Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "Theater Der Welt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Er werd een coproduktie gevormd door de Beursschouwburg, het Kunst- en Cultuurverbond, de Workshop en de Stichting Theater en Cultuur, met een totaal budget van 1 miljoen frank...Later kwamen de festivals van Zürich, Kopenhagen, Theater der Welt in Hamburg, festivals in Italië en nog later in Spanje...De macht der theater-lijke dwaasheden (Jan Fabre) - foto Patrick T. Sellitto Hyena (Vanrunxt) foto Anna Vandertaelen Droomspel (Folk-teatern i Gävleborg) foto David Skoog die

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Naar mijn weten werd Lanford Wilson in ons land nog niet opgevoerd; van Mamet daarentegen werden reeds zes stukken gespeeld --American Buffalo (Raam-theater), Sexual Perver si ty in Chicago (De Witte...Dat Mamet Harold Pinter gelezen heeft, staat buiten kijf; het is ondenkbaar dat hij één der belangrijkste engelstalige toneelschrijvers van de twintigste eeuw niet zou gelezen hebben...They're an event (...) All it is is THINGS THAT HAPPEN TO YOU." (Eerste bedrijf, derde scène). Roma parafraseert hier Wittgen-steins beroemde uitspraak, "Die Welt ist Alles Was der Fall ist

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Daarnaast vertelt hij over zijn ervaringen met hersen-gestoorde en hyper-actieve kinderen, de performances die hij erover opgezet heeft en de bepalende invloed ervan op zijn denken over theater...Het doorbreken van verwachtingspatronen bij een theater-consumerend publiek via de beruchte Klapstuk-versie van Het is Theater zoals te verwachten en te voorzien was (cf...Jim Matsuno; produktie: Theater der Welt - Frankfurt am Main; THE CIVIL WARS ACT V libretto: Maita Di Niscemi en Robert Wilson; concept en regie: Bob Wilson; muziek: Philip Glass

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Alex Mallems Stuttgart Theater der Welt De vergelijking tussen theater en voetbal is zeer beproefd en slaat meestal nergens op; ter gelegenheid van het vierde Theater der Welt...Het Theater der Welt is een Duitse versie van het internationale Theater der Nationen: het wordt ook georganiseerd door het ITI (Internationaal Theaterinstituut), m.n...Etcetera ontving Vlaams Theater jaarboek 1985-1986 Theater is een directe, onmiddellijke kunst

Nr. 19, September 1987 • Inhoudstafel
Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines, verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Omslag Richard III Burgtheater, Wenen (foto Abisag...57 In de Kroniek terugblik op het festival van Avignon 1987 en op Theater der Welt in Stuttgart, Dodendans in de Brugse Korrekelder, in memoriam Jef Cassiers en Piet Sterckx, Etcetera ontving...het Vlaams Theater jaarboek en grasduinde in andere bladen voor de rubriek Gelezen, de subsidies 1987-1988 van de Vlaamse Gemeenschap voor het beroepstoneel, pag

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
der Bann der Individuation zu zerbrechen sei", maar die daarin niet slaagt...Onlogisch is het natuurlijk niet, gezien Nietzsche zich veel met dans en theater heeft ingelaten en Schlemmer juist een totale herbronning van het theater voorstond, met als doel een Duits ballet en...Ich bekenne heute, daß mir bei der Schaffung des Triadischen Balletts mechanische und maschinelle Aspirationen fernlagen, denn von der Maschinenromantik wußte man 1914 noch nichts

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Dit sinds 1973 reizende festival (nog nooit in België te gast) heeft ook bij de plaatselijke ITI-organisaties voor festivalleven gezorgd: Theater der Welt (Duitsland, sinds 1981 tweejaarlijks) is zo...Bar-rault), Theater in der Jozefstadt Wien (O. Schenk) e.v.a...het Theatertreffen: 34 miljoen; Theater der Welt: 80 milj

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
tegenstelling tot cultureel zomer-vermaak als dat van Avignon ging je naar Theater Der Welt in Hamburg dan ook best voor het theater, en niet zozeer voor het festival of de festivalsfeer...En bij een festival dat zich dan -met alle gevaren van dien- een beetje grootsprakerig 'Theater Der Welt' noemt, rijst dan meteen de vraag of het gewoon zo is dat het Theater van de wereld van vandaag...Het Volkskunsttheater uit Shangai, dat het 'Theater Der Welt' festival zou komen afsluiten met hun creatie van Lennon Confucius, Jezus kreeg immers geen toestemming om het land te verlaten

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
LDC: Mensen als Wittgenstein (Ritter, Dene, Voss), de broers in Der Schein trügt, bestaan wat mij betreft gewoon niet meer...Marge "Als je de bestaanswijze van het moderne theater formuleert als 'zo'n marginale plek binnen de samenleving', dan bedenk ik dat het theater altijd een marginale plek binnen de samenleving...De desillusie van Goethe was zo groot, dat hij, toen het oude theater in vlammen opging, geen enkele moeite heeft gedaan om zijn tot in detail uitgewerkte plannen voor een nieuw theater politiek door

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
het theater, niet een evenbeeld maar een herschikte, reflexieve verdubbeling tonen, van wat in de werkelijkheid aan de gang is ? Rilke schreef reeds : "Nein, nein, vorstellen kann man sich nichts...auf der Welt, nicht das Geringste...provoceren en aan de hand daarvan duidelijk maken dat theater vandaag aan heel andere opties kan beantwoorden dan diegene die we al bijna een eeuw met ons meedragen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Moet theater niet aan het denken zetten door rede en gevoel te prikkelen en de fantasie te stimuleren ? We hebben de illusie verloren dat het theater de wereld verandert, maar wel maakt het opmerkzaam...Deze held kan niemand anders zijn dan een "reiner Tor", onbezoedeld door een verziekte cultuur, wiens lijden en medelijden hem tot inzicht ("bis zum Wissen der Bedeutung der Welt") brengen kan...Wagner als apostel der kuisheid : de vos die de passie preekt

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Zowel de lezing van een tekst, als de bewerking van een prozatekst voor theater, het spel van de acteur of het concept van de regisseur kunnen de keuze verantwoorden...Maar de glasheldere constructie van Het Theaterfestival heeft evenzeer de mogelijkheden in zich om de maatschappelijke rol van het theater als kunstvorm te onderlijnen...Juister lijkt het mij zich te spiegelen aan de traditie van het Theater der Welt-festival dat tweejaarlijks georganiseerd wordt en waarvoor steeds een andere Duitse stad de gastheer is, ook al blijft

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
Wat we in het theater zien is vaak pure televisie: zoveel mogelijk actie, rook- en lichteffecten...der produktie zal dus van bij het beginstadium een technische flexibiliteit moeten worden ingecalculeerd...Het is niet omdat er een eenmalig artikel in Opernwelt of Die Welt verschijnt dat we victorie moeten kraaien

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
op Theater der Welt '81), en dus niet ernstig te nemen was, zal ook wel meespelen...Op die momenten, waarvan ik geloof dat ze universeel zijn, herkenbaar over culturen heen, ontstaat een vreemd soort beroering die mij de essentie van theater lijkt...Dan ©ecorte «SEuüres» Zeven Klassieke Toneelstukken van de bijzonderste theatermaker der Lage Landen, vormgegeven door de auteur zelf: 'Kleur is alles', 'Het Stuk-Stuk', 'In Ondertussendoor

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Arlequi-nade, La Vieille du Village - gepresenteerd door de vaste ploeg die Lea Daan rond zich heeft weten te verzamelen: kostuums en decor van May Neama en Nini Martens, muziek van Renier van der Velden...Drie jaar na het laatste festival wordt de groep Lea Daan opgeheven, een sluitstuk in de verschuiving van accenten voor Lea Daan van dans naar theater, van artieste naar pedagoge...Terwijl in het theater de tekstdeclamatie nog centraal staat, streeft een nieuwe generatie acteurs naar een dynamisch theater waar woord en beweging samengaan

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Zo hebben we begin jaren '80 Jef De Roeck ontmoet op het Theater der Welt in Keulen, waar Radeis speelde...Op het eerste Kaaitheaterfestival waren drie groepen die ook Nancy hadden aangedaan: Die Rote Rübe, La Cuadra en Theater Stu...Na twintig jaar Kaaitheater kon ik moeilijk een ander theater gaan leiden of het zou een heel nieuw project moeten geweest zijn

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Zelfs op het Theater der Welt-festival in Duisburg, waar Verhelst nochtans geen bekende is en waar de voorstelling/installatie op stiefmoederlijke wijze aangekondigd werd, was het bordeel dankzij...Mondschilderingen In 1998 verscheen in Theaterschrift van Peter Verhelst Minuscule tongvormige droom over goddelijk theater, een pleidooi voor een andersoortig theater...Das Marchenbordell maakte deel uit van het project X-Wohnungen in het Theater der Welt Festival

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Wat hier beoogd wordt is niet een onderzoek naar het economisch of maatschappelijk rendement van het theater, maar een reflectie op de vraag of het theater invloed heeft op de denkwijzen die bepalend...Brauchbarkeit (maatschappelijk nut, maatschappelijke betrokkenheid nvda) kann nicht angestrebt und nicht bedient werden, sie ergibt sich in der unschuldig schönsten Zusammenarbeit der Welt: das ist...om hun onvrede met het oubollige burgerlijke theater kracht bij te zetten

Nr. 91, April 2004 • Geert Sels • Look back in wonder...: 'Zien en Zien'...
het met dat gewijzigde in-der-Welt-Sein van STAN te maken heeft is niet zonder meer duidelijk, maar in elk geval is de aanspraak van de groep geleidelijk aan veranderd...Een parallel met het documentaire theater van Peter Weiss of Heinar Kipphardt dringt zich op, hoewel dat meer naar het drama toegeschreven is. In The Monkey Trial is het wezen van de rechtbank zelf

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Het netwerk der netwerken ontwikkelde zich als een termietenhoop waaraan elke gebruiker/onderzoeker zijn bijdrage leverde: het net werd opgebouwd door het te gebruiken...Doch, doch, es gibt ein Leben diesseits der digitalen Welt: das einzige das wir haben...Professionalisering' van het theater heeft in de voorbije decennia daarom voor mij steeds de inhoud gehad van het laten doorsijpelen van artistieke uitgangspunten in alle aspecten van het werk, dus


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK