Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Tweede Bewoner Ruimte"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Personen: Eerste Bewoner, Tweede Bewoner Ruimte: Een kleine woning, een steeg, een binnenkoer...de kaarsen worden gedoofd) Tweede Bewoner Ik zag vandaag een heer die een bankbiljet verloor ! Eerste Bewoner En dan ? (pauze) Tweede Bewoner Ik heb hem vandaag ontmoet...Wat is er met jou aan de hand ? Tweede Bewoner Weet je ? Eerste Bewoner Wat ? Tweede Bewoner Och, niets

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Opnieuw gaat hij nièt af op wat men zegt, op wat de kennis hem voorhoudt of op wat de gewoonten van het land hem als bewoner voorschrijven...Tweede verordening: interessante artistieke projecten doen intussen een beroep op een projectenpot die op enkele miljoenen na leeg is. Men deelt een kleine po in de transithal, wachtend op de eerste...Laten we ruimte maken voor kunstenaars en intellectuelen die niet Salonfähig zijn

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Het zal echter duren tot de tweede helft van de negentiende eeuw en vooral tot de De avonturen van Nero en co...als een grote verworvenheid werd beschouwd dat de zaal helder verlicht kon worden, als was het een ruimte in de open lucht (met alle mogelijke connotaties van het Griekse publieke theater). Het...Merkwaardig genoeg is dit tweede, ons eerder bekende en ogenschijnlijk bloedernstige, geëxalteerde streven een stuk minder gevaarlijk dan het eerste

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
De Martini-toren zou het gewillige boegbeeld zijn: het verhaal van het Centre International Rogier anno 1958 is immers typisch voor de manier waarop mensen hier omgaan met architectuur, ruimte, wonen...De Meulders tweede argument gaaf zich niet aan lyriek te buiten...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
HETPALEIS heeft kosten noch moeite gespaard om van het donkere KJT-gebouw ook letterlijk een aantrekkelijke en gastvrije ruimte te maken...Ten tweede: het ontbreken van kunstenaars met wie men direct kan 'oogsten' en de ermee samenhangende beslissing om dan maar enkele jaren 'mee te zaaien'. Maar zou er geen derde reden zijn, nl...De werking van Villanella heeft iets van guerrilla-acties: gespreid in de ruimte, spectaculair, dikwijls langdurig en nauwgezet voorbereid, soms intuïtief en snel, niet altijd even goed onderbouwd, op

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Een tweede belangrijk moment was Antwerpen ‘93...Brussel stond de stedelijke problematiek, de publieke ruimte, centraal...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Op dat tweede niveau situeert zich de indringende poëzie van de machine...De naden tussen de reële en de fictieve ruimte staan roodgloeiend...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
het tweede jaar willen we dat onderzoek versterken, maar ook de output ervan even sterk houden, want op de [Machine Centered Humans] zijn behoorlijk veel mensen afgekomen...Feest' in de zin van 'het feest van de VLD' of zo is hier veraf... Een tweede belangrijke betekenis van 'Potlach' is de antropologische...Als je binnenkomt in een labyrint van Enrique, ontmoet je ook niet de acteur die per-formt voor honderdduizend mensen of tienduizend of duizend of zelfs honderd... Je ontmoet daar de bewoner van die

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
en ten tweede voor de herbetekening van de publieke ruimte zelf...Syncoptic wordt de bewoner van de ruimte afgeremd door de instabiliteit van de ruimte en de beperkte zichtbaarheid, terwijl in Kontakt de lichaamshuid als sensor en aansteker fungeert...Van de digitale architectuur en het filosofische discours hebben we geleerd dat we kunnen spreken van een actieve ruimte als de ruimte vorm krijgt door de interagerende krachten tussen dynamische

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Na een poos komt iemand je halen en word je een tweede ruimte binnengeloodst...Haast tegelijk ontmasker je de ruimte, hoe perfect ze ook de natuurlijke rommeligheid van een bewoonde ruimte imiteert, als een artificiële constructie...Ondanks de banaliteit, tijdelijkheid en toevalligheid van zo’n interieur, is het wel een constructie die als een scherm tussen de bewoner en de buitenwereld staat

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Het eerste was een project dat Jochen Roller en ik samen hadden uitgedacht, het tweede kwam er in opdracht van het APAP (Advancing Performing Arts Projects). Voor deze twee projecten bezocht ik de...Hij krijgt ruimte, tijd, geld, verzorging en materiaal ter beschikking...En dat is niet eens een illusie, want ik heb me met mijn aankoop effectief iets toegeëigend, dat voordien toebehoorde aan een bewoner van de stad en daardoor in overdrachtelijke zin aan de stad zelf

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Een publieke ruimte, in sterke symboliserende zin, zou mij daarbij kunnen steunen, maar deze ruimte ontbreekt net...Daartegenover ’ plaatst hij de hedendaagse situatie, waarin we geconfronteerd worden met een opvatting van de publieke ruimte die fungeert als ‘de ruimte waarin getoond wordt wat reeds aanwezig...Bijgevolg vinden ze de aanwezigheid van de hoofddoek in de publieke ruimte niet toelaatbaar omdat die publieke ruimte op een aantal beginselen steunt, zoals 'niet-onderdrukking' en 'gelijkheid

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Een werk van een groot meesterschap, over middelen en mogelijkheden om uit het niets, uit de lege ruimte, in de zwarte doos van de theaterscène een ‘contrapuntisch’ podiumkunstwerk te scheppen...nieuwe, onverwachte ontwikkeling in de voorstelling bij het openklappen van het platte vlak naar een driedimensionale ruimte...Als een verlamde pelgrim die heil zoekt en de ruimte opnieuw verkent tot in de uiterste hoeken, die steeds weer opnieuw een primitieve hut tracht te bouwen met flarden week karton om ten slotte enkel

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Anders gezegd, als een kunstwerk de discursieve ruimte ingetrokken wordt, heeft men de neiging om de waardering ervoor en de beschrijving ervan te baseren op de performatieve dimensie die het werk...Zijn enige bewoner is een etherisch lichaam dat zich onttrekt aan iedere aardse beschrijvingscategorie omdat het behoort tot de orde van het sublieme...En zo dringt er zich een tweede lezing op van het beeld dat in i ontstond