Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


79 document(en) met "Trage" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De ernst en de concentratie waarmee ze dit doen op een trage, kitschig-mooie muziek geeft aan deze zelfpresentatie iets droevigs

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Kil ontwaken in de trage lift, de blik op het razende horloge

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
Tekst Rena : I like your blouse I like your blouse I like your blouse I like your blouse I like your blouse Is it silk Is it silk Is it silk Is it silk Is it silk Is it silk Ich trage meinen...gelben Rock Ich trage meinen gelben Rock Ich trage meinen gelben Rock Ich trage meinen gelben Rock Ich trage meinen gelben Rock Dass passt zu deine grüne Schuhe Dass passt zu deine grüne Schuhe Dass passt zu

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Er zijn snelle, harde, energieke bewegingen, maar ook trage wegglijdende gebaren; de voordien reeds gebruikte woordenschat wordt uitgediept, in nieuwe combinaties getoond, met verwante series

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Er zijn snelle, harde, energieke bewegingen, maar ook trage wegglijdende gebaren; de voordien reeds gebruikte woordenschat wordt uitgediept, in nieuwe combinaties getoond, met verwante series

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Een hels kabaal waaruit zich een trage dreun losmaakt, heilloze marsmuziek waarop de arbeiders, met veel rood (bloed) besmeurd en op krukken, richting toekomst hinken

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het ritme, waarmee ieder beweegt - de vlugge pas van de helpers, het trage schrijden van de personages - creëert, samen met de kleur van de meubels (lichte eik), een magisch moment

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Gewoon te wachten, de tergend trage minuten te verbijten

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het trage ritme van de handelingen en hun beperkte variëteit laten zelfs vermoeden dat Decorte naar Bob Wilson heeft gekeken, en dat naar een minimalistische vorm heeft vertaald

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
wat ge u in die lange trage uren hebt gedagdroomd

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Cambreling heeft gemerkt dat het trage ritme bij Mozart niet voortkomt

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Om ze even op een rijtje te zetten: een pover idee, bovendien slecht uitgewerkt; een slordige choreografie, bovendien onhandig gebracht; karige goede momenten; vervelend lange trage passages; uiterst

Nr. 11, Juni 1985 • Steve Paxton over Ave Nue
Ik wou graag één lange trage beweging, maar we vinden daarvoor geen machine

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Toch zijn het precies deze structuren die geduldig het trage ritme van de voorstelling schragen

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De recente theaterkritiek ontplooit zich ondertussen met trage schreden en poogt persoonlijke impressies te staven met analytische criteria

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
Enkel Platei zelf heeft misschien contact met hen: op het einde daalt hij af op de scène en danst een melancholiek duet (of is het een trage achtervolging

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
Twee vrouwen, in uiterst sobere witte kleedjes voeren, zonder muziek, zeer trage bewegingspatronen uit, hier en daar van de ergste soort repetiviteit, in de allernoodzakelijkste belichting van

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Muziek: het speeldoosthema uit "La Traviata" op trage, ijzige toon

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Alleen de trage nummers zijn van een grote zwakheid, en spijtig genoeg zat Mies de Heer (goede présence, goede stem) met die taaie brokken opgescheept

Nr. 26, Juni 1989 • Lukas Vandervost • Waarover men niet spreken kan...
Mijn hartslag werd langzaam in het trage ritme van de redevoering gebracht en zorgde zo voor een bloedtekort in de hersenen


Toon volgende resultaten