Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


228 document(en) met "theorie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Beursschouwburg - regie: Karst Woudstra) en op 15 februari ging bij NTG Demonen in première (regie: Herman Gelis). Voor Norén zijn psychoanalytische theorie én praktijk vertrouwd goed en ze...Over de verschillende betekenissen die l'Autre kan aannemen: Antoine Mooij, Lacans theorie van de psychoanalyse, Boom, Meppel, 1979, p.144

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Carlos Tindemans somt in een essay in Dramatisch Akkoord de fouten nog eens op: "geïmproviseerd opleidingsprogramma, politieke docentenselectie, onoordeelkundig afstemmen van theorie en praktijk

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Vandaar: dit theater is eigenlijk een theorie, en gaat op die manier onze kijk en onze belevenis beïnvloeden...misschien nog altijd de kans om binnen deze ruimte, die functioneert als een theorie van het oog, de vernieuwende experimenten en vondsten, de grootste creativiteit te laten samenkomen...Storia bellissima: als ruimtes eerst, als officiële gebouwen later, zijn de zaal- en logetheaters elke keer theorie van het geheugen; het zijn in feite ruimtes die dienen voor ons persoonlijk en

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
De praktijk werd theorie

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De kunstactiviteit is zo complex dat ze niet in eenduidige generaliserende termen te vatten is. Het multimediale, het achterna hollen van de theorie op de praktijk en de grensvervaging tussen wat ooit

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Hamlet in de Borinage
Volgens de "klassieke theorie" moet Louvet gerecupereerd zijn door de bourgeois-cultuur, anderzijds kan hij de onderdrukking van de arbeidersklasse objectiever analyseren

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Louvet kent Brechts theorie en praktijk te goed om het "didactisch realisme" van de gearriveerde Brecht klakkeloos over te nemen en op de Borinage toe te passen

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
De psychologen Watzlawick, Helmick-Breavin en Jackson gebruiken in hun boek Pragmatics of Human Communication Albees toneelstuk als een gedragsstudie waarmee ze hun sociaal-psychologische theorie

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Er werd een andere weg ingeslagen die voortbouwde op de theorie van het arme theater, maar er nog verder op doorging, op zoek naar essenties...Daar waar Grotowski zijn theorie verder uitbouwde in de wetenschappelijke richting, los van het theater, bleef Cynkutis de nadruk leggen op het theater als medium van ontmoeting...Hoewel alle gebruikte theorie en training nog steeds rechtstreeks afkomstig zijn van Grotowski, blijkt iedereen alles zelf te hebben (her-)uitgevonden

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Theorie ontstaat dan ook in het praktische werk en corrigeert zich daar voortdurend

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Bij Wagner is dat niet nodig, want alles wat hij op de notenbalk neerschreef, kon hij moeiteloos door een theorie verantwoorden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
zijn theorie steekt er iets subversiefs, zelfs anarchistisch

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Teirlinck bouwt rond het citaat van Rilke een hele theorie van het publiek die belangrijk is om de visie van het Nationaal Toneel en de latere A-gezelschappen te begrijpen

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De confrontatie theorie-praktijk mondde hier opnieuw uit in oppositie, waarbij de theoretici zich in een machteloze verantwoordingspositie zagen geplaatst: ze willen geen dienstensector zijn en eisen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Maar gezien theater een creatief terrein is, lijkt de gewoonlijke spanning die in om het even welk werkingsveld tussen theorie en praktijk bestaat, zich hier nog scherper te manifesteren: de...Het verwezenlijken van een nauwe band tussen theorie en praktijk is niet alleen nodig om reële uitwegen naar het beroep te creëren voor de afgestudeerden, maar ook om een werkelijke vooruitgang van de...Het theater kan er alleen maar beter van worden, wanneer de theaterwetenschappers zullen bewijzen dat theorie ook een passie kan zijn

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
theorie zijn ook Werkgroep- en Commissievergaderingen voor iedereen toegankelijk, maar daar is in de praktijk nooit publiek bij aanwezig

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Hij kan dus, in theorie althans, zijn subsidiepolitiek afstemmen op het artistieke aanbod

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
De theorie waarmee hij dit uitgangspunt ooit verduidelijkte noemde hij 'Theater der Zusämmenhange' (Theater van de onderlinge banden). "Ik vind het interessant om eenzelfde thema vanuit

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Dat laatste is, in theorie althans, een uitstekend idee

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Theorie van de dreiging De categorieën waarmee wij literatuur/theater en dus de werkelijkheid lezen, worden in Strauss' schrijven onduidelijk...Hiaat in het zien Theorie van de dreiging is een mise-en-abime van het schrijven...De Griekse stam van het woord theorie betekent zowel 'zien' als 'weten'. Dit theoretische Zien is echter een totaliserend Zien : het thematiseert en verinnerlijkt de fenomenen (de werkelijkheid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK