Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Ton van der Meer" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Spreken van lief en kus en zoo meer in 't land der gedwongen vrijgezellen... Tijl Grendel uw bakhuis...Vrouwetoren, het doezelig blazend getoet van 'n hoorn... 't Kwam nader gelijk 'n grote baar... 'k Hoorde beweegloos van op m'n voetstuk, boven Druoon die te bloeden lag aan vele wonden der...Geen bewustzijn meer, geen houvast, geen geweld van mannenvuisten, geen vrouwenfierheid, geen adel meer

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dam voor de tweede keer een stuk van de hedendaagse Duitse auteur Wolfgang Deichsel (°1939). Het eerste Frankenstein, uit het leven der bedienden dateert oorspronkelijk van 1971, maar werd opgevoerd...persoonlijkheid, een leegte die zich paradoxaal omkeert in een aanwezigheid, die de oorsprong van het werk zelf is." (1) 8. De voorstelling is, onder meer, een lange studie in het gebruik van licht...Marianne Van Kerkhoven REPLIEK Genot en NTG In Etcetera 4 lazen wij in een open brief van de vzw GENOT onder meer dat het NTG, ik citeer: "... door eigen vrije

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
niet meer in slaap helpen en mijn slapeloosheid de oorzaak van mijn zenuwontreddering is gezien dus de geneeskunde bij mij van A tot Z mislukt is zie ik mij gedwongen me niet meer aan haar verboden te...voor de rust van een graf de stilte van de doden geen licht en geen geruis geen knijpen en geen knellen meer een graf voor deftig graf (hij stokt) mijn arm ziet U rot geworden...erektie zijn geen gedachten meer (Tijdens scène 10 zijn de dames en heren van het avondfeest langzamerhand weer uit de achtergrond getreden, met uitzondering van Fräulein Hering en Daniel Gustav

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Het resultaat was hier van ongelijke kwaliteit : in het eerste bedrijf leek de boeg van het schip veel meer op een fonteinsculptuur; de enorme bomen in het tweede bedrijf zagen er onovertuigend en...wel meer intrinsieke dramatische kracht bezitten), zodat wij niet zelden in creaties van deze laatsten de ruimste dimensies van zowel Pinters gedach-tenwereld als van zijn talent ervaren...Hetzelfde Arca pakt uit met een brochure van de hand van dramaturg Ivo Kuyl ARCA en de (onjmacht der theaterkritiek, waarin de receptie van vier voorbije Arca-produkties (Clavigo, De Idioot en de Dood

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De overige spelers vervullen dan ook meer de functie van een koor dat de tragische held Danton van repliek dient bij zijn weg onder het mes...stoet, een evocatie van de strijd rond de 'brug van Farnese' op het Bonapartedok, en van de creatie van 1585, een historisch toneelspel van Jan Christiaens, huisauteur van de KNS...Welnu: over gans die periode, zoals trouwens over heel mijn ambtenaarsloopbaan - 16 jaar bij het bestuur der belastingen en 31 jaar bij de inspectie van financiën - ben ik NOOIT lid geweest van

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
volwaardiger theater, met een opvallende codeverschuiving van "realisme" naar een meer suggestieve, meer theatrale vormgeving - begin van professionalisering: hiermee bedoelen we niet een stijgende...Dat blijkt uit de opname van een portret van de meester door Ton Lutz en het daaropvolgende gelegenheidsgedicht van Claus zelf...Aldus is deze laatste afdeling van de tentoonstelling niets meer dan een vraag, een vraag naar een overzicht van de na-oorlogse scenografie

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
De repetities zijn al een goeie week aan de gang, en vele van de zangers kennen mekaar al van vroegere produkties...Enkel tijdens het allegro aan het einde van de aria blijft iets over van het vroegere Medea-gegeven: Sandrina, het tuinierster-tje, verscheurt in een vertwijfelende uitbraak van assertiviteit de...de Borrensstraat komt hoe langer hoe meer volk over de vloer: medewerkers van Herrmann komen staaltjes van stoffen presenteren, bespreken de kleur van de pruiken, vragen wat meer bijzonderheden over

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Als drama-auteur is Fassbinder vooral bekend van het nog niet opgevoerde Der Müll, die Stadt und der Tod...Brecht is nooit ver uit de buurt (een combinatie van de jungle in lm Dic-kicht der Stadte met de kapitalistische western Mahagonny) naast ingrediënten van het psychologisch drama en boulevard...Toch is er geenszins sprake van een slaafs en ongeïnspireerd overnemen van dit stramien, te meer daar Di Mattia het tevens aanwendt om de problematiek van het katholicisme hard en helder te berde te

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Het koor van bacchanten vervult in dit werk ook veel meer dan de "normale" commentariërende functie...Met een mooie leugen van Semele de eer worden van onze stam, als de moeder van een god". In Van Hoves enscenering worden ze van alle personages het meest expliciet als karikaturaal citaat van...het programmaboekje waar Joosten/Per-ceval er ons op wijzen dat de "vlieger" van de mythische interpretatie van dit werk "niet meer opgaat"), wordt door Perceval/Oedipus gebruikt om zich achter terug te

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Van vele produkties blijft nauwelijks een beeld overeind: de frivoliteit van Bill T. Jones & Ar-nie Zane bijvoorbeeld, of het etherische Niwa van Muteki Sha, of de doorzichtige poses van Mark Tomp...Hij slaagt erin een energie in de zaal los te weken die haast niet meer van deze tijd is: zo ver weg van elke aanstellerij en zo dicht bij verlangen, tederheid, integriteit ja...Het is eigen aan elke trend, in casu de dansboom van de voorbije jaren, dat de ontvankelijkheid voor alles wat zich daarbinnen aandient vrij groot is. Maar het kaf wordt gaandeweg steeds meer van het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Handke ziet het als zijn opdracht, of beter gezegd zijn "zending", "das Volk der Leser" op het bestaan van een "wereld" te wijzen, die niets meer te maken heeft met de kommer en kwel van de alledaagse...Wat meer is, de regie van Verbist bemoeilijkt zelfs het ontstaan van dergelijke reacties, omdat ze probeert aan dit "gedicht" een esthetisch gehalte te geven dat de bedenkelijke aspecten ervan...Hugo Van den Berghe heeft van zijn acteurs heel mooie prestaties verkregen: Eric Herreweghe levert hier een subtiele vertolking, en hij wordt uitstekend omringd door Bob Van der Veken, Herman Coessens

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Zo zijn alle unieke momenten van deze opvoering, het gevolg van een constante vertaling van het eerste gegeven, de tekst van Wagner...Maar goed, voor al dat en nog veel meer werd de idee van Wedekind en Alban Berg van de tafel geveegd...Een groot deel van het ongenoegen gold de zwakke vocale prestaties van Helen Field en Geoffrey Law-ton

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Rudi Van Vlaenderen, Ton Lutz en Alex van Royen, in de regie van Claus) vond grote weerklank en dat was merkwaardig, "want er was eigenlijk geen voorbereiding aanwezig in de praktijk van het theater...Het tweede punt vat Tindemans zo samen: "T68 was ontstaan uit de behoefte om niet meer een soort van robotachtige acteurs op de scène te hebben, maar om het interne leven van de acteur in veel grotere...het Vlaamse theater ook te maken hebben met een opdrijven van de theatrale herkenbaarheid van de voorstelling, "een versterken van het autotheatrale gehalte van de bezigheid van de theatermakers en

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Deze tragedie der tragedies zou zich niet laten vermangelen tot een vrolijk spektakel en menig criticus lag op de loer om bij nog meer herhaling van gebruikte procédés een vermanende vinger op te...zijn niet erg geïnteresseerd in de pointering van wat voorbij is. Ze worden aangemaand tot meer burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel in het invullen en opsturen van de lijstjes...De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Een creatie van Eva Bal zal altijd wel ergens over emoties als angst, geluk of eenzaamheid gaan; het zoekproces naar beter of meer zal primeren; en er moet ook steeds iets van een begrijpende...Het besef van het failliet (van denken zowel als van het theater) is steeds aanwezig, en maakt van deze Wittgenstein Incorporated een voorstelling die respect afdwingt...Atwell ontwierp onder meer een finale, die overliep van spetterende energie

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Paumier Het lichaam van onze stad is doodziek, Philippe, Het hoofd, je vader, wil het gezicht van z'n ogen niet meer uitlenen om de voeten en handen te leiden...Perchta (met krakkemikkige stem) De zielen van onze dierbare overledenen, de bleke schijngestalten der doden waren door de straten van Romans...De kop van de beer wordt afgenomen, de voorschoot van Rosetta wordt 'm voorgebonden en hij krijgt een waterbekken op de knieën gezet, waarin de leider der jagers al dansend wijn giet

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Het is een triomfantelijk gevoel, dat zich goed voelt bij heel eenvoudige tekenen: het houdt van inslaand licht, het houdt van gezang, geschreeuw en gefluister, het houdt van virtuositeit, van de...Nu tel ik zonder moeite acht mensen uit één generatie die aan het Vlaamse theater van het einde der jaren tachtig een heel eigen gezicht geven...Van de kant van de maatschappji kan men eisen dat ze zich bewust is van deze uitzonderlijke constellatie, én dat ze de nodige maatregelen neemt die het mogelijk maken dat dit talent zich in de juiste

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Maria !! (nu niet meer in de rol van L. maar als Maria Mancini) Op het moment waarop de koets zich in beweging zette, rukte ze hem zijn manchette af (rukt manchet-te van II...Breekt stok) en de keer dat hij een knecht (B. -Knecht) sloeg, die een koekje van tafel had gestolen net nadat hij erg geschrokken was van een staaltje van lafheid van zijn zoon, de hertog van Maine...Liever dan "Is een versmelting van held en harlekijn niet veel meer belangwekkend ?" Paul Van Ostaijen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
België, bijdragen bevatten van Ingrid Van der Veken en Jacques De Decker...uitgangspunten de 'getrainde persoonlijke fysieke intelligentie' van de dansers en de krantenstrip De Kin-der-Kids van Bauhaus-artiest Lyonel Feininger, vanaf 1906 verschenen in de Chicago Tribune...Een voorstelling van The Dresser in het Dommelhof te Neerpelt werd onaangekondigd afgelast : de acteur Willy Van der Meulen weigerde op te treden, naar verluidt omdat men een vitaal kostuumonderdeel

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Dit inzicht in de werking van taal en het idee over de ontluistering van het pastorale taalgebruik had tot meer kunnen leiden dan nu te zien is op de scène...een interview met de NRC zegt Ton Lutz dat het "filosofisch concept" achter de Lear-voorstellingen het afbreken "van de façade van het koningschap" is. Veralgemeend kan men stellen dat King Lear over...De bewerking die Stan maakte van As you like it ligt meer in het verlengde van het knip-en plakwerk van Yvonne oplachter de canapé dan van de op de essentie van het gegeven gerichte dramaturgie van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK