Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Tweede Bewoner Zo"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
de kaarsen worden gedoofd) Tweede Bewoner Ik zag vandaag een heer die een bankbiljet verloor ! Eerste Bewoner En dan ? (pauze) Tweede Bewoner Ik heb hem vandaag ontmoet...Eerste Bewoner En een stem uit een graf zei Bobok, Tweede Bewoner Bobok ? TUSSENSCENE: GELDINZAMELING (De eerste bewoner geeft een schoteltje aan de tweede...Wat is er met jou aan de hand ? Tweede Bewoner Weet je ? Eerste Bewoner Wat ? Tweede Bewoner Och, niets

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Zijn broer, Johan Verminnen, vertelt dat de Poolse ervaring hem erg veranderd had "daar de omstandigheden die hij ginder gezien had - hoe mensen leefden en werkten - in zo'n schril contrast stonden...Als een rode draad doorheen zijn stukken loopt er een marginale zwerversfiguur: in Bobok en Fotoroman wordt ze 'vreemdeling' genoemd; in De Tortel heet ze 'indringer'; in Onbekende Bewoners de 'tweede...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Als u zo goed wilt zijn... Petrus Dat ze doen wat ze willen...Garde Ik vond ze juist terwijl ze in zo een verboden vrucht stond te bijten...De eerdergenoemde PAN zal gezien zijn natuurlijke... ja... he... onnatuurlijke gebreken, gekleed gaan in een lang kleed, pij, hermetisch gesloten, alsook lang genoeg, en zo zijn poten bedekkend, Dit

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Wij vinden dat Willy Thomas en de jongeren het juist wèl zo begrepen hebben: hun uitgangspunt is net wèl een wederzijdse interesse, hun voorstelling net wèl het resultaat van de interactie tussen...Tweede verordening: interessante artistieke projecten doen intussen een beroep op een projectenpot die op enkele miljoenen na leeg is. Men deelt een kleine po in de transithal, wachtend op de eerste...Een festival kan, moèt de ruimte kraken en zo de confrontatie tussen het maatschappelijke en het artistieke mogelijk maken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Maar precies het bestaan van zo'n retorica, die algemeen gedeeld werd en in hoge mate onpersoonlijk was, liet het bestaan van het publieke toe...De kunstenaar wordt in de negentiende eeuw daarom een belangrijke figuur, omdat hij verondersteld wordt diegene te zijn die wel nog toegang heeft tot dat zo wanhopig betrachte echte...desondanks een fundamentele vraag stelt: hoe komt het dat een zo optimistische tour de force om op voordien ongeziene wijze kunst, handel, wonen en werken in een mega-gebouw op elkaar te betrekken, nu zo goed

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn...Het gebouw is zo gewoon geworden, zo opgeslorpt in ons gejaagde stadsleven van alledag dat niemand er nog stil bij staat'. Hij wil dat we ons omdraaien en even omhoog kijken om de kwaliteiten van de...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Wel omdat er zo weinig goede muziek is. Vooral in Nederland is het een echte kwaal...Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen...Zo bepalend de beschikking over een grote infrastructuur is voor de werking en de artistieke uitgangspunten van HETPALEIS, zo kenmerkend is het niet beschikken over infrastructuur voor de werking en

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Dit gesprek wil in de eerste plaats de projecten situeren binnen het globale artistieke veld, om zo een aanzet te vormen voor verder redactioneel onderzoek...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Zo bekijken we met Blauw Vier en De Onderneming hoe je een link legt naar andere instellingen buiten het circuit van bijvoorbeeld culturele centra

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
omgekeerd: kan de anatomische wetenschap 49 zo'n verregaande esthetisering van haar discipline toelaten...Zo beschreef Brenda Laurel bijvoorbeeld begin jaren negentig Computers as Theatre in een poging technologische processen volledig te vatten in termen van drama en toneel.5 De theatermetafoor...Here's looking at you!) Zo bekeken is immersie een rode draad in de vormgeving van Eric Joris

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
het tweede jaar willen we dat onderzoek versterken, maar ook de output ervan even sterk houden, want op de [Machine Centered Humans] zijn behoorlijk veel mensen afgekomen...Daarom vind ik het zo'n uitdaging om die naïviteit ook daar te formuleren...Feest' in de zin van 'het feest van de VLD' of zo is hier veraf... Een tweede belangrijke betekenis van 'Potlach' is de antropologische

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Hun beweging wordt opgevangen door de kostuums en het camerasysteem en affecteert zo het geluid en de visuele projecties die alle kanten van de ruimte beslaan...Ik weet niet of academici en kunstenaars elkaar begrijpen, maar ik zit nu eenmaal op het snijvlak van beide domeinen en ik vind het treffend dat ze zo vaak worden gepositioneerd in termen van ratio...Waarom zijn de artistieke sector of de podiumkunsten zo gericht op het audiovisuele aspect, terwijl de dagelijkse ervaring veel rijker is, zeker door de aanwezigheid van zoveel technologie

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
De kijker wordt zo wel aangespoord tot zelfbespiegeling over de onvolkomenheid van zijn existentie −en de ontzaglijke afstand te peilen tot de volheid van het bestaan van de kunstenaar−, maar veel...Even is er geen overeenstemming tussen beeld en waarneming: het tweede paar handen lijkt enkel virtueel aanwezig...Ondanks de banaliteit, tijdelijkheid en toevalligheid van zo’n interieur, is het wel een constructie die als een scherm tussen de bewoner en de buitenwereld staat

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
mijn geval (wat, het moet gezegd worden, ook een deel van de motivatie voor deze tekst uitmaakt) is het zo dat ik in mijn thuishaven Berlijn van de Senaat voor Wetenschap, Onderzoek en Cultuur in de...De stad, de mensen, de medewerkers van de coproducenten zijn zo goed als onbekend, jij zelf ook...Zo gaat de eerste wandeling van de studio of het kunstenaarsverblijf vaak richting stadscentrum om inkopen te doen: de kabel die je nodig hebt, de post-it blokjes die je vergeten bent, een paar dv

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
groep bijvoorbeeld.6 Men ziet, zo concluderen de transculturalisten, waartoe dat schijnbaar o zo tolerante multiculturele gedachtegoed leidt: tot een romantisch fixeren van feitelijke verschillen...Zij zullen de erfgenamen zijn net zo van Confucius en Lao-tse, als erfgenamen van Socrates, Plato en Plotinus; [...] erfgenamen net zo van de Cappadocische kerkvaders van de oostelijke kerk, als...Hij wil als het ware zo veel mogelijk vocabularia doorlopen om met zo veel mogelijk manieren om een eindige waarheid te genereren in contact te komen

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
nog het lichaam in de strijd te werpen, omwikkeld door een transparante regenjas als een tweede huid over de huid van menselijke spieren en bot...Een beeld dat zo tot het uiterste wordt gedreven, dat het niet langer te harden is, dat zo ongenadig inhakt op de toeschouwer, die met het lemmer van de wreedheid en de onmogelijkheid tot bijstand...Een hybride, onwezenlijke verschijning, die zo lijkt weggelopen uit het Braziliaanse carnaval, maar tevens zo beladen is met haar verknipte cape van vlaggen en insignes, beladen met het failliet van

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Ethiek en esthetiek liggen hier misschien toch niet zo ver van elkaar verwijderd als de beroezende vorm doet vermoeden...En zo dringt er zich een tweede lezing op van het beeld dat in i ontstond...Want twee puffende kerels hebben hetzelfde defect als kabels en de kleuren rood en blauw: ze zijn niet zo betoverend om naar te kijken, dus Verdonck houdt ze liever uit het zicht