater immers...Het is het verhaal van Xenia (Ivonne Lex), de dochter van een grootgrondbezitter uit een Oosteuropees land, die jaarlijks met haar dochter Ann (Sien Eggers) naar het ouderlijk huis aan zee terugkeert

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ik dacht aan de monding van de Schelde, waar zee, land en riet samenkomen, waar men het verschil tussen ebbe en vloed nauwelijks merkt...Het is dus zijn rijk, dat er moet aan geloven...Een onthulling In het theater gaat het er soms wonderlijk aan toe

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
voorstelling die verwijst naar de verdrinkingsdood van de vaderfiguur, een feit waar het personage een zwaar schuldgevoel aan overgehouden heeft (een opvallende parallellie overigens, die aanwezigheid van de zee...Het kriskras toekennen van subsidies aan het theater heeft trouwens het hele theaterlandschap scheef getrokken...Die aanpak wordt niet volgehouden : ondanks zijn klaarblijkelijke bewondering voor Racines tekst voelde Heestermans de nood tot interpretatie, tot het maken van statements over theater, en aan die

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
van Vaakstraat 81, 1000 Brussel, 02/511.62.53) ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkel-theater ontstaan...Jan Ruts geeft dag- en avondopleiding voor 'alle acteurs die niet-verbaal theater willen doen'; streven een vernieuwing van de mime na aan de hand van methoden van Decroux en Grotowski; uit de school...medewerking aan Herman Verbeecks Theater Promenade) na

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Alles hangt aan elkaar van louter sfeertjes...Integendeel, bij het dominante theater staat 'het thema' voorop...Hoewel vol leven en beweging en drukte !) Een stad Waarom het niet goed gaat met het theater in Antwerpen ? Misschien is de zee toch te ver weg

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
En toch blijft het allemaal paradoxaal : aan de ene kant voel je een verwaterd socialisme met een nog sterker verminderde aandacht voor cultuur en aan de andere kant stel je vast dat het budget voor...Ik denk hierbij niet alleen aan de bloei van nieuwe initiatieven als het Echt Antwaarps Theater en het Antwerps Amusementstheater, maar vooral aan het repertoire van groepen als het EWT, het Fakkel...Als we ergens van een 'Antwerps theater' kunnen spreken, dan is het dat, met een repertoire, groeiend van een Turks Bad tot een Caraïbische Zee

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Wie Vlaamse acteurs ondervraagt die tussen de oprichting in 1946 en 1979 lessen aan de Studio Herman Teirlinck volgden alsook aan het Gentse en het Antwerpse conservatorium, stuit steevast op haar...Ik vind vooral dat de choreograaf zich moet omringen met mensen van dezelfde bodem; ik denk daarbij niet alleen aan de muziek, maar ook aan de schrijvers...Ze moeten toch eerst dat lichaam leren ontdekken, niet alleen aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
even bij de Russische revolutie of herbront men zich aan de oorsprong van het theater in het Antikenprojekt...van het Westduitse theater staan vreet aan de eigen kracht en verbeelding, vooral wanneer dat met de inzet en de energie gebeurt van een Stein...Hij nam alles aan het theater au sérieux: geen natte-vinger-werk zoals dat gemeenlijk bedreven wordt, maar weldoordachte keuzes vanuit een nauwkeurige lectuur van de tekst

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
En toen Jozef II hoorde wat er precies aan de hand was, liet hij onverwijld dansers uit een ander theater aanrukken...Hijzelf verklaarde de oorlog aan de Turken, omdat hij dat aan Katharina van Rusland had beloofd...Daarom wilde ik niet dat het zich afwisselend in een kamer en aan zee zou afspelen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Vooreerst heeft Ronnie Commissaris, directeur van Theater Vertikaal, zich hier omringd met drie jonge mensen die verleden jaar samen afgestudeerd zijn aan de Studio...De ernst en de eerlijkheid waarmee een poging gedaan wordt om in deze dorre regio aan eigentijds theater (of theater tout court) te bouwen, verdient krediet én kritiek...De auteur, wiens belangstelling voor het Belgische theater gewekt werd via aan scriptie die hij maakte over het werk van De Ghelderode, verbleef in 1981 voor het eerst gedurende een paar maanden

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
En dat doet Mamet door zijn laatste stuk, Glengarry Glen Ross (1983), dat de Engelsen tot "Best Play of the Year" uitriepen en de Amerikanen met een Pulitzer-prijs bedachten, aan Pinter op te dragen...laten hem hier iets uitvoeriger aan het woord om een idee te geven van de spontaneïteit en scherpte van Mamets dialoog en van het cynisme en de gehaaidheid die Roma zonder blikken of blozen ten toon...Zoiets bemoeilijkt realistisch acteren erg en toch lijkt Mamet daar op aan te sturen

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Stel dat de doden openbaar worden uitgeleverd aan de oven van het krematorium: Dan zal de geürbaniseerde wereld klaar staan voor theatrale hulp, misschien... theater...allure anneemt dan leeft het theater, als het krematorium ---zoals dat van Dachau; een bouwsel dat mogelijk een zeer goede toekomst oproept -- als gebouw aan de tijd ontsnapt, zowel in de...Het theater zal tot doel hebben ons te laten ontsnappen aan de tijd waarvan men zegt dat hij historisch is, (De muziek wordt sterker, maakt haar woorden onhoorbaar, Het wordt nog donkerder) maar die


Toon volgende resultaten