Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "Trilogie van het Goede Leven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hij had lak aan de socialisten met hun gepraat over sociale wetgeving, en resideerde heel zijn leven lang in de veilige schoot van het burgerdom van Frankrijks 'Second Empire'. Eugène wilde met zijn...Het Spaarvarken in de regie van Hans Croiset had op mij het effect van een tijdmachine: ongevraagd werd ik teruggeslingerd naar het Parijs van 1860-70, naar een avondje gezelschapstoneel bij de haute...Het lege rollenspel van de therapie - deel II van het stuk heeft trouwens als titel Het Leven een Therapie - kan model staan voor dit inhoudloze en als dusdanig ook zinloze van de menselijke

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ik kende het werk helemaal niet, maar vond het erg mooi en vroeg me af wat het in het leven van Mozart betekend had...Het is een verhaal dat toont hoe moeilijk het is harmonisch te leven als de heftigste gevoelens van wraak en begeerte onze handelingen beheersen...Licht en donker (van het zwart van het gat in het plafond tot het verblindend wit van de achtergrond) staan in talloze dialectische spanningen tot elkaar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ondanks de ongeprofileerdheid van het geheel was in 1979 de klaarblijkelijke impact op het publiek het grootst: men viel immers van het ene uiterste in het andere...hardnekkigste illusies van de talige mens en van het theater dat woorden en gebaren dingen in het leven roepen; zo moet het theater, net zoals de kritiek, 'verschillen leren onderscheiden om historisch- en...Dat gaat langs rare wegen: van het opvrijen van toeschouwers, tot het spelen op stranden, het eten van bruin brood, het verwerken van autobiografie, het blote improviseren

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Conservatorium Antwerpen Trilogie van het Weerzien De eindejaarsstudenten Toneel van het Conservatorium Antwerpen presenteerden als examenvoorstelling Trilogie des Wiedersehens, een...Trilogie van het Weerzien werd gemonteerd in het foyer van de Singel, dat wil zeggen in de wandelgang vanaf de vestiaire richting ingang Rode en Blauwe Zaal, met het publiek op het hellend vlak...Trilogie van het weerzien (Conservatorium A 'pen) - Foto S. Saeys Gelezen "Mijn eerste hoofddoel is de schouwburg te plaatsen te midden van het gehele volk

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Het seizoen werd geopend met Veel Leven om Niets, en ik mocht de hoed van Anton Peters opdragen en een paar zinnen zeggen...Zij worden in de ogen van het publiek vedettes, maar hier gaat het om iets anders, om de relatie van de acteur tot het hele gezelschap...drammerig inhakend op actuele problematiek, leek zekere publiekslagen van het goede net iets te veel

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Franstalig Brussel mocht meedoen met drie produkties : lm Dickicht der Stadte van Brecht door Théâtre Varia, Die Hamletma-schine van Muller door het Ensemble Théâtrale Mobile en Trilogie des...Het traject langsheen de verschillende ruimtes van een vervallen fabriekspand vertaalt wel het statiekarakter van het stuk, maar op het niveau van het acteren wordt eerder gekozen voor een...Maar ik miste de ongegeneerde theatraliteit van een Karge en Langhoff, of het merkwaardige realisme van Gosch om van het stuk een krachtig gebeuren te maken, met strepen en kleuren/ kinderlijke

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
stoet, een evocatie van de strijd rond de 'brug van Farnese' op het Bonapartedok, en van de creatie van 1585, een historisch toneelspel van Jan Christiaens, huisauteur van de KNS...Tompkins doet met zijn trilogie Trahisons, een onderzoek naar menselijke relaties en rolpatronen op basis van het fotografisch oeuvre van Edward Muybridge...het beheer van het NTG geen rol heeft gespeeld, vindt U overigens duidelijk verwoord in het artikel 'Spots op het voorbije lustrum en gok op de toekomst' van het 3de Lustrumboek van het NTG, waar ik, de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Van bij het begin is de karakteriële bandbreedte gegeven, het palet bepaald waarmee de personages het emotionele leven kunnen kleuren...Naar van gelang smaak, temperament en aandachtsveld worden daar telkens andere aspecten uitgelicht: het goede Nederlands, de taaigevangenis, de relatie-problematiek, het zoeken naar waarheid...belangstelling: regie is voor Fonteyn, Van Den Eede, FDC (Gazet van Antwerpen) het dienen van de auteur en het drijven van acteurs tot topprestaties

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
zijn "trilogie van het leven", verfilmde hij cycli van middeleeuwse volksverhalen (Decamerone, Duizenden een nacht, The Canterbuty Tales). Daarin verheerlijkt hij het landelijke leven, waarin met name...De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank...Het boek tracht een overzicht te geven van een turbulent leven: de moeilijkheden bij de identiteitsbepaling van het gezelschap, problemen met de regionale of landelijke status, de daaruit

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het papier en de letters daarop vormen het centrum van zijn taaluniversum: het schrijven, het schrijfproces, de aarzelingen van de auteur, de reminiscenties aan het medium, zijn mee in het stuk...Een monoloog van de vrouw die een reis maakt door haar lijf, haar ingewanden, op zoek naar de oorsprong, het begin van het leven: de dood...Maar verder niets dan goed over nummers als We doen 't wel zelluf, Leven in de brouwerij (finale van het eerste deel), Repré en de finale van het spektakel: Nu of nooit-Zeldzaam

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Het failliet van het collectivisme en van de revolutie dan nog eens in de tweede productie van het Maly Teatr en van regisseur Dodin: Sterren aan de ochtendhemel van Alexander Galin over vier hoertjes...het kladje tonen van het eerste deel van zijn Kafka-trilogie: Descrizione di una Battaglia, een werkstuk dat nog zo ruw en slordig overkwam dat het zich eigenlijk zelfs helemaal nog niet leende tot...Rode draad in deze trilogie is het leven van de kunstenaar, maar ook het ontoereikende ervan

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Alexander Langs leven en werk zich af aan de andere kant van het IJzeren Gordijn...De cyclus Trilogie der Leidenschaft (Trilogie van de passie) behandelde het thema van de passie uitgaande van een gedicht van Goethe, maar behandeld door stukken van de Antieken tot de Modernen...Het is uw enige regie tijdens het lopende seizoen ? "Het volgende seizoen ben ik aangezocht als artistiek directeur van het Schiller Theater in West-Berlijn

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...Niet alleen het feit dat deze billengod sokken droeg in Van Hoves Bacchanten bij Akt-Vertikaal, en voor de rest niets om het lijf had, ook het soort : dikke, grijsgespikkelde wollen, van het huismerk...Ontdekt, offert iemand van het roomse genootschap zich op om het leven van de bezoeker te redden

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Bovendien : Das Glas im Kopf wird vom Glas is nog maar het eerste deel van een trilogie, The minds of Helena Troubleyn, waarvan dit deel het thema aanzet, maar het verloop helemaal open lijkt te laten...Das Glas im Kopf wird vom Glas is een bijzonder kinderlijk verhaal, dat bovendien, door het gebruik van het knapenkoor nog eens het uitgeholde cliché van 'de wijsheid komt van de kinderen' kracht...Bij het visioen van Helena, bij de verwerkelijking van haar verbeelding, klinkt het, weer in het Duits (maar niet meer dat van Goeb-bels, eerder dan Richard Strauss) : 'Welch schönes Geschöpf

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Een tweede voedingsbodem voor het verhaal is het boek De Fatale Kust, van Robert Hughes, over de kolonisatie van Australië en de import van Britse gevangenen, tegelijk ook het begin van de uitroeiing...Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Daar begon een leven dat eindigde met zelfmoord in een Berlijnse bunker en de dood van miljoenen mensen, de ruïneuze grondvesten voor het huidige Duitsland...Victor, van Teneeter is een losse bewerking van Victor ou les enfants au pouvoir van Roger Vitrac, en die tekst werd de vierde en laatste creatie van het Théâtre Alfred Jarry, opgericht in 1926 door...Bij Teneeter lijkt er gewoon geknipt in functie van stilering, van het creëren van 'leuke spelmomenten' - vaak groteske sjablonen

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
De tweede periode was die met produkties zoals De Auto, Het Museum en Het Bijzondere Leven Van Hilletje Jans...Met De jongen van zee, Het Duel en Winterslag is uiteindelijk een trilogie ontstaan rond een soort underdog-kind...Na de ervaring van Meneer Jean waarvan ikzelf vind dat de soorten van acteren te heterogeen zijn, heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik zeer zorgvuldig moet zijn in het samenstellen van een ploeg

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Over die twee onderwerpen - de roes van het werk en de droom van de symbiose, en die twee lopen bij hem door elkaar - gaat het in de stukken van Rijnders vanaf Rosemary Clooney's Baby - The U.S...Voor het eerst voert hij ze massaal ten tonele in Bakeliet, waar ze een eindeloze stoet van kennissen van de familie Baekeland vormen die allemaal een stukje van het verhaal vertellen, maar dat zo...Als zijn stukken nauwelijks een plot hebben, nauwelijks 'handeling' kennen in de traditionele betekenis van het woord, als zijn stukken bestaan uit het ontvouwen van een situatie en van de personages

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
het communicatieproces, in het bijzonder van de opposities monoloog/dialoog, de 'goede wil' van het willen-begrijpen vs...Het offer De verwijzing naar 'het oog' en 'het zien' is niet toevallig en roept uiteraard reminiscenties op, in de éérste plaats aan de Trilogie van het Weerzien...de 'juxtapositie' van het 'heterogene' in Trilogie van het Weerzien (in: Documenta,4,1988). Geen wezenlijke synthese, maar eerder een coïncidentie-in-de-verstrooiing vindt plaats

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
De bekende avant-gardeslogans kortom: 'laten we de kloof tussen kunst en alledaags leven slechten', 'laten we in het domein van het ongewone en uitzonderlijke het banale binnenhalen' (oorspronkelijk...Na het bekijken van Sanders korte choreografische trilogie is men zich bewust van de dubbele inactualiteit van de hedendaagse dans: ze negeert behalve Schwarzenegger...al zijn specifieke vormen, als informatie of propaganda, reclame of directe consumptie van vermakelijkheden, vormt het spektakel het huidige model van het leven dat maatschappelijk overheert


Toon volgende resultaten