Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "Theater van de Lach" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • Leen Thielemans
Ik denk bij mezelf dat dit toch je reinste flauwekul is. Als dit één van de beste stukken van het seizoen is, waar het voor doorgaat, dan blijk ik de Poolse normen nog niet te kunnen volgen...Hij roept naar de mannen van de verlichting dat hij van in 't begin wil herbeginnen...Het grote theater van de wereld

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Personages Marianne de vrouw, de moeder; 30 jaar Bruno haar man, de vader; 30 j aar Stefan hun zoon, het kind; ± 13 jaar Francisca vriendin des huizes, lerares van...Stefan; 30 jaar De bekende schrijver Ernst; dertiger De traiteur De postbode oude mannen De chauffeur Jürgen vriend van Stefan; 13 jaar EERSTE BEDRIJF Eerste...De kinderen komen aan de hand van dit altijd te kort komende dier meer aan de weet over de bestaansvormen dan hen hier anders ooit zal lukken, in deze goedgesitueerde sfeer van huizen, en

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
De kinderen komen aan de hand van dit altijd te kort komende dier meer aan de weet over de bestaansvormen, dan hen hier anders ooit zal lukken, in deze goed gesitueerde sfeer van huizen, en...Hij houdt van de buildings, de metro's, de tankstations...Na elke slok heb je de afdrukken van je lippen en van je vingers van het glas geveegd

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Er werd heel persoonlijk gewerkt, wat men niet voldoende onder de knie had, zodat een van de danseressen er in extremis uitgestapt is. Een schizofrenie van de produktie lag ook in de perceptie van...Ik had de indruk dat de meeste artiesten niet opgewassen waren tegen de opdracht om de ruimten van het Arenberg-instituut in te vullen volgens een door jou aangegeven inhoudelijk verband...Ik moet nog wel heel ernstig over de toekomst nadenken, maar ik heb wel genoten van die festivalformule: de gulzige ervaring van zo veel verschillende dingen, het compacte, de vuist

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Rond 1980, toen de impulsen van het politieke theater doodliepen, ontstond er opnieuw een breekpunt: niet meer de veranderbaarheid van de maatschappij stond voorop; men hield zich vnl...De druk die uitgaat van het verwerven van goeie kritieken en veel toeschouwers - de druk dus van het snel bereikte succes - brengt het noodzakelijke zoekwerk van het theater in gevaar, zegt Pol Dehert...Tussen De Getemde Feeks van Dirk Tanghe, de Macbeth van Ivo Van Hove en Anne Teresa De Keersmaekers enscenering van Heiner Müllers Medea liggen zeer uiteenlopende denkbeelden over theater en

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Anderzijds was er de manifeste aanwezigheid van de invloedssferen van De Blauwe Zebra, van opera, van gebroken theatervormen, van de thematische keuze voor 'liefde en leven'. Startopdrachten...De pijnlijk dicht op de huid zittende gevoeligheid, de algemene thematiek die zich laat omschrijven als 'de integratie van de enkeling in een groep', de specifieke stijl van over-acting, het...Het verdronken land van Milo gaat over het verwerken van de dood; in Transatlantik Surfer staat de tragische wedloop met jezelf om je bij de andere geliefd te maken centraal; Raam zonder uitzicht van

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
de context van de vragen naar de verhouding van Vlaamse gezelschappen tegenover het repertoire en met de problematiek van het aantrekken van gesubsidieerde huisauteurs, biedt La Salamandre met zijn...Theater dat mensen aanspreekt op het niveau van de fantasie, van de sociale relaties, van de werksituatie, enzovoort...Voorts is een perfect ensemblespel ook één van mijn doelstellingen; het samenbrengen van een aantal individuen vind ik precies een van de zaken die mij het sterkst raken binnen het theater, en wat

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Bij de keuze van het tijdstip waarop de handeling zich afspeelt, heeft Ayckbourn geopteerd voor één van de grote rituelen van het burgerlijke familieleven: het Kerstfeest dat het samenhoren en de...Ziet men echter deze stukken in een regie van de schrijver zelf, dan ontdekt men de psychologische diepgang van de personages, de talrijke nuances in de uittekening van de verschillende karakters...zijn geheel slaagt de ploeg onder de leiding van Verbist aardig in de opdracht: Walter Moeremans tekent een aandoenlijk onhandige dokter, en hij maakt van de scène waarin hij willens nillens een

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De bewerking van De koning sterft die Roel Adam voor theater Eldorado maakte, betekent in eerste instantie een grote inkorting - de voorstelling duurt ruim een uur - en een vereenvoudiging van de taal...voorgesteld, beklopt en gemeten (Etcetera nrs 13, 21-22). Deze aandacht weerspiegelt de belangstelling die de auteur geniet bij de Vlaamse theatermakers : op de creatie van Moed om te doden door Theater Malpertuis...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En bij een festival dat zich dan -met alle gevaren van dien- een beetje grootsprakerig 'Theater Der Welt' noemt, rijst dan meteen de vraag of het gewoon zo is dat het Theater van de wereld van vandaag...Er was namelijk de onvermijdelijke confrontatie met wellicht het meest megalomane project van de eeuw : de viering van de Bicentenaire, de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie met als...Vanuit de invalshoek van het theater vormde deze retrospectieve echter een revelerende ontdekkingstocht naar de plastische kunstenaar en zijn inspiratie in functie van de adaptatie naar het medium

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
De stukken van Thomas Bernhard liggen verankerd in de traditie van Nestroy en Raimund, waarin het theater het eigendom was van het volk...Maar bekijk de overgang van de 18de naar de 19de eeuw eens, de bron van ons moderne toneel, waar het theater zich echt vrijmaakt...Als je nou kijkt naar de discussie naar het peil van de kritiek, naar de kwaliteit van de literatuur, naar de positie van de kunstenaar in onze samenleving, dan is het overal kommer en kwel, en zegt

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Dat gevoel was er b. v. bij de picnick-scè-ne: is het niet te simplistisch om tussen de scènes (met enkele personages) in, de hele troep even van de ene kant naar de andere te laten lopen ? Was hier...Het maakt gelijktijdig ook de inhoudelijke vertelling van de permanente sociale controle en van de extreme gedrevenheid van de zomergasten, die mede aan de oorsprong liggen van deze uit de hand...de terechtstelling van Ceaucescu de laatste daad van de dictatuur of de eerste fout van de democratie ? Zo bekeken, is die stof zeer actueel, maar ik weiger mijn voorstelling in die richting te duwen

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
De focus van dit artikel is Strange Interlude en meer bepaald de enscenering van Luc Perceval, een samenwerking tussen de 'Blauwe Maandag Compagnie en het Noordelijke Theater de Voorziening...de auras of egoism in Welded). De regisseur van de Amerikaanse première was Philip Moeller, één van de eersten die in die hoedanigheid op Broadway erkenning kreeg, en in 1914 medeoprichter van de...De vergelijking van de Tillemans versie met de recente enscenering van Lange dagreis naar de nacht door Ingmar Bergman in het Koninklijk Dramatisch Theater van Stockholm (april 1988) bewijst echter

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De strijd van Cunningham was die voor de dans als een onafhankelijke en volwaardige kunst, bevrijd van het juk van de inhoudelijke referentie, van de muziek, van de scène als voorgeschreven ruimte...Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als...Maar altijd in de marge : van Decor-te, en Dehert-Gilis over Bogaerts, Van Hove en de Keersmaeker, is hij de Shakespeare geweest van de postmodernen, in de aanbieding van een schriftuur die aansloot

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De donkere, expressionistische kleuren van de turf, het aambeeld, de natuurstoffen van de kostuums en het zachte licht, contrasteren scherp met de primaire felle kleuren van de plastic...Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...de jaren tachtig werd de Beurs een van de pleisterplaatsen van het nieuwe Vlaamse theater

Nr. 34, Juni 1991 • Sigrid Bousset • René Eljon Moeders
Ook op vormelijk vlak ontbreekt elke vorm van meta-reflectie over het genre as such, en binnen dat kader : over de betekenis van de theaterillusie, de mogelijke hedendaagse functie van de lach...Wat ik zie is bijna niets, een abstrahering van de door de tekst gesuggereerde wereld, een doorprikken van het scenische realisme via bezetting, kostumering, de-kor...Alweer een aspect van de spelsituatie dat afstandelijk werkt, net als de observerende houding, de abstrahering, de bezetting, kostumes en dekor

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
Ik ga toch niet iets wat ik gedurende jaren heb opgebouwd, waar ik op de loyauteit van uitstekende artiesten heb kunnen rekenen en waarmee ik zulke interessante dingen gemaakt heb in de steek laten om...Het amusementstheater zie je bij het Echt Antwerps Teater en het Theater van de Lach...De vakbonden hebben het theater een slechte dienst bewezen door een ouderwetse vorm van het syndicalisme aan te kleven, nl

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
De periode van politieke en economische stagnatie in de Sovjet-Unie vanaf 1945 maakte van het theater het forum bij uitstek van de oppositie, 'de enige plek waar de waarheid kan gehoord worden...Tsjitsji-kov door het Experimenteel Theater van Yasoevelitsj, een mimedrama naar Dode Zielen van Gogol, is een slecht in mekaar gestoken operette waarbij de behoefte om de lach van het publiek op te...Dat maakt het Oberioe mogelijk (nog voor het absurdistisch theater van Ionesco) te wijzen op de semantische leegte van de wereld die het object is van de dialogen van de personages, en op de

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Maar gelukkig voor het theater is er nog 'de andere sinema' want daar hebt u wel een totaal andere klok horen luiden; die van de wanhopige vreugde van Dirk Lauwaert...Een brutale en platte humor, niet bedacht, en deel van de rest op de juiste momenten; dus niet ingebouwd maar afhankelijk van de dialoog met het pubhek...Moeten we ons er niet voor hoeden dat, zoals in Duitsland, de traditie in de plaats van het theater gaat nadenken

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Naar aanleiding van Voader sprak je van een 'Vlaams expressionisme'. Is dat laatste een historische verwijzing ? Perceval: Nee, het betekent voor mij louter dat de realiteit soms het theater...De kracht van het theater ligt in al wat loskomt bij een eerste lezing, of bij een opvoering, die 'stream of consciousness'. Als je vragen stelt over de maatschappij, dan ga je ook vragen...De vraag is: van wie is het publiek ? Van de kunstenaar of van de programmator ? Perceval: Het is een bijzonder complex probleem


Toon volgende resultaten