Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


971 document(en) met "tijd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Minder beslommeringen met geld, meer mogelijkheden met geld, alles op 'n manier die tijd vrijmaakt, u grotere veiligheid geeft... en niet méér kost dan wanneer u zelf voor alles zou zorgen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
stellen dat het nu de tijd is 'een forum van gemeenschappelijke terreinen te openen...Het was de mooiste tijd...wij' en 'u' worden niet meer gebruikt: de tegenwoordige tijd en de gebiedende wijs komen evenmin voor in de replieken

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
Want het echte theater is een litteken op de tijd

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
En er heel veel tijd zullen moeten insteken...De tijd begint te dringen...Was Borms zijn tijd vooruit

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
En wat je al als gezonde basis hebt, ben je er in geen tijd kwijt'. Jungle Om zijn ongenoegen met het theater en alles wat er rond hing duidelijk te maken besluit Vankerkhove zelf...Die tijd is voorbij

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Ze preciseren een maatschappelijk klimaat en maken van Shakespeare een auteur van zijn tijd

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
afstand en met tijd

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
De tijd is wel voorbij dat tekstuele of scenische actualiseringen heiligschennis betekenden

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Pina geeft aan de dansers veel tijd om zichzelf uit te testen...De tijd nemen, geduld en fantasie opbrengen om zich in te leven in een vreemd ritme...De tijd wordt krap en een uitstel van de première onvermijdelijk

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Hij denkt met vreugde aan de tijd, dat hij je in zijn armen sloot...Het boze genie loert aan je zijde en wil met geweld van tijd tot tijd ook een offer hebben...Ik zal op de juiste tijd de vensters openen, dat vochtigheid de schilderijen niet schaadt

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De autonome functie van de twee secties is de laatste tijd een beetje in verval geraakt en zou opnieuw moeten geactiveerd worden

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
tijd die de actie dichter bij ons brengt...Door de décalages in de tijd wordt onze situatie zelf er ook bij betrokken...Zo kan men de verloren objecten een functie geven in verschillende ketens van betekenis: ze functioneren in het paar echt/onecht; tijd van de Bühne/tijd van het verhaal; netheid/bezoedeling

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij geeft af op een rechtsstaat die - kristelijk geïnspireerd -levens spaart en de doodstraf afschaft maar er terzelfder tijd een veel onmenselijker gevangenissysteem op nahoudt...Bernd Alois Zimmermann heeft de enige echt indrukwekkende opera van onze tijd geschreven...Ik had dat al geruime tijd in het hoofd, daar lag een behoefte en die heb ik nu gerealiseerd

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
tijd en plaats lokaliseerbaar feit...Een feit en geen verschijnsel: verschijnselen ontwikkelen zich in tijd en ruimte, feiten niet...Binnen een volmaakte stilstand wordt aldus van tijd tot tijd uit pure balorigheid een hoopgevende produktie geboren, maar die nooit een echte golfbeweging doet ontstaan

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Terzijde dient opgemerkt dat deze risicobereidheid een schaduwzijde wordt wanneer - dikwijls door gebrek aan tijd of geld - aan de programmatie geen prospectie voorafgaat

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
België mensen dat in hun vrije tijd kunnen doen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Zo zag ik in een paar dagen tijd Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard, regie Jan Decorte) en Belgische Cirque Beige (NTG, regie Walter Moeremans). In beide gevallen staat men voor merkwaardige ac

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Daarom, deze korte aantekeningen, enkele jaren geleden geschreven, nu in de verleden tijd geciteerd

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Antoine Het past haar niet, als ik over mijn grote tijd praat...VIJF MINUTEN VOOR TIJD/IS PAS ECHTE STIPTHEID...tijd werkt niet meer voor mij

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Er werd geen andere tijd, geen andere plaats, geen andere handeling gesuggereerd dan die van het ogenblik zelf...Kritiek op het klassieke toneelrealisme is immers geruime tijd een vanzelfsprekend onderdeel en niet meer het hoofdbestanddeel van het eigentijds toneel...Dan was het geruime tijd stil rond Handkes toneelschrijven