Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


285 document(en) met "Toneel Vandaag" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Als jonge mensen in het theater willen, zijn ze ook vandaag nog de wanhoop van hun ouders, toen was dat veel erger, maar mijn ouders reageerden er formidabel op...De lessen waren ondermaats, wat ik niemand verwijt, want vandaag is toneelles geven nog frustrerend, zonder dat je dat iemand kunt verwijten, tenzij de overheid, die de mogelijkheden niet schept...Dat blijft voor mij, ook vandaag nog, van het grootste belang

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Het soort scenografisch vernuft dat een verhouding van regisseur en acteur tot de stof letterlijk ruimte geeft en in zoveel theater van vandaag de echte vernieuwing betekent, is afwezig...Onder het mom van de consumeerbaarheid van het produkt is het Antwerps toneel middle-of-the-road...De theatermakers hebben zich een idee gevormd over de werkzame theatrale middelen van vandaag, hebben zich daar een publiek mee verworven en houden zich als de Zuidafrikaanse Witten krampachtig vast

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Na Thyestes van Hugo Claus ben ik met Toneel Vandaag gestopt bij gebrek aan geld, en ondertussen kwam dan van katholieke zijde het Brussels Kamertoneel te voorschijn met Johan Van der Bracht en Hugo...voor jou dan het tweede BKT een voortzetting van de opties genomen in Toneel Vandaag...Dat 'antiburgerlijke' en 'maatschappijkritische' van Toneel Vandaag zal je dan ook wel terugvinden in de opties van het BKT

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer...Men beweert dat een soliste van Diaghilev nu niet eens meer zou kunnen doen wat vandaag een gewone corps de ballet doet...Hij zou immers niets toegestaan hebben dat niet werkelijk strookte met zijn inzichten over toneel

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Er ontstaat op muziek van Saint Saens Derde Symphonie eert surrealistisch bewegingsspel, waarin de personages als slaapwandelaars over het toneel gaan...Want tot de dag van vandaag is de hele geschiedenis van de mensheid alleen maar één voortdurende bloedige opoffering geweest van miljoenen arme menselijke wezens ter ere van de een of andere

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
zijn zopas verschenen boek over het hedendaags toneel, (met de 'klassieken' Strehler, Brook, Chéreau), worden nauwelijks nieuwe namen genoemd, alleen vermeldt hij L'Ymagier Singulier...Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel...Wij hebben ons hier in Bochum voorgenomen de auteurs van vandaag werkelijk een arbeidsplaats te bezorgen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Geboren in Berlijn (1937), zet hij zijn eerste stappen op toneel aan de Münchense Kammerspiele...Stein zelf heeft met de gebruikelijke zelfkritiek afgerekend met deze periode: "Een produktie als Peer Gynt zou ik vandaag niet meer aanvaarden, De acteurs hebben daarin verschrikkelijk geknoeid en

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Ook vandaag heeft men nog altijd moeite met het frivole onderwerp...Mozart leverde dat zonder problemen af, maar zijn opera als toneel ging er wel onder lijden

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
voorgevel van de Bourla is versierd met borstbeelden in nissen van bekende toneel- en opera-auteurs (Racine, Lopez de Vega, Sofokles, Shakespeare, Van Vondel, Schiller, Spontini, Mozart, ...). De dakrand...toneel het meest aantrekkelijke...Een prachtige klassieke schouwburg, met een theaterruimte die zeker mogelijkheden biedt voor vandaag, blijft verder onbespeeld

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Het is een conclusie die vandaag vals overkomt, omdat we tijdens de opvoering geen enkele moeite hebben om aan de kant van Don Giovanni te staan, terwijl we slechts weinig medevoelen kunnen opbrengen...Net zoals in La Don Giovanni Clemenza ligt er een schoentje verloren op het toneel, en het is dezelfde Eda-Pierre (ze was de verbluffende Vitellia) die...blootsvoets het toneel opstormt

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Denis, Doris Humphrey en Martha Graham, is Delsarte vandaag zo goed als onbekend in Frankrijk en moet men zich vooral tot Amerikaanse auteurs wenden om iets meer over zijn gedachtengoed te weten te...Zoals in de goede oude tijd wordt het toneel weer herschapen in een ritueel kader (Marin), een imaginaire wereld (Gallotta), of gewoon een mooi plaatje, al naargelang de smaak en de verbeelding van de...Deze zeer veeleisende jongedame -- voor een volgende creatie denkt ze eraan haar dansers aan kabels boven het toneel te laten zweven-- is nu ook gevraagd een choreografie

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
met Hazerug in rode wijn...). Een voorstelling is een bordvol clichés, is toneel dat op een T.V...Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Het is waar dat de dood voor ons vandaag zo onwezenlijk geworden is, dat ze theatraal overkomt; het is waar dat oud worden vandaag vaak beleefd wordt als het spelen van een nieuwe rol, omdat men

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Maar met de rest van het toneel in België had ik een apathische verhouding...heren aan het toneel, ze zijn moeiteloos door hun carrière geschoven...Diegenen die hem vandaag wegwuiven* zien niet in dat zijzelf ideeën aankleven die ooit door hun eigen voorgangers werden verdrongen," C. Tindemans, "De limiet der thea-terlijke dwaasheden

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Hier zien we dan het resultaat: van enige theatrali-teit is er geen spoor meer, en in de film lispelt Gray minder dan op het toneel...Op het toneel wordt het meestal een hijgerige vertoning van rondrennende sopranen die de toch al brokkelige muziek nog fragmentarischer maken...MVK ETCETERA ONTVING Scholen in toneel Dit Groningse theatertijdschrift, besproken in Etcetera 5 wijdt zijn laatste nummer van de eerste jaargang aan Molière

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ikke, Dokter," antwoordde Joris Diels en hij voegt daar vandaag aan toe: "Ik geloof dat ik toen zijn vertrouwen voorgoed gewonnen had...Ik had niks te verliezen ; ik las over toneel: over Jan Musch, over Van Dalsum en Verkade en ik dacht, die wil ik van dichtbij zien...de Galas Karsenty) de weg naar het Vlaamse toneel gevonden had, blijft Diels ook daarna trouw

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
nadat hij die verkiezing voor het parlement verloren had waren alleen zijn zenuwen te veel geprikkeld maar vandaag ondanks morfine en opium ondanks de koude...Helemaal vooraan, hij de rand van het toneel, ligt Daniël Paul op een hospitaalbed dat op wieten staat...beantwoordende terughoudendheid opgelegd en welteverstaan ook vandaag nog Galimberti hij liegt Casati waarom lieg je mijn zoon Galimberti juist de

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Door de traditionele afwisseling van de verschillende elementen, zit de kans er dik in dat Lucio Silla lang en statisch is. Chéreau heeft getracht om binnen de strakke vorm een spannend toneel...Het libretto is meer een aanleiding voor de organisatie van zijn eigen stuk, dat uitmondt op de laatste, bevreemdende scène, waarbij de actie gedaan is (Silla is van het toneel verdwenen), de muziek...Erger is het wanneer men Chéreau op een reeks dramaturgische fouten betrapt: de ruimte van de zaal (waarlangs sommige acteurs opkomen en afgaan) en de ruimte van het toneel krijgen geen duidelijke

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
directeur van Bayreuth twee stevige, zeer hoge rollen aan weerskanten van, en loodrecht op het toneel, waarop hij een geschilderd doek van ongeveer 75 meter bevestigde, om aldus een landschap te laten evolueren...Vandaag echter wordt van de technische verantwoordelijke van de Nationale Opera gevraagd een geschilderd doek van 11 m hoogte op 190 m lengte een gebogen parcours te laten doorlopen...Vier tandwielen aan de rechterkant en drie tandwielen aan de linkerkant van het toneel (vanuit de zaal gezien) worden eveneens aangedreven met kettingen en stangen door een vertragend motor-aggregaat

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Luk Van den Dries maakt een snelle sprong van de antieken naar het Kaai van vandaag en bespreekt tussendoor Impact Theatre, George Coates en de Grote-Marktani-matie...Vlaanderen heeft er een exportprodukt bij: de 'Vlaamse wilden' of 'het theater van de fysieke roes' {Toneel-Theatraal). Enkel op dansgebied werd er internationaal serieus weerwerk geboden: Gallotta

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Al wat zich in Vlaanderen aan vernieuwing in het theater heeft voorgedaan sinds ± WO II heeft zich steeds buiten de grote theaters gemanifesteerd; vandaag ontwikkelt het zich zelfs grotendeels buiten...Terwijl de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich bezighoudt met kleine verschuivingen van kleine sommen binnen het theaterdecreet, worden de meeste grote sommen geïnvesteerd in een repertoiretheater


Toon volgende resultaten