Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Tweede Bewoner Ik"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Hallucinatie: het is alsof de eerste bewoner in de wereld van de tweede is gekomen, ja, dat hij plots de tweede bewoner is geworden...) Ik hoor hem roepen tot hier kan ik het horen, het dringt door de...de kaarsen worden gedoofd) Tweede Bewoner Ik zag vandaag een heer die een bankbiljet verloor ! Eerste Bewoner En dan ? (pauze) Tweede Bewoner Ik heb hem vandaag ontmoet...Blijf rustig ! Tweede Bewoner Ik hijg nog, (Neemt geld uit koffertje) Eerste Bewoner Je bent hier bij mij thuis, dat weet je toch ! Tweede Bewoner Ik ga weer de straat op

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Charles Cornette getuigt: 'Ik zie hem nog altijd binnenkomen, met zijn wapperende donkere krullen...Als een rode draad doorheen zijn stukken loopt er een marginale zwerversfiguur: in Bobok en Fotoroman wordt ze 'vreemdeling' genoemd; in De Tortel heet ze 'indringer'; in Onbekende Bewoners de 'tweede...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Om onpasselijk te worden van die blote lijven... Abt Ik heb dus echt niet overdreven, Burgemeester Ik zal een beslissing moeten nemen...Petrus Ik heb alleen nog de bok van de gemeente, meneer pastoor... Burgemeester Nee, nee, nee... Petrus Maar ik wil me tn deze affaire niet moeien...iedereen staat) Ik neem aan dat rechtstaan mag verstaan worden als ja, en dus verklaar ik de bewoording van het concordaat voor aangenomen bij eenheid van stemmen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Opnieuw gaat hij nièt af op wat men zegt, op wat de kennis hem voorhoudt of op wat de gewoonten van het land hem als bewoner voorschrijven...Onze onbeholpenheid, ons paternalisme, verwoordt Erik Antonis in zijn eerste interview (De Morgen 12/01/95) als intendant van Antwerpen 94, 95 en verderop als volgt: 'Ook ik heb hardop gezegd dat...Tweede verordening: interessante artistieke projecten doen intussen een beroep op een projectenpot die op enkele miljoenen na leeg is. Men deelt een kleine po in de transithal, wachtend op de eerste

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Ik haal dit citaat hier aan, in een reflectie op de redenen waarom (vooral Brusselse) theaters op dit ogenblik zo'n groot belang hechten aan hun aanwezigheid in en verbondenheid met de stad...Het zal echter duren tot de tweede helft van de negentiende eeuw en vooral tot de De avonturen van Nero en co...Merkwaardig genoeg is dit tweede, ons eerder bekende en ogenschijnlijk bloedernstige, geëxalteerde streven een stuk minder gevaarlijk dan het eerste

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Het is dus de hoogste tijd om even stil te staan bij het gebouw dat - en ik citeer uit de programmabrochure van het festival - 'destijds een speels en ongegeneerd modernisme in onze hoofdstad...Geen kaalslag, geen hemeltergende ontwrichting (...) aansluitingen werden verzorgd, functies opgeslokt en verknopingen van vervoersmodi gerealiseerd'. Ik bekijk oude foto's van het plein, ik...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
De enkele keren dat ik dansers in een Vlaamse jeugdtheatervoorstelling aan het werk zag, lag de norm beduidend lager dan in het volwassenencircuit...Wat ik wil zeggen is: indien de beleidsmakers willen vermijden dat een megafoon verandert in een monopolie, moeten er zeer bewuste keuzes gemaakt worden voor meerdere megafoons, op regionaal niveau en...Omdat ik hoop dat er de komende jaren nog veel geploegd, gezaaid en geoogst mag worden pleit ik voor een actief beleid ten voordele van meerdere sterke broedplaatsen met optionele megafoonfunctie, die

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Als er ooit een centrum voor cultuurcommunicatie komt, hoop ik dat het gelinkt is aan het verhaal van de bewoner, zodat je ook als producent geconfronteerd wordt met het verhaal van die...Ik denk dat ik het geld ga terugsturen, want dat kan ik niet waarmaken

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Het is nu al zo lang dat ik op dat moment wacht,' aldus Fournier, 'en ik zal nooit meer een gelegenheid hebben om het nogmaals te beleven...Vandaag blijkt de anatomiekunst even fascinerend als controversieel.2 Toen Etcetera mij vroeg een werkverslag te schrijven van Philoctetes / Man-o-War, een productie van CREW waar ik...Tijdens het werken aan Philoctetes ben ik ervan overtuigd geraakt dat de voorstellingen zelf thematiseren in hoeverre ze een exponent zijn van hun tijd

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Openbaar onderzoek is geen sociaal-artistiek project en ik ben daar eigenlijk ook heel concreet in. Ik weet helemaal niet of ik een sociaal- artistiek project zou kunnen maken omdat je dan...geloven ook echt in het creëren van een groep mensen die dat uitdraagt en daarmee bezig is. TIME Festival OPSOMER: Ik weet niet wat men eigenlijk verwachtte, misschien dat ik vanuit...Het heeft geen zin om te zeggen 'ik ben daar tegen' of'ik ben daar voor'. Ik wil wél een pleidooi houden voor de naïviteit die nodig is voor het creëren van een gemeenschap, omdat dat volgens mij het

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Ik weet niet of academici en kunstenaars elkaar begrijpen, maar ik zit nu eenmaal op het snijvlak van beide domeinen en ik vind het treffend dat ze zo vaak worden gepositioneerd in termen van ratio...Dat moet ook, want in het andere geval zou ik blokkeren omdat theoretische arbeid voor mij onvermijdelijk een soort paranoia inhoudt...het onderzoek dat ik heb geleid in dichtbevolkte gebieden in Milaan, Turijn en Londen, kwam ik tot de vaststelling dat de idee van private ruimte voor veel inwoners rond de ruimte van de afwezigheid

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Na een poos komt iemand je halen en word je een tweede ruimte binnengeloodst...Die voorspelbaarheid staat echter haaks op hoe de bewoner van een tienerkamer zijn interieur ervaart: hij zoekt er juist naar een exacte uitdrukking van wie hij is en vooral wil zijn...Ondanks de banaliteit, tijdelijkheid en toevalligheid van zo’n interieur, is het wel een constructie die als een scherm tussen de bewoner en de buitenwereld staat

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
En ik schrijf deze regels in een trein van Berlijn naar Essen, waar ik vanaf morgen in residentie ga bij PACT Zollverein...Het eerste was een project dat Jochen Roller en ik samen hadden uitgedacht, het tweede kwam er in opdracht van het APAP (Advancing Performing Arts Projects). Voor deze twee projecten bezocht ik de...En dat is niet eens een illusie, want ik heb me met mijn aankoop effectief iets toegeëigend, dat voordien toebehoorde aan een bewoner van de stad en daardoor in overdrachtelijke zin aan de stad zelf

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Het tekort aan waarheid vormt het vertrekpunt voor Viskers eigen Heideggeriaanse positiebepaling: ik respecteer de humaniteit van de ander pas wanneer ik aanvaard dat hij, net als ik, de drager is van...Daartegenover plaatst hij het discours van een gedecentreerd subject: 'Ik ontleen mijn eigenheid aan iets wat ik mij niet kan toe-eigenen, aan iets waar ik mee zit: een last die ik niet kan dragen...monumentale erkenning van het verschil’. ‘Het argument “ik ben helemaal geen allochtoon, ik ben hier al vijf generaties en ik spreek perfect Nederlands” is uiteraard juist

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Nishiwaki Muziek: Hahn Rowe Ik heb me ooit voorgenomen te schrijven over iedere dansof theatervoorstelling die me raakt, en me enigszins verzoent met het tragische lot de kern van het bestaan niet op...van de indruk ontdoen dat op twee cruciale ogenblikken in de voorstelling deze frontale blik wél appelleert aan de blik van de toeschouwer, alsof hij wil poneren ‘ik heb gezien dat jullie me hebben gezien...tot aan de grens van het (on)mogelijke waren doorgedreven en vormelijk de voortgang van de voorstelling zouden hebben verhinderd – daarna zonder masker zich doorheen een tweede redeloze, even destructieve

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
La beauté est une sorte de morte – paul valéry ‘Wat ik nu toch wel wil weten: waarom laat je de kabels, de technologie waarmee de danseressen verbonden zijn, niet zien...Wanneer de danseres zachtjes neerdaalt, ineenfrommelt en naar achteren zakt, terug de duisternis in waaruit ze vandaan kwam, kom ook ik terug met beide voeten op de grond...Maar zulke homo fabriaanse gedachten worden verjaagd door een prachtlievende reflex waarvan ik niet eens wist dat ik hem had