Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Tweede Manifest" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
bepalen dat een BTK-promotor, in het tweede jaar van het goedgekeurde BTK-plan, zélf 25% van de loonlast moet dragen...Terwijl in het verleden oogluikend werd toegestaan dat het tweede (en derde en vierde) jaar telkens een nieuw plan werd ingediend (om die 25%-maatregel te omzeilen). Philippe May-stadt handelt dus...Als tweede heet hangijzer wordt op korte termijn "een zekere erkenning" gevraagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het evolueert altijd, het is nooit 'herhalen'." De kleren van de keizer Brecht tekende een hele generatie theatermakers na de tweede wereldoorlog...Het manifest was al geschreven, alles stond op papier, er moest nog alleen maar een man uit het beroep worden bijgehaald...Trouwens dat ellenlang manifest: alles staat op de eerste bladzijde, de rest is herhaling

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Die tweede stijl begint te verschijnen wanneer de muziek wegvalt, en de tekst van Goethe aan de orde is. Hier valt HTP terug op de zegstijl van Torquato Tasso of Koning Lear...De grijsaard naast hem blijkt zijn dode vader te zijn, terwijl in het tweede deel van het stuk zijn dochter (ook als oud vrouwtje) eveneens fysiek aanwezig wordt op de scène...Als het doek over het tweede bedrijf opgaat ontdekken we de gravin, die in een nachtgewaad op de rand van haar bed zit

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De middelen waren dus pover zodat men noodgedwongen besloot de tweede woonst in de hogerver-noemde kartonnen dozen op te trekken...Het tweede deel van de vertoning is ook ernstig omgewerkt, omdat de acteurs terecht vonden dat het feest bij de bourgeoisie begon te slepen...En een tweede aspect zou moeten bekeken worden nl

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Bérengers tweede vrouw Marie: zowel in deze voorstelling (en zo was het ook, naar mijn herinnering, in de KNS-produk-tie van zovele jaren geleden) als in een lectuur en herlectuur van de tekst komt...Een tweede schuifje: voor je het weet dist Fenley nog eens dezelfde gebaren op, aan elkaar geregen in een à-peu-près cirkel en diagonaaltocht over de scène...de Inquisitie, en finaal de komst van Alva, waarbij de verstrengeling van religieuze en politieke rebellie, en de onderdrukking daarvan, helemaal manifest werd -- is genoegzaam bekend

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De hardnekkigheid, het fanatisme en de expressiviteit waarmee hij zijn stellingen verdedigt, zijn nieuw Manifest waaruit hij citeert, het brengt me toch weer in de ban van Kantor...Twee priesters behoren tot een oudere generatie, een generatie die manifest lijdt onder haar spiritueel deficit, haar twijfels en onderdrukte begeertes...Eddy Vereycken slaagde er trouwens in zowel de eerste als de "tweede" Laarmans overtuigend én met de nodige accentverschuivingen neer te zetten

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Het gebouw was een tweede element...Het is juist dat het minder manifest nodig is omdat organisatoren als deSingel, Kaaitheater, De Munt in bepaald opzicht, Vooruit, Stuc, Nieuwpoorttheater en Limelight die verantwoordelijkheid nu

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het manifest vond nauwelijks weerklank, maar het moet wel uitdrukking geweest zijn van een onvrede die toen bij sommigen heerste -- en die vaker de kop opsteekt bij rechtgeaarde theatermensen...Het tweede punt vat Tindemans zo samen: "T68 was ontstaan uit de behoefte om niet meer een soort van robotachtige acteurs op de scène te hebben, maar om het interne leven van de acteur in veel grotere...Ik zie T 68 als een soort van vrijstaand, vrijblijvend moment, niet een periode, maar een moment, waarbij door het manifest en de wil die erachter stak, getracht werd duidelijk te maken dat het niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Paolo Grassi en Gior-gio Strehler schreven in hun manifest bij de oprichting van het Piccolo in 1947: "Wij willen het kunsttheater voor allen...Een tweede onderzoeksveld -- Artauds boutade "Le théâtre est oriental" indachtig -- waren de oosterse theatervormen: stembehandeling, omgang met ruimte en plateau, beeldvorming en beweeglijkheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
een manifest voor het tijdschrift Wendingen (1927) schrijft hij: "Zoekende naar een tooneel dat direct op de zintuigen zou inwerken, zonder transmissie door de hersenen, vinden wij het cir-kus en de...Ten eerste omdat de verschillende theatercodes en de logica van de publiekssmaak nu minder sociologisch kunnen verklaard worden dan vroeger en ten tweede omdat men van het regime van een stuk per week...Ten tweede ziet De Grauwe helemaal onterecht een kloof tussen elitair en populair theater, tussen hermetisme en toegankelijkheid

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het merkwaardige is echter dat als in deze kringen het Nederlands wél manifest aan bod komt (Jan Decorte, Willy Thomas), de betrokken theatermaker in de traditionele Vlaamse theaterwereld niet voor...Zijn doelstelling -- de volksemancipatie -- blijft voor Brussel een actueel gegeven, dat door de hoge vlucht die de (tweede) Mallemuntgeneratie heeft genomen enigszins in de schaduw was gesteld

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Dat maakt van Brussel de tweede belangrijkste theaterstad van de francité...Hij maakt van zijn mobiel theater - het klinkt als een manifest tegen het immobilisme van de Franse structuureen denkruimte waar op een theatraal consequente manier de positie van de intellectueel en...Anne verruimde zijn mogelijkheden met een enorm tweede plateau : hij kan er grootschaliger verder bouwen aan zijn omgang met voor het Franstalige milieu vrij onbekende auteurs als Kroetz, Fassbinder

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En meteen was één van de voor mij merkwaardigste en markantste gebeurtenissen van dit festival een feit: na afloop van de het tweede deel van deze kolchose saga over het Stalintijdperk veert het...Blijkbaar heeft Vitez dit ingezien, want na de (tweede) voorstelling die ik zag, werd er ruim drie kwartier geschrapt uit het stuk...Het is de tweede keer dat deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Er duikt dan een tweede paradox op in deze opera, die te maken heeft met een iets breder referentiekader...Er is een tweede keuze die Jan Fabre maakte, toen hij theater begon te maken : hij koos voor de herhaling, voor de uitputtende repetitie, uitputtend voor speler-personage én voor toeschouwer...Door deze vorm - die veel meer is dan een regievondst : het is een soort manifest - liet Fabre de lichamelijkheid van zijn spelers anders beleven

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Op het einde van het eerste bedrijf, tweede scène, sluit de min, Fillipevna, de ramen van de grote veranda, die het eerste toneelbeeld vormt...Het koor ademt en beweegt uitstekend; Galina Simkina (Tatjana) en vooral Denes Gulyas (Lenski) zetten, de eerste ingetogen, de tweede iets gloedvoller en met meer verve, hun personages neer...de tweede act wordt het achtergrondpaneel veranderd in een enorme 'madonna met kind', een duidelijke verwijzing naar het streng religieuze van de Galotti's, in wiens huis het tweede bedrijf speelt

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
een filo-fisch traktaat of manifest en in de creatie van de 'dramatische séance' Tadeusz Kantor Cricot 2 Foto Johan De Boose Tadeusz Kantor Cricot 2 Foto Johan...Maria Jarema (sic) in het officierskostuum van de Russische revolutionairen, die haar manifest over de abstracte kunst projecteert op de exhibitionistische Infante; Vsevolod Meyerhold, de grootste...Toen Kantor in de schuilkelders van de tweede wereldoorlog De Terugkeer van Odysseus ensceneerde, 29 jaar oud, schreef hij "Odysseus moet echt terugkeren" - van gene zijde

Nr. 37, April 1992 • Gunther Sergooris • De apotheose van de diva, de ondergang...
Het ging om het tweede deel van de met veel bombarie aangekondigde Puccini-cyclus, die vorig jaar startte met Manon Lescaut...De confrontatie tussen Hector en Paris bij het begin van het tweede bedrijf krijgt een ongemene dramatische spanning door de pauken, voor het overige blijft het orkest stil...Het einde van het tweede bedrijf eindigt de hallucinante oorlogskreet van Achilles: de Trojanen die de rode omgevallen zuil willen oprichten, die in het decor het mannelijke, patriarchale element

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Het tweede citaat kon van Gombrowicz zijn, en het eerste van Daniil Charms...Charms vertelt in een soort manifest dat hij op straat wandelt

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
de tijden van voor het Tweede Vatikaans Concilie waren de Schamelen arme mensen die zich schaamden voor hun armoede en dus door liefdadige ijveraars moesten worden opgespoord...een volgende en tweede fase wordt het echter duidelijk dat dit onschuldige cultuurnationalisme of cultuurbewustzijn de wegbereider wordt voor andere bewegingen van sociaal-economische, politieke en...de verhoudingen worden plotseling omgedraaid). Anders gezegd: een duidelijke afkeuring van intolerantie in een sportklub of een stamcafé is veel efficinter dan een goedbedoeld manifest van progressieve

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Het Manifest Het Manifest bestaat in de eerste plaats uit Wim Van den Driessche en Dries Verhegen...De eerste studeerde af aan het conservatorium van Gent, de tweede liep conservatorium in Antwerpen...Dit seizoen speelde Het Manifest Schuldeisers van Strindberg en Dubliners naar de gelijknamige verhalenbundel van James Joyce


Toon volgende resultaten