Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "tomaat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Als je die theaterrealiteit van vandaag, februari 1983, met open ogen bekijkt en ze confronteert met de uitspraak van Arne Sierens dat we "binnen de 5 jaar een tweede Aktie Tomaat zullen meemaken

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wij verwezenlijkten echt waar de actie Tomaat naar vroeg: wij namen onze maatschappelij ke verantwoordelij k-heid op

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Na een uitgebreid vertoog over de Nederlandse theatergeschiedenis sinds de Actie Tomaat, als antwoord op een vraag over 'Maatschappij Discordia en het theater in Nederland', concludeert JJL: "Waar wij

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik denk dat de Actie Tomaat in die verandering een belangrijke rol heeft gespeeld...Die hele evolutie, het besef dat toneel naast kunst ook communicatie is, is door de Actie Tomaat en de discussies die daar gevoerd werden fel geactiveerd geworden...Zij schoven geruisloos tussen podium-met-panel en publiek het zaaltje binnen waar met veel hoofdbrekens gepraat werd over toneel, na de Actie Tomaat en legden met stukjes papier en luciferdoosjes

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Ten gevolge van Aktie Tomaat - een reeks van activiteiten tegen het 'gevestigde theater', in de nasleep van mei 68-wordt de Nederlandsche Comedie ontbonden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
het (negatieve) belang van het vormingstheater en de Actie Tomaat in een aantal bijdragen in een boek dat nochtans de ondertitel draagt "Reacties op de nieuwste theatertrends ". Niet alleen de

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Nederland de Actie Tomaat) in het theaterlandschap geslagen werd, lijkt elke dag nog breder te worden...Rond die tijd (de Actie Tomaat in 1969 was er de meest spectaculaire uitdrukking van) ontstond er een breuk in de theaterbeleving zowel bij publiek als bij theatermakers; aan de ene kant bleven er...Pol Dehert wijst erop dat de felle reacties in het kader van de Actie Tomaat in de Nederlandse theaterwereld een aantal verschuivingen op macro-vlak teweegbrachten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Onze repertoiretheaters hebben al de trein gemist die het Nederlandse repertoiretheater na Actie Tomaat en het Duitse onder impuls van eminente artistieke leiders als Stein, Gosch, Flimm, Grüber

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
sprayt een tomaat op het bord) Louis XIV Met ballekens...De tomatensoep, (zoekt in de borden, ziet tomaat) Precies, (scheurt bord kapot) Hm, lekker

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hannibal stond al vijf jaar eerder 'ad portas', maar die bleven dicht tot de vernieuwingstendenzen van 'aktie tomaat' tot de laatste druppel waren leeggebloed

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Na de Aktie Tomaat die de bezem haalde door het Nederlandse bestel kwam een golf van maatschappelijk en politiek geëngageerd theater opzetten met groepen als De Nieuwe Komedie, het Werktheater

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
De jonge turken pikten het niet en gooiden tomaten naar het podium: Actie Tomaat...Het naturalisme past er in feite niet, dat speel je beter in een vlakke -vloertheater, iets wat we in Nederland na Tomaat verworven hebben

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
Na de Actie Tomaat in 1969, maakte repertoiretoneel niet langer deel uit van een ontwikkeling, maar enkel nog van een consolidering...Het deel van het toneelpubliek dat de Actie Tomaat als een inbreuk op de goede orde beschouwde, kon nog steeds terecht in de Amsterdamse stadsschouwburg, waar het Publiekstheater triomfen vierde...En op het moment dat het daar zit, treedt - weer - de artistieke ijstijd in. Dan wordt het weer tijd voor een actie Tomaat

Nr. 40, Februari 1993 • Klaas Tindemans • Een mijnenveld waarin je geen rechtlijnige wegen...
Op tafel staat de heerlijkste bouillon, met noedels kip en mergpijp, met uien look tomaat, en peper thijm laurier

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Voor Nederland is een vertrekpunt van elk oordeel over toneelspelen vandaag het feit van de Actie Tomaat en die Actie heeft al een hele poos geleden plaatsgehad...Want in Vlaanderen was er geen actie Tomaat geweest, was er een grotere continuïteit blijven bestaan, en was er meteen ook een mindere dosis aan zelf-bevraging gebeurt

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
Sedert Actie Tomaat is dat volledig anders geworden zodat het concept van het spelen van de traditie, gewoon om die traditie levend te houden, voor velen een zinloze bezigheid is. Rijnders zegt in een

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
Niet de Actie Tomaat is bepalend geweest voor zijn ontplooiing als criticus, maar wel het werk van Ritsaert ten Cate in Mickery

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De Aktie Tomaat is als één daarvan de geschiedenis ingegaan

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
De erfenis van Actie Tomaat: achterhaalde vooroordelen of gezond wantrouwen

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
publicaties over Actie Tomaat), het Vlaams Theater Instituut (Kritisch Theater Lexicon), maar ook van de initiatiefnemers van het boek Dans in Vlaanderen, om opnieuw een stem te verlenen aan die