Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Theorie des Theaters"Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Zo heb ik eerst en vooral de collectieven kunnen opbouwen: koor en orkest zijn bijna verdubbeld met zeer veel jonge mensen die we onmiddellijk onze theorie over opera konden meedelen ; ook de...De theaters die op dit moment het best functioneren, zijn die waar de equipe en de democratische geest het grootst zijn, zonder de druk van een grote administratieve hiërarchie...Düsseldorf, 1972-1973 Leiter des künstlerischen Betriebsbüros Oper der Stadt Frankfurt am Main, 1973-1977 Stellvertretender Operndirektor Hamburgischen Staatsoper, 1977-1979

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Hoe meer bedrijven het stuk telde, des te meer subsidie men kreeg...Il convient de composer à côté du public populaire qui se déclarait si accessible aux beautés du roi Lear, des Jephta, des Oedi-pe-Roi, un autre public, public plus émancipé, plus lettré, plus cultivé...Liever dan toe te geven dat ze theaters van de middenklasse zijn, hebben de A-gezelschappen geprobeerd het grote publiek binnen te halen door een op de maatschappelijke realiteit betrokken repertoire

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Ostmark, maar toch !), was het gebrek aan produktiemiddelen eerder regel dan uitzondering, had men uit diverse Westduitse theaters licht moeten lenen, hadden diverse technici reeds de benen genomen uit het...De kloof tussen theorie en praktijk bij Muller zelf moest nog wel overbrugd worden, want anders zou voor mij zijn' acht uur theater puur fysiek niet op te brengen zijn...En des te bozer zij wordt, des te meer haar ego gaat groeien

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
mogen stellen dat bij de (poppen)theaters in het buitenland heel wat (poppenspeltechnieken uit andere culturen gebruikt worden, zoals de techniek van het zwarte theater uit Oost-Europa, de Bunraku...Bij de theaters die als gecanoniseerd en goed in de markt liggend beschouwd kunnen worden, is er in sterke mate sprake van een theatermaken over theater...Bij deze theaters ligt er veel nadruk op de magie, die door de manipulatie van objecten op vele manieren opgewekt kan worden, en op de animistische functie van theater

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
interstices-theorie van Ho-mi Bhabha). Met zijn allen werken we hard aan het 'complexer maken van ideologieën' (W. Thomas). Aantonen hoe complex het allemaal is, is één zaak...Na verloop van tijd werkt dit despotisme echter verlammend en sluipt er een zeker conservatisme in ... Zij zien enkel nog wat aan hun impliciete theorie beantwoordt...Uitstalramen op verscheidenheid, théâtre des variétés, uitverkoop van verschillen, Los Angeles '84, Atlanta '96, De bevestiging van de officiële cultuur ... 2. Zij die de weg van het obstakel

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
theorie schetsen en situeert deze in het verlengde van een 'echte' wetenschap zoals de fysica...duizelingwekkende veelheid nooit geformaliseerd kan worden in welke theorie dan ook (zie de brede betekenis van de noties 'performance code', 'performer code', 'historical code' in de bijdrage van Karl Toepfer...Want Tindemans leefde en dacht als Vlaming (theaterwetenschapper en criticus) in het buitenland, een prestatie die hem vanaf 1977 actief deed zijn in de Association Internationale des Critiques de

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Maar laten we eens de Franstalige theaters onder de loep nemen en nagaan hoe kunstenaars uit de twee taalgebieden elkaar waardeerden, ontmoetten en verrijkten...Zij werden gevraagd de muziek bij La farce des ténébreux van Michel de Ghelderode te verzorgen...1976-1977 en 1979-1980 bracht Martine Wijckaert twee stukken van Hugo Claus, Pas de deux en Leopold II op de trappen van het Mausolée des Grenadiers, op de Cour d'Honneur van de oude kazerne Prins

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Parijs (en Frankrijk in het algemeen) - de theaters waar Ballett Frankfurt speelt slechts de meest voor de hand liggende, neoklassieke werken programmeren...Het centrale element van zijn theorie is de 'kinesfeer': 'Die Kinesphäre ist die Raumkugel um den Körper, deren Peripherie mit locker gestreckten Gliedmaßen erreicht werden kann, ohne daß man den...157 14 zie Jochen Schmidt's recensie van Die Befragung des Robert Scott: Einübung ins Sinnlose, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4 februari 2000, 45 BRONKSvoorstelIingen van inés

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Szondi en Brecht Lehmanns studie is een uitwerking van en een kritiek op Peter Szondi's invloedrijke Theorie des modernen Dramas - 1880-1950 uit 1956...Het postdramatische ligt altijd al als mogelijkheid in het dramatische zelf besloten: 'In der Tiefe des dramatischen Theaters schlummern in Gestalt einer unauflösbar widersprüchlichen Erfahrung des...Peter Szondi, Theorie des modernen Dramas, Schriften I, Suhrkamp, 1978, p. 20 6 Bernard Dort, The liberated Performance, in: Modern Drama, 25, 1, maart 1982, p. 60 7 Aristoteles

Nr. 74, December 2000 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 74, December 2000 • Vsevolod Meyerhold • Vsevolod Meyerhold
decorstukken staan [...]. (Leonid Andrejev)' Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 74, December 2000 • Bertolt Brecht • Bertolt Brecht
Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 74, December 2000 • Andrej Tarkovski • Andrej Tarkovski
Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
De ontstellende waarheid is dat als je alle theaters in Engeland sloot, het enige verlies hierin zou bestaan, dat een welopgevoede gemeenschap zou voelen dat een zeker beschavingsgemak – zoals tram...geneugten is, en je ook daar hebt moeten constateren dat, als alle theaters dicht gingen – zoals nog niet zolang geleden het geval was tijdens de staking – het publiek er niet echt kapot van zou zijn Het...theorie waren ze er om te ‘leren’, om goed toe te kijken, te kritiseren, aan te vallen, in te stemmen of te veroordelen

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Op een dag stelde Tompkins me voor hem te vergezellen op een serie conférences' bij voorstellingen in de theaters van de Parijse regio...Ik heb het hoofd vol van queer-theorie, ik ben klaar voor alle argumenten over travestie, over het transgenerische (ik hou ervan te spelen met de noties van het seksueel transgenerische en het...De vier figuren zijn onimiteerbaar: diva's, mythes -dood maar daardoor des te springlevender-, goden van de dans... Nochtans waagt Tompkins zich aan een letterlijke imitatie

Nr. 90, Februari 2004 • Pol Hoste, Marie Baudet • October'Oktobre
Maar in theorie blijft de vraag, of je daar als gezelschap ook voor kiest, natuurlijk open...Waarover heeft men het dan als men de Nederlandstalige en Franstalige theaters in Brussel wil laten communiceren, in het geval van October'Oktobre de Beurs en La Balsamine...Des te meer omdat mijn 'postmoderne, hermetische en zeer moeilijke' teksten de kans kregen om te tonen hoe dicht ze stonden bij deze Marokkaanse jongeren, hoe verwant ze zijn met datgene in hun

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
Het feit dat het werd geschreven door een regisseur die meer dan twintig jaar in het hart van het Engelse theaterbestel heeft gewerkt, maakt het des te prominenter...schrijft een theorie van het theater, maar stelt tegelijkertijd ook allerlei nieuwe constructies voor waarmee we onze visie op het theaterambacht kunnen herzien...Waarom van het theater het utopia van de samenhorigheid maken, wanneer de kern van de postdramati-sche scène de eenzaamheid is? Waarom nog theaters bouwen voor honderden toeschouwers

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Sinds enkele jaren werkt Van Hove in de Vlaamse Opera aan de enscenering van Wagners Ring des Nibelungen...Kunst zorgt ervoor dat we onze diepste angsten, frustraties en verlangens kunnen beleven in musea, concertgebouwen, theaters en bioscopen...Deze theorie is niet ongecontesteerd

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Om de ingewikkelde implicaties van een dergelijk project te duiden, keert ook Van Dijck terug naar het begin van de zestiende eeuw, naar het moment waarop de anatomische theaters in Europa als...Je zou het boek van Lehmann kunnen zien als een kritisch vervolg op Theorie des Modernen Dramas - 1880- 1950 van Peter Szondi (1956). Daarin bespreekt Szondi het theater van de renaissance tot de...Het ging wat het theater betreft om Dans la solitude des champs de coton van Bernard Koltès