Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Thebe van Creon"Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Gebruik makend van overgeleverde volksverhalen en lokale legenden vertelt Euripides in Bacchanten het verhaal van de god Dionysos die, nadat hij een menselijke gedaante heeft aangenomen, naar Thebe...Zijn moeder, Semele, de dochter van koning Kad-mos, stichter van Thebe, werd er door haar zusters Agave, Autonoë en Ino van verdacht een slippertje te willen goedpraten door de zwangerschap toe te...Met een mooie leugen van Semele de eer worden van onze stam, als de moeder van een god". In Van Hoves enscenering worden ze van alle personages het meest expliciet als karikaturaal citaat van

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Creon straft Polyneikes aan gene zijde van de dood om een voorbeeld te stellen in naam van het algemene belang van de polis...Maar wat voor Creon een politieke straf is, is voor Antigone een ontologische misdaad: de schuld van Polyneikes tegenover Thebe is van een totaal andere orde dan de verantwoordelijkheid die Antigone...Een van de tragische consequenties van Medea's najagen van dit ideaal, is dat ze niet alleen haar vijanden (Jason, Creon, Glauke) schaadt, maar uiteindelijk ook haar vrienden (de kinderen). Het is de

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Tom Lanoye vertelt in het eerste deel van Mamma Medea de voorgeschiedenis van de tovenares uit Colchis: de komst van de Argo-nauten onder leiding van Jason, de listige roof van het Gulden Vlies, de...Hij baseerde zich op het hellenistische epos, de Argonnuticn, van Apollonios van Rhodos, waarin de omzwervingen van Jason en zijn kameraden, met een stilistische echo van de Odyssein, geëvoceerd...Haar houding dwingt de stad - het Thebe van Creon, maar ook het Athene van het historische publiek - nauwkeurig het begrip 'wet' en de grondslagen daarvan te overdenken en, als dat lukt, te definiëren