Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Theorie und Analyse"Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De Griekse stam van het woord theorie betekent zowel 'zien' als 'weten'. Dit theoretische Zien is echter een totaliserend Zien : het thematiseert en verinnerlijkt de fenomenen (de werkelijkheid...Misschien herinneren ze zich niet meer wie ze waren in deel één ? Meer dan in vorige stukken wordt de herinnering van de personages in Die Zeit und das Zimmer getekend door het vergeten en het falen...het eerste deel van Die Zeit und das Zimmer verkrijgt Strauss die 'momenten van verzwakking' door een strategie van de radicale onzekerheid over plaats, tijd en handeling

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
De theorie over het expanderende heelal, b.v...Welke invloed kan deze theorie hebben op de esthetica, zeker op die esthetica die zich traditioneel baseert op harmonie en evenwicht ? Naast de wanorde in de hemel stelt de chaostheorie ook de...analyse van betekenis, psychologie, verhaal: deze zijn vaak te concreet, te eenduidig, te anecdotisch

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Ze raakt er vertrouwd met de theorie 'pur sang'. Eens haar Folkwang-diploma op zak, richt Lea Daan al in 1931 haar eigen school op aan de Frankrijklei 107...Enerzijds de theorie - voor Lea Daan het enig mogelijke vertrekpunt - en het lichaam dat getraind moet zijn om de opgelegde vormoe-feningen en eventueel de choreografieën te kunnen uitvoeren...De rigiditeit van de theorie, eigen aan elke theorie, moet door de praktijk worden verruimd en verrijkt, zonder de basisprincipes uit het oog te verliezen

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
te denken in zijn relativiteitstheorie, een theorie die, merkt Virilio op, nog steeds niet volledig is doorgedrongen...Misschien in de hoop dat een herbronning vandaag niet voortvloeit uit het ontwikkelen van een nieuwe dansstijl, maar vanuit een analyse van het breder bestel, zijn kijkpatronen, zijn waardenmatrix...Voor een erg boeiende analyse van renaissancedans en barokdans, zie Mark Franko

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Analyse: bespreking van Gänge...Het centrale element van zijn theorie is de 'kinesfeer': 'Die Kinesphäre ist die Raumkugel um den Körper, deren Peripherie mit locker gestreckten Gliedmaßen erreicht werden kann, ohne daß man den...vertaling Dries Moreels 1 zie: Gerald Siegmund, Von Monstren und anderen Obszönitäten: Die Sichtbarkeit des Körpers im zeitgenössischen Tanz, in: Erika Fischer-Lichte et al

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Ik beperk me hier tot een viertal 'bouwputten' waaraan in het boek wordt gewerkt: de dramatische theorie van Peter Szondi en de niet-aristotelische dramaturgie van Brecht (die Lehmann ontoereikend...Szondi en Brecht Lehmanns studie is een uitwerking van en een kritiek op Peter Szondi's invloedrijke Theorie des modernen Dramas - 1880-1950 uit 1956...ethischen Problems und einer verwofenen Materialität bereits jene Spannungen, die seine Krise, Auflösung und endlich die Möglichkeit eines nicht-dramatischen Paradigmas eröffnen

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Misschien biedt de theorie van de'memen' het begin van een verklaring'. In zijn beroemd en berucht geworden boek The Selfish Genes ontwikkelt Richard Dawkins een hypothese over het functioneren van de...Van de drie geestelijke adoptievaders zijn er twee, Hegel en Freud, die geprobeerd hebben in hun oeuvre een algemene en universaliseerbare theorie uit te werken: Hegel voor het functioneren van de...Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997, p. 12 9. Hans-Thies Lehmann, Theater und Mytltos

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Het begrip theatraliteit wordt er in een reeks bijdragen belicht vanuit de meest uiteenlopende invalshoeken, zoals de sociologie, psycho-analyse, vrouwenstudies, media-theorie en cultuureconomie...Mijn Tony Blair-nekhaartjes gaan er rechtop van staan, maar wanneer hij de theorie toetst aan de praktijk aan de hand van Jan De-cortes werk wordt het principe heel duidelijk...Daarin loopt Ritsema vast volgens De Beider want een open presentatie zonder doelgestuurde interactie is onmogelijk (daarbij refererend aan de frame-theorie van Goffman). Juist doordat hij het werk

Nr. 96, April 2005 • Erwin Jans • De speler weggecijferd: Acteren in een tijdperk...
Peter M. Boenisch, körpPERformance 1.0 Theorie und Analyse von Körper- und Bewegungsdarstellungen im zeitgenössischen Theater, ePodium Verlag, München, 2002 Hans-Thies Lehmann, Das Postdramtische

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
Verder, hoe ga je om met het feit dat de hybride praktijk tussen kunst, theorie en design niet alleen geïnspireerd is op disciplinaire flexibiliteit, maar ook op een anti-institutionele economie, die...Interessant in Mc Kenzie's analyse van het performance-model in het Performance Management is ook de emancipatorische slagkracht die in het management is ontwikkeld...Een project van het Museum für Gestaltung in Zurich, het Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst in Zurich en het departement van D/O/C/K in de Hogeschool voor Grafiek en Boekkunst in Leipzig

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De ander, die aan het sterven is, helpen om zijn eigen dood te sterven, is dat niet het minimum aan ethiek dat Heidegger in Sein und Zeit (authentieke ‘Fürsorge’)33 heeft willen vrijwaren...Heidegger, Sein und Zeit, p. 122, 264, 298...minder tegen Levinas’ originele en beklijvende analyse van het aangesproken worden door het Gelaat van de Andere, dat Badiou van leer trekt dan wel tegen de geseculariseerde versie ervan