Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "Theater aan de Haven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Fase (Anne Teresa De Keersmaeker) Foto Cor Hageman De nieuwe strekkingen in de dans komen de jongste jaren behoorlijk aan bod in België...1976 richtte hij de groep 'Triangles' op, maar tussendoor nam hij ook deel aan allerlei andere dansen theateractiviteiten en aan festivals in binnen- en buitenland...Voor haar performance in de immense ruimte van de Montevideo, een oude opslagplaats in de Antwerpse haven, die nu voor culturele doeleinden ter beschikking wordt gesteld, haalde ze zowat twintig

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Theater aan de Haven...De beslissing over de Vooruit-aanvraag luidde als volgt: "De aanvraag wordt niet goedgekeurd daar ze weinig is aangepast aan de werkloosheidsstructuur en concurrentie met de privé-sector niet...Kunst- en vliegwerk is eveneens aan de orde van de dag: een café zorgt bijna overal voor enig soelaas; Vooruit heeft zijn geweldige infrastructuur mee zodat het uit de verhuur ervan munt kan slaan; De

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...En wat mijn moord ter wille van onze zaak betreft: de dokter als moordenaar is geen nieuwigheid in het theater van de maatschappij, voor de helpers van de mensheid heeft de dood niet zoveel te...Hij vergat de bestorming van de Bastille, de hongermars van de Tachtigduizend, het einde van de Gironde, haar avondmaal, een dode aan tafel, Saint Just, de zwarte engel, Danton, de stem van de

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Inversie Op het eerste gezicht lijken de public-relations-voorstellingen van de Studio in niets op wat er te zien is in het dominante Antwerpse theater...Soms zijn daar aardige dingen bij (Epigonen, Akt, Zwarte Sneeuw). Maar zowat altijd blijkt een adembenemend gebrek aan ambitie om iets te vertellen/laten aanvoelen van de dynamiek van de hele...Om nog te zwijgen van de trambestuurders en de schoonheid van het justitiepaleis, de potentie van de Vogelmarkt en de kwaliteit van de koning

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
de publiekswerving: een organisatie als Open Theater heeft er haar kop op gebroken; de keuze van de Nederlandse en Vlaamse gastvoorstellingen in de stadsschouwburg ligt in de handen van de KNS...Ik denk hierbij niet alleen aan de bloei van nieuwe initiatieven als het Echt Antwaarps Theater en het Antwerps Amusementstheater, maar vooral aan het repertoire van groepen als het EWT, het Fakkel...Als we de mogelijkheden van deze stad bekijken, de rijkdom van de geschiedenis die ze achter zich heeft, de continueringsopdracht die ze voor zich heeft, haar plaats in Vlaanderen, haar haven open op

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
een periode waarin de kunstenaars die aan het theater nieuwe impulsen geven op vrij directe en intense wijze bezig zijn met een gevecht tegen de clichés (cfr...De muziek roept herinneringen op aan het begin van de jaren '70, aan de wekelijkse toppop en de zaterdagse TD (dé twee gebeurtenissen die je als tiener een grijze schoolweek hielpen doorkomen...Voor enige tijd nog de groep die op de meest interessante manier aan eigentijds theater bouwde, spelbreker ook in een zelfgenoegzaam theaterland, heeft het zich nu, bewust, in een gemarginaliseerde

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Door hun literaire inhouden in de meest diverse vormen te gieten hebben ze bovendien de indruk gewekt dat de essentie literair is, en voorafgaand aan het theater...Peyskens, Decorte,...), ontsnapt op dit ogenblik aan de promotoren van de Vlaamse dramaturgie, incluis de Jury van de Staatsprijs voor Toneelletterkunde...De tragiek van de hoofdfiguur bestaat erin dat ze haar moederrol een authentieke inhoud wil geven en tot haar verwondering merkt dat haar invulling van de rol niet meer beantwoordt aan wat de anderen

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
tenminste toch niet aan de turbulente economische en sociale omwentelingen vandien - verstrekte het gebouw van de architecten F. Sel en F. Truyman aan de voor- Raamteater op 't Zuid - Foto F. Tas...Nochtans was het gebouw in vreselijke staat bij de aanvang van de werken: de onderste verdieping was dichtgewerkt met platen om een afgesloten lokaal te bekomen, en onttrok zo de hele constructie aan...overduidelijk een allegorische verbeelding is van de "kracht" die de industriële opbloei van de haven van Antwerpen mogelijk maakte, nu bewoond wordt door een gezelschap dat de ondergang van het kapitalisme als het

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
want in de haven aan de zee daar wacht een heel groot schip - zijn schip...vader dat vroeg de koopman aan iedereen die zijn pad kruiste en dat waren er heel wat, want hij was zo geschrokken van het grote verlies, dat hij dagenlang door de haven tolde of hij dronken was...en vleugels ik wil de wind zijn ik waai omhoog ik zucht zo door de lucht tot aan de zon ik ben dan zo'n beetje de hemel, weet je ik zou graag een stukje van de zon

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Mickery trok de theateravantgarde van een goed stuk wereld aan, kwam ook zelf in de theatermarkt tussen, en bleef de vernieuwing voor door steeds vragen te stellen aan zichzelf, aan de toeschouwers...Treurnis ter wille van de verleden tijd die altijd in fotoboeken hangt, en die botst met de Mickery-betekenis: de plaats waar de toekomst van het theater voorbereid wordt...Dus, schaffen we de levende dingen af en laten we de dramatiek uitsluitend over aan de episodenbakkers, de lege praatkoppen en de quizmasters, die hysterische juffrouwen

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Het theater gedacht vanuit zijn concurrentiepositie met de opkomende televisie: met de wagen bereikbaar vanuit de woning buiten de stad tot in de parking naast de theaterzaal...1887 gaf de stad Brussel opdracht aan architect Baes een Vlaamse schouwburg te bouwen op de grondvesten en met de intussen beschermde gevel van het Magasin de l'artillerie et du génie, gelegen aan een...De Vauxhal werd verhuurd aan derden met verplichting tot restauratie, en de 17de en 18de eeuwse gebouwtjes aan de Arduinkaai liet men in puin vallen om er gemakshalve een parkeerplaats van te maken

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Ook een natte duim voor Jean-Marie Frin van de Franse Comédie de Caen, want even impressionant en minstens even riskant was de manier waarop hij gestalte gaf aan de figuur van de onderbegaafd'e maar...Tijdens die verhaalontwikkeling komen de spelregels van het theater geregeld impliciet aan de oppervlakte : hoe een acteur aan een personage gestalte geeft; hoe de ruimte door de personages opgevuld...Beginnend bij de jaarlijkse theater-produkties op het Sint Jozefscollege te Herentals en de persoonlijke scholing in voordrachtkunst bij Ast Fonteyne aan het Koninklijk Conservatorium te Gent - hij

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...het theater als "oeuvre"), aan de geschiedenis van het materiële artefact en de sociale infra-structuur (i.p.v...De ode aan de taal in zijn gebalde, gepolierde doch literaire en fantasierrijke vorm kent aan de produktie een meerwaarde toe, een magisch kwadraat, een symboliek waarbij kunst en kunde verenigd

Nr. 46, Januari 1994 • Konny Hoeben • Het universum van Karst Woudstra
Leven en kunst De thematiek die een schrijver in zijn stukken verwerkt en waarmee hij impliciet altijd naar zichzelf en zijn eigen werk verwijst laat zich lezen aan de hand van een korte...dit geval dus de theater-capaciteiten van Melchior die in de proloog al door Nicholaas in twijfel De stille grijzen van een winterse dag in Oostende, KVS / Tjeerd...Deze drieëenheid vormde voor de komst van Aurelia's zoon Eduard en de familie van Scharrenburg de veilige haven van de schijn van een gezin

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
zoals het theater van de armoede van de poolse theatermaker Grotowski, zeker ook niet oppervlakkig, eenduidig en goedkoop realistisch zoals de soapseries op TV, het medium dat de vervlakking en niet de...Nutteloos wentelt het geweldige wiel door de tijd, denk aan de families die elkaar verscheuren, aan verbrande paleizen, koninkrijken die verdwenen als de dauw, aan de steeds zwijgende, steeds...Zijn theater van de opstand en de wreedheid herinnert ons tevens aan archetypische en dionysische driften waar we niet graag aan herinnerd worden

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Aan die bevinding hangt een en ander vast, want niets minder dan de grondvraag van de psychiatrie naar de normaliteit van een mens wordt ermee ter discussie gesteld...Büchners Lenz is dan ook niet alleen een bewerking van de Oberlin-stof, maar evenzeer een commentaar op de historische herinneringen die de oude Goethe in Dichtung und Wahrheit aan Lenz ophaalt...De twintig jaar jongere dichter liet via Schiller een aantal gedichten bezorgen aan Goethe, in de hoop dat deze ze zou kunnen (laten) publiceren in een van de literaire bladen waar hij een voet

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Hij praat dus nièt vol afkeer over de barbaarse volkeren aan de overkant van de oceaan, over de kannibalen die de ontdekkingsreizigers ontmoetten...Alle turbulentie aan de grens van het theater is ondertussen geweerd...Johan Thielemans, bijvoorbeeld, meet de waarde van het festival vooral af aan de kwaliteit van de uitgestalde voorstellingen (zie Etcetera 46). Ondergetekenden, bijvoorbeeld, kijken uit naar de

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Cultuurverschillen Johan Thielemans, hoe uiten die verschillen in de Nederlandse en de Vlaamse theater-'cultuur' zich binnen de gesprekken in de jury, bij de beoordeling van afzonderlijke...Vervolgens refereert ieder jury-lid aan het stuk, het materiaal, aan de regisseur, het ontwerp, de acteurs...Het gebied waar de kunst zich wezenlijk aan het ontwikkelen is, waar de kunst reflecteert op de avantgarde, waar het iets voortzet dat in de eigen traditie is ontwikkeld

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De Hollanders vochten zich een weg naar de onafhankelijkheid, onderwijl bouwend aan één van de rijkste mogendheden van de wereld...Het gevolg hiervan was dat de oudere generatie, met uitzondering van Beppie Blankert en Krisztina de Châtel, in de steek gelaten werd en de leden van de jongere generatie, die aan het begin van de...Aan de andere kant tonen de grote gezelschappen serieuze belangstelling voor het werk van jongere choreografen die aan de andere kant van de lijn staan

Nr. 55, April 1996 • Jan Goossens • Het theater in de woorden
Combat de nègre et de chiens is er de haast verlaten bouwverf ergens in Afrika; in Quai ouest de hangar in de in onbruik geraakte haven van New York; in Dans la solitude...De ontregeling ontkend Ergens tussen de flatgebouwen aan de rand van een stad, na het vallen van de nacht, 'tussen een hoop rottende herinneringen' staat een man...Zowat halverwege het stuk biedt de dealer de klant zijn jas aan, omdat hij in hem 'de koude van de dood' en ook 'het lijden van de kou (...), zoals alleen een levende kan lijden' heeft gevoeld


Toon volgende resultaten