Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "UNIEK DECOR VOOR" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Men verdwijnt in een tunnel van witte lakens, en voor men het goed weet, staat men op straat: voor groep één is het afgelopen, groep twee krijgt nog een uur theater...Daar kan de schaamstreek zonder probleem in behandeld worden, en dat perversiteiten op dat terrein dan als metafoor gaan fungeren voor ontaarde machtsverhoudingen, ligt voor de hand...De streek onder de gordel is voor een mens zonder twijfel een terrein dat een cruciale rol speelt in alle mogelijke levenservaringen, en het is normaal dat het in minder preutse tijden de meest voor

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Ik maakte de sprong van Studio naar KNS met hem: de korte periode die ik daar doorbracht van 67 tot 69 (nét voor de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg) werkte ik vooral met hem...Zijn weggaan is een verlies voor KNS; daar heerst zo'n malaise dat ze er -- brutaal gezegd -- nog alleen maar geheel met een schone lei kunnen beginnen...Nu : voor hem is 't een goede zaak, voor de KNS een ramp

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Gij zweert en belooft, voor God en voor de mensen, met niemand in betrekking te komen tot na uw verklaring; geen gehoor te geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; uw beslissing te...Ze verstomt langs om meer, kan tenslotte alleen nog om whisky roepen, voor ze zichzelf voor de kop schiet...De symboliek van de kleuren (zwart voor het koor, wit voor de Susns, zwart-wit voor de schrijver) vind ik te oppervlakkig, zoals ook de resten van naturalistisch decor (in scènes twee en drie

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Traject Voor zijn theaterwerk hield Fabre zich op aan de rand van het medium: als performancekunstenaar en als decor- en kostuumontwerper bij het Nieuw Vlaams Theater...Fabre verbruikt theatraal materiaal, bevraagt het op zijn waarde, rafelt het uit mekaar, zuigt het van binnen leeg om er ten slotte de eigen esthetiek voor in de plaats te stellen...De vergelijking met minimale muziek ligt voor de hand: een beperkt aantal noten worden eindeloos herhaald

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Pak 'm Stanzi (Nieuw Ensemble Raamtheater) De drie produkties hebben met elkaar gemeen dat ze voor samenhorigheid willen getuigen, en daarom een ritueel opzetten waarbij die eenheid versterkt...Een troep die niet op zijn doctrine vastgelijmd bleef, die haar artistieke credo niet heeft opgevat als een dwingend dekreet voor het 'andere' theater...Zo staat hij in de orthodox-kristelijke iconografie symbool voor Maria, en meer bepaald voor de onbevlekte ontvangenis -- een blasfemische zijsprong die Kemp, in het verlengde van Notre-Dame des

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een eerste prijs in de wedstrijd voor choreografie van Bagnolet in 1981 betekende voor haar de doorbraak...Voor Via, haar laatste creatie, creëerde J.-P. Gaultier de carnavaleske lampekamp-rokjes voor de drie danseressen en de harlekijnpakjes voor de twee dansers...Hij koesterde een grote bewondering voor Cun-ningham, maar koos bewust voor persoonlijke herbronning

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als ik dit verslag niet voor een theatermaar voor een muziektijdschrift zou schrijven, dan zou ik nu met plezier lang uitwijden over de prestatie van het orkest...Kleine theaters hebben al vaker voor zo'n aangename verrassing gezorgd en grotere gezelschappen zodoende het zout voor de soep gereikt...Stel je trouwens voor: er bestaat hier in de provincie sedert vijf of zes jaar een advieskommissie voor teater

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
altijd met zulke middelmatige acteurs, waarom kiest hij voor zo'n verbrokkelde zegging, voor zo'n wankele decors, waarom presenteert hij zijn diefstalletjes uit kunst- en theatergeschiedenis zo graag als...De esthetiek van decor en spel is niet zo grondig gewijzigd als sommige beschouwingen vooraf konden doen vermoeden: de gedepsychologiseerde dictie is even prominent aanwezig als voordien en de...het uiterlijk van Jan Decorte, of het wanstaltige decor van de pseudo-apocalyptische scènes uit het tweede deel) en niet 'grappig'. Daarom lachte ik bijna altijd met Jan Decorte en Sigrid Vinks, en

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dat in heel deze viering een onverholen sympathie voor de verslagenen doorklinkt, ligt voor de hand...Marnix van Sint-Aldegonde, en de geuzen in het algemeen, zijn een symbool geworden voor het vrij denken, ook voor de vrijzinnigheid, en wat dat betreft heeft Antwerpen, officieel en officieus, steeds...Het 'experimentele' karakter van de vertoning is voor een Europeaan niet erg groot, want het lijkt in zijn vorm, die zo typisch was voor de late jaren zestig, een gezellige, virtuoze brok nostalgie

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Deze is in de eerste plaats bedoeld voor ontvangsten voor het gemeentebestuur...Bij de auditie van Die Meistersinger von Nuernberg, als concertuitvoering met koor opgevoerd voor een nagenoeg volle zaal, als test voor de akoestiek, viel het me op dat deze witte stroken sterk de...De verlichting geeft beneden in de zaal een sfeer van een warme gloed die van het publiek uitgaat, zonder dat het voor het scènebeeld inderdaad afleidend werkt, behalve voor de eerste vijf

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Fernand Handtpoorter over zijn ervaringen: "Voor ik in 1980 drie korte stukjes instuurde voor de BRT-wedstrijd, had ik hooguit het boekje Het Luisterspel van Lode Weyk en Dries Poppe gelezen...voor toneel of film ten gevolge van mijn handicap het toneelmatige voor een groot deel aan mij voorbijgaat, zoek ik dat soort bevrediging op een andere manier...Greet Pernet "Het decor van Ingeborg Bach-manns proza is telkens weer Oostenrijk, Wenen: een plaats vol van oude glorie, voor het wereldgebeuren niet langer van betekenis, eigenlijk al vergaan

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Alsof het stuk door Euripides voor dat bestaande -- tragische -- decor geschreven werd...De samenwerking uitgever-gezelschap zorgt voor tekstedities die vaak nauw bij de opvoeringstekst liggen en dus uniek zijn in de al heersende toneelpapierschaar-ste...Varia staat voor de Europese dimensie in het Franstalige theater, voor een groot repertoire, voor Duitse dramaturgie, voor gewichtige scenografie, voor belangrijke talentverzameling, voor Europese

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Vanuit zijn ervaring met de Cour d'Honneur en vooral ook vanuit die van zijn Vaste' scenograaf Yannis Kokkos, werd er geopteerd voor een frontaal geplaatst vertikaal decor een immense houten trap...Een natuurlijk decor bijna voor een tragedie die in essentie het konflikt behandelt tussen wereldse, vleselijke lust en de christelij -ke moraal van onthouding...Terwijl de acteurs het decor afbreken dwaalt Neef rond, namijmerend, nog steeds gevangen in het teder-romantisch gevoel voor zijn rol

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Traditie Het traditionele theater - No, Kyogen en Kabuki - is vaak het synoniem voor het Japanse theater in het westen...Typisch voor Suzuki is dat hij dezelfde stukken blijft bijschaven en veranderen, rollen door andere acteurs laat spelen...Het ene beeld na het andere rolde zich voor mijn ogen af

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Niet alleen voor het Vlaanderen van de 'golf, ook voor het zichzelf voor zo gesofisticeerd houdende Nederland, kwam hij minstens vijf jaar te vroeg en gevreesd moet worden dat hij te vroeg zal blijven...79 was Bob Wilson al voor de tweede keer te gast in Brussel, in '81 volgde voor het eerst de Wooster Group...Het decor voor Maria Magdalena laat hij ontwerpen door Gero Troike (die dit seizoen in het NTG twee eenakters van Poesjkin ensceneert). Een jaar voordien -in 1980- presenteert Anne Teresa De

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Dat veroorzaakte een reeks van sociale problemen voor de leden in vaste dienst, zeg maar voor de orkesten koorleden...het Covent Garden koor voor Georg Solti heeft voorbereid, kon voor twee jaar gestrikt worden als koorleider, vooraleer hij bij de Weense Staats-opera aan het werk zou gaan...kamercommissie en zich voor de correctionele rechtbank zal moeten verdedigen voor een financieel beleid dat op verre na niet met de financiële stijl van Gerard Mortier kan worden vergeleken

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
Het boek is geschreven voor mensen die zich in de achtergronden van het vak willen verdiepen, voor degenen die beroepshalve met dansexpressie hebben te maken, zoals studenten aan dansvakopleidingen en...DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen is een uitgave van het Nederlands Instituut voor de Dans i.s.m...NIEUW Concertweekends en -excursies EEN UNIEK DECOR VOOR DE BASILICA CONCERTEN 1990 Expecting Mozart: 02.06: W.A

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De tand- en vrouwenarts Heid-kliff stelt zich in het begin van het stuk met mannelijke zelfzekerheid voor, eigent zich terloops de verpleegster Emily als verloofde toe, als "reservoir voor iemand die...Voor de publikaties over het Vlaamse Volkstoneel en de voor ons theater erg belangrijke interbellumperiode moesten we tot voor kort aankloppen bij tijdgenoten (L. Mon-teyne, Willem Putman, Constant...Deze laatste ontving de overige 6 van het oorspronkelijke bedrag voor zijn niet -sterk-genoeg-voor-volledige-schrapping-argumentatie nl

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Integendeel, eenzelfde ruimte stelt achtereenvolgens de werkkamer van de prins voor, het huis van de Galotti's en het lusthof 'Dosalo'. Hoewel het decor op het eerste gezicht een realistische indruk...Wat begint/is de deling". In een klinisch wit decor staat een grote tafel, vol instrumenten voor eenvoudige chemische proeven; rechts van die tafel staan een aantal bokalen op sokkels, met daarin...Zijn opgelegde speelstijl staat haaks op de inhoud van de tekst, zijn decor blokkeert die inhoud al op voorhand, voor het stuk essentiële scènes zijn weggesneden : evenveel aanduidingen om dat gebrek

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Freud zou zeggen, angst voor een verslindende, castrerende moeder, gefixeerd op de moederborst, maar als de dood voor de vagina, die tot uiting komt als impotentie en mateloze woede jegens alle...Een exuberant danklied (waar de Heer bedankt wordt voor al het moois, dus ook voor de vuilste boekskens en het rozigste vlees) laat veel meer sociaal kader toe dan realistische aankleding en decor...Voor alle drie is het afgelopen : voor de Vader betekent het het levenseinde, voor de andere twee de overgang van vloeibaarheid in vastheid


Toon volgende resultaten