Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1045 document(en) met "Tussen-nationale" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De lezer zal begrepen hebben dat onze eerste oppositie tussen Jef Demedts en Willy Thomas een rechtstreekse illustratie van het onderwerp was: Jef Demedts behoort tot de moderne school, Willy Thomas...Als Decorte de strijd met de traditie rechtstreeeks aangaat, zoals dat het geval was bij de confrontatie met Senne Rouffaer in Maria Magdalena, levert de spanning tussen de wil van de regisseur en de...Alleen wie durft met open ogen tussen zijn eigen twijfels te leven, kan in het postmodernisme een huis vol onverwacht genot vinden

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
nog: een tentamen Latijn (of all things) voorbereiden in de Mirabellengarten, tussen een opvoering van Le Nozze en Rosenkavalier door

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Terwijl de twee spelers en het publiek zich naar hun plaats begeven, is uit de kast de dialoog tussen de ouders te horen...Waarom klem je je mooie hoofd niet tussen je benen, Danton, waar, bij de luizen van je uitspattingen en de zweren van je ondeugd, je verstand zit...Ik betreur dat ik zo weinig afweet van natuurkunde om de schreeuwende tegenspraak tussen de snelheid van de lift en het tijdsverloop op mijn horloge in wetenschap te kunnen oplossen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Het individu wint aan belangt wat kan hem de geschiedenis schelen) en dan meer bepaald het onbewuste, de driften, het lichamelijke, de machtsmechanismen tussen mensen...Tegengesteld aan deze beweging is de autobiografische interpretatie die de auteur terug in zijn tekst wil plaatsen: ze zoekt naar overeenkomsten tussen leven en werk en probeert zo bijvoorbeeld de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
De Hamletmachine bijvoorbeeld is het onderscheid tussen scenische aanduiding en tekst zeer dun, het aantal en de identiteit van de personages onduidelijk ; het is een opeenvolging van tekstbrokken die...Een toegespitste taal die het moet hebben van de interne spanning tussen de anecdotiek en de droom, de lijfelijkheid en de gedachtenstroom...Die intensiteit vertaalt zich op grammaticaal niveau in een wrijving tussen een eenvoudige, primitieve woordkeuze en een zinsconstructie die een beetje wringt

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
aanklagend liggen). Ze maken de spanningen tussen voogd en pupil op concrete wijze zichtbaar

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Allerlei factoren spelen hierbij een rol : intern-sociologische, de verhoudingen tussen verschillende culturen, het nationale theaterbeleid...Het decor (Marc Cnops) aarzelt tussen het tonen van een realistisch interieur (de stijlkeuken, het boudoir) en de ontkenning ervan (de grote witte muren, bijna geen voorwerpen). De angst voor...zijn streven naar het voorzichtige, naar het vormeloze komt de Decker hier uit bij een soort ontkracht vormingstheater (de gelijkenissen tussen b.v

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Tussen twee Stoelen De samenwerking tussen Brulin en Welfare State verloopt niet makkelijk...De show is snel, vol nauwgezette clues, met enkele multifunctionele attributen, met een klare afscheiding tussen verschillende atmosferen en met een logische verhaalopbouw...Dat komt omdat de sfeerverschillen tussen de twintig situaties te klein zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Hij kwam naar Kapai Kapai kijken en zei 'goed geprobeerd, jongen'. Ik hang met heel mijn ziel vast aan de wereld van tussen de twee wereldoorlogen...Het verschil tussen Campesino en Bread & Puppet op Vlaams niveau...De samenwerking tussen de Berbers en de Vlaming Michel Van Dousselaere vond ik heel sterk

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het brandpunt van de aandacht ligt in dergelijke voorstellingen op de alchemistische reactie tussen acteur en acteur

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Ankerruitheater Ankerrui 38, 2000 Antwerpen PLAATSBESPREKING: 03/233 10 69 tussen 10 en 17 uur (werkdagen) en anderhalf uur voor de voorstelling Directie, secretariaat en speelruimte

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Decorte maakt episch theater, schept een emotionele afstand tussen publiek en gebeuren door, als vormresultaat, een immense afstand tussen zegging en inhoud op te leggen...Ook een verklaring van dit gedrag als contrast met de stijfheid van het hof is onvoldoende, wel echter als tegenstelling tussen de zgn...Dit is een scherpzinnige dialoog, die Tasso's angstige vermoedens verbaal bevestigt: tussen de twee bedrijven werd hij afgesloten door het voorhang en poogde krampachtig in de ruimte terug te keren

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het verschil tussen een cynische commentaar en een holle lach...En daarmee is niet holle onwaarachtigheid gesignaleerd, maar wel de spanning aangegeven tussen de eens aangeboden boodschap en haar vreemd geworden dubbelganger, het gelaat van de tekst...Uit die dagen stamt Goethes uitlating als zou het in de figuur van Tasso gaan om een disproportie tussen kunstenaarstalent en leven

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Ze zijn een realiteit op zich, namelijk de realiteit van de acteur tussen aanvangsuur en einde van de voorstelling...Een pistache-groene avondjurk De kostuums in de voorstellingen van Jürgen Gosch zijn 'historisch', noch 'hedendaags'. Ze zeggen zowel iets over de afstand die er is tussen onze tijd en de...Woyzeck (Schauspiel Köln) Foto Hermann J. Baus voorstellen, zijn duidelijk als aangeplakt herkenbaar, een teken van de afstand tussen personage en acteur

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De spanning tussen 'zien' (dat in allerlei samenstellingen en afgeleiden in de tekst aanwezig is) en 'weten' bepaalt de hele voorstelling...Het toont de enorme kloof tussen een werker en een dopper, tussen een arbeider en een wrak...Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
de naar schatting twee- of driehonderdduizend toeschouwers in België en Nederland, in Avignon en Wenen, tussen november 1972 en einde 1974, ook wel als "stuk" naleven, al was het in feite het prototype...Waar Harlekijn bij deze laatste Knecht van twee meesters was, moest hij bij Corso kiezen tussen koning en volk

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het wordt pas goed onduidelijk omdat je de tegenstelling gaat voelen tussen watje ziet en wat 'bedoeld' wordt...De bedoeling is een verband tonen tussen het gesjacher in het stuk en onze houding vandaag...Om uit te drukken dat zij de enige figuur is in het stuk bij wie enig inzicht groeit, kiest men voor een band tussen de figuur van Kattrin en de verteller

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De kloof tussen theater en avant-garde heeft Bob Wilson overbrugd...De Bron startte vanuit de samenwerking tussen Guido Lauwaert en Greta Van Langendonck...De Spelers betekende meteen ook het einde van de samenwerking tussen Guido Lauwaert en Greta Van Langendonck

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het passieve, veel te eenzijdig op (auditieve) tekst-zingeving gebaseerde publieksproces wordt vervangen door een actieve, fysieke overdracht tussen de twee gelijkberechtigde groepen die in dezelfde

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
manteau aan de top van de letteren in Vlaanderen HORST BIENEK Aarde en vuur Silezië als buffer tussen Duitsland en Rusland...manteau aan de top van de letteren in Vlaanderen Vlaamse Wegen Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960 en 1980


Toon volgende resultaten