Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


124 document(en) met "Tweede Studio" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het ware genot ? Het volstond dat er geopperd werd dat Minnemeers wel eens een definitief tweede plateau kon worden voor het NTG, om de andere Gentse theaters op stang te jagen...Greta Van Langendonck is 39 jaar, volgde Studio Nationaal Toneel (Herman Teirlinck), werkte één jaar free lance in NTG en KNS, acteerde daarna drie seizoenen in KVS en ging na een zenuwinzinking een...Ik werkte als enige van de Studio in de KVS

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Praag was dusdoende werk te zien van Jacques Berwouts (Arena), Werner De Bondt (docent Studio Teirlinck), ontwerpster Roos Werckx en architect Luc D'Hooghe (van deze beiden werd het - onuitgevoerde...Studio Herman Teirlinck is een merkwaardige uitzondering...die zin dat er in de Studio meer zorg besteed wordt aan het uiterlijk (verbaal en visueel) van de acteur, dan aan zijn vermogen om een tekst, een scenario aan zijn eigen persoonlijkheid te toetsen

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
1933 vervolgde het gezelschap zijn werkzaamheden in Dartington Hall in Devon (Engeland) als 'Balletts Jooss'. Wie gehoopt had dat na de tweede wereldoorlog de moderne Duitse dansbeweging...Op zich een goed gegeven, maar uitgewerkt met een eentonigheid en een langdradigheid dat je als toeschouwer echt denkt "ja, ja ik weet het nu al wel". Bij het begin van het tweede werk laaide...aankondigingsblad), maar je merkt alleen dat ze inderdaad met zichzelf bezig is. Iets interessanter wordt het als ze in haar tweede dans met een bad aan de gang gaat

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Ik maakte de sprong van Studio naar KNS met hem: de korte periode die ik daar doorbracht van 67 tot 69 (nét voor de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg) werkte ik vooral met hem...Door zijn leraarschap Ín de Studio groeide binnen het KNS-gezelschap een groep van mensen die zijn taal van jongsaf aan geleerd hebben...Decleir Toen ik hem als lesgever in de Studio ontmoette, waren wij volop in onze 'Sturm-und-Drang*-perio-de en dat klikte heel goed met zijn ongelooflijke wil om dingen te doen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
slinkse wijze in de Studio binnengeraakt, en daar begon ik onmiddellijk te werken met jonge acteurs...Het evolueert altijd, het is nooit 'herhalen'." De kleren van de keizer Brecht tekende een hele generatie theatermakers na de tweede wereldoorlog...Volhardingstraat "Maar het heeft hier in de Studio een grote invloed gehad

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
bracht de Studio Herman Teirlinck met succes zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubliceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, Amsterdam, P.N...Goris regisseerde in 1971 zijn 'anekdotische eenakter' De Tortel in Theater Arena te Gent en in 1972 produceerden ze een gezamenlijke tekst Inferno naar Dante, die door de Studio Herman Teirlinck werd...Als een rode draad doorheen zijn stukken loopt er een marginale zwerversfiguur: in Bobok en Fotoroman wordt ze 'vreemdeling' genoemd; in De Tortel heet ze 'indringer'; in Onbekende Bewoners de 'tweede

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Vlemickveld 18, 03/233.86.11) HIDK - Studio Herman Teirlinck Ontstaan als Studio van het Nationaal Toneel in 1949, onder impuls van de toneelpedagogische...Anton Peters, Jef Burm en Rik Geyl, door minister van Mechelen een kleinkunstafdeling aan de Studio toegevoegd...Kruisstraat 16, 2510 Mortsel) Meirteater Sinds 1974 het tweede plateau van het Fakkeltheater, zonder omwegen bestemd voor 'entertainment'. Waarschijnlijk - na de revues van Gaston & Leo - het

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Een slecht mens De meest prestigieuze toneelschool van België, Studio Herman Teirlinck, geeft in inversie een duidelijk beeld van de Antwerpse theatersituatie...De voorstellingen in de Studio zijn dan ook zo vluchtig als ether...Inversie Op het eerste gezicht lijken de public-relations-voorstellingen van de Studio in niets op wat er te zien is in het dominante Antwerpse theater

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Het heeft evenmin zin om over klimaatsveranderingen te spreken, ten eerste omdat de vernieuwers, zoals al gemeld, naar andere oorden verdwijnen, ten tweede omdat de talrijke alternatieve pogingen geen...Het ging de facto om een tweede plateau van de KNS, met o.a...Het peil van de theateropleiding in Vlaanderen is bedroevend laag, ondanks de spektakelpretenties die de Studio Herman Teirlinck zich aanmeet

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
voor jou dan het tweede BKT een voortzetting van de opties genomen in Toneel Vandaag...Ik moet lachen met de mensen die van de Studio in de KNS terechtgekomen zijn en daar blijven tot hun pensioen, tenzij ze iets vroeger ziek worden

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
de tweede helft van de jaren twintig ontstaat als logische voortzetting van het tegen 1919/20 ter ziele gegane dadaïsme een nieuwe kunstrichting, de Neue Sachlichkeit...theaters), van de film (in de UFA-studio's draaien Lang, Murnau, Ophüls, Pabst, Ruttmann, von Sternberg of Wiene hun klassiekers; en marge werkt Hans Richter aan zijn experimenten), van de operette (Eduard...Peeters correspondeerde reeds sinds 1919 met Herwarth Walden en stelde tijdens het tweede Congres voor moderne kunst te Antwerpen (januari 1922) werk ten toon van o.a

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
John Bogaerts - Foto Studio Reusens Kon een grondig gerenoveerde Bourlaschouwburg geen volwaardig alternatief bieden tegenover de nieuwe Stadsschouwburg...Het ontwerp van de Stadsschouwburg was de zaak van drie architecten: de ene was een operabouwer, verantwoordelijk voor de scène (die dacht: "daar kan ik de opera van Bayreuth op zetten"); de tweede

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
bestaande werden aangepast en ook nieuwe centra zagen het Instance (Studio DM) - Foto D. Bougonier licht...Gallotta schept een tijdloze mythe met een conventionele structuur: een nomadisch en voorbijgaand aspect in het eerste deel, een sedentair en cyclisch aspect in het tweede deel

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Vooreerst heeft Ronnie Commissaris, directeur van Theater Vertikaal, zich hier omringd met drie jonge mensen die verleden jaar samen afgestudeerd zijn aan de Studio...New York, op de tweeënveertigste straat, leidt hij één van de invloedrijkste acteurs-scholen van het moment (hij steekt de Actor's Studio, waar nochtans Ellen Burstyn directrice is geworden, aardig...De bloemenmeisjesscène uit de tweede akte is een goed voorbeeld

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Na de tweede wereldoorlog trok ze naar Nederland, waar ze werkte bij het Residentie Toneel Den Haag (1946-1947), vanaf 1947 de Haagse Comedie...de oorlog had Diels een toneelschool opgericht, die een soort pre-Studio is geweest; de eerste leerlingen van de Studio hadden trouwens vooraf bij Diels gestudeerd

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Toen ik 18 was, ging ik naar Studio Herman Teirlinck; na vier maand vond Fons Goris dat het genoeg was...Bij Studio kreeg je een voltijdse opleiding en een veel sterker engagement en attitude tegenover het theater...Ik maakte plannen voor een tweede Kaaitheater, hun ambities vielen samen met de mijne

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Het eindresultaat is een tweede Babel met zijn zedenverwildering en spraakverwarring...Dat zal de mannen in Mamets stukken een zorg wezen, vermits ze ten eerste de werkelijkheid verzinnen en ten tweede Wittgensteins inzicht bewust of onbewust misbruiken om niet na te hoeven denken en...Deze is, net als Lee Strasberg van de Actors' Studio, oorspronkelijk lid geweest van het sociaal-georiënteerde Group Theatre dat in de jaren dertig "method acting" naar ideeën van Stanislavsky

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
New York komt hij in contact met Lee Strasberg en wordt hij als waarnemer bij de Actors' Studio toegelaten...Het gaat hem aardig voor de wind, maar toch moet Garfein wachten tot 1961 voor hij zijn tweede film kan maken, Something Wild, met Caroll Baker in de hoofdrol...Je verandert van school, van studio of van leraar zo vaak je dat verkiest en zolang het voor jezelf heilzaam is. Mensen van 20 en van 40 zitten naast elkaar in dezelfde klassen in het besef dat een

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
compositie voor synthesizer, waarop Adams later in de studio kopers entte als een sonore schaduw van de partituur...Op die ets is duidelijk het belang van het grondpatroon waar te nemen en ziet men ook een vorm van tweede plateau -nuages, wolken - waarop zich geregeld de verschijningen van allerhande klassieke...Het tweede programma wordt dan Field Dance I, Dance I, Outline (een solo uit 1984 op muziek van Gavin Bryars) en een bij dit schrijven nog niet nader bepaald stuk

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Deze verschillende tendensen hebben Brook dan klaar gemaakt voor de tweede, internationale periode uit zijn leven...Op dit experiment is met erg gemengde A Midsummer Night's Dream (Royal Shakespeare Company) - foto Joe Cocks Studio A Midsummer Night's Dream (RSC) - foto Joe Cocks...Studio gevoelens gereageerd (Ken Tynan noemde het een mislukking), maar toch wist Brook voldoende mensen te boeien om hierna een heel groots project op te zetten


Toon volgende resultaten