Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Uit Zelfbevrediging"Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Na Carmilla's bevalling haalt Heidkliff nogal wat placentas uit haar lichaam en jonast ze de scène over : vrouwenvlees wordt inflatoir...Peeters is in het tweede deel te veel uit op een reconstructie van de feiten en verliest de valorisering van het model een beetje uit het oog...Zij gaat uit van de complete transparantie van het theatrale discours voor de onderzoeker en reduceert de complexe eigenaardigheid van het theater, het gevoerde discours en zijn context tot een aantal

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Misschien was het wel omwille van die haast dat - naar horen zeggen - alleen de affiche van Uit Zelfbevrediging...Ondanks een aantal leuke grappen steeg deze produktie wegens zwakke acteer- en zangprestaties niet boven een matig amateuristisch niveau uit...De voorstelling bestaat voor een groot deel uit losse scènes, sketches, die zo uit het leven gegrepen lijken: een Afrikaan wordt voortdurend door een brutale politieagent lastig gevallen voor een

Nr. 98, Januari 2005 • Bojana Cvejić • To come never undone
Alsof we eerst voorzichtig moesten kennismaken met de manier waarop lichamen zich openen en splijten om excessieve verbindingen aan te gaan, om dan te zien hoe uit lichamen die zich in opeenvolgende...Ingvarsten, Werkhuisproducties, foto Peter Lenaerts, (origineel in kleur) om een maximum aan betekenisvolle verandering te halen uit een minimum aan fysieke sprongen...Hoewel ze erg natuurlijk lijken, worden de geluiden van opbouwend seksueel genot samengesteld uit modulatiegolven, waarbij de mannelijke en vrouwelijke orgasmen niet samenvallen

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
het kader van de dissociatie wijst hij er onder meer op hoe potentie-onderzoekers, in het licht van de postmo- derne medische wetenschappen, de barrière tussen hulp- middelen uit seksshops en medische...Ten eerste stellen we, los van enige theoretische beschouwingen, vast dat de referentiegroep in kwestie niet bestaat uit vijftig- tot zeventigjarigen maar uit hedendaagse jongeren en dat deze groep...niet samenge- steld is uit werkzoekenden en leden van de plattelands- bevolking, maar wel uit sociaal en economisch rijke carrièremensen uit de grote steden

Nr. 110, Februari 2008 • Elke Van Campenhout • Edito
Ondanks het ongemakkelijke geschuifel van nogal wat aangesproken schrijvers, ondanks het gekronkel om onder de druk van de opdracht uit te slibberen, is dit nummer opgedragen aan die onmogelijke...De passie kan zich nog wentelen in violente zelfbevrediging, maar de liefde is, alle spreekwoorden ten spijt, niet blind...Maar af en toe trekt ze je ook volledig uit je cocon