Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


144 document(en) met "Uit den Vreemde" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Voeg daar nog Anton Peters' Komediantenrevue 1985 aan toe, twee West End-thrillers, Neil Simon, Bernard Slade en, na de desastreuze enscenering van Groenten uit Balen, Van den Broecks Tien jaar later...Het Brialmonttheater kondigt, vrij verrassend, Mercedes aan van Thomas Brasch, de uit de DDR afkomstige auteur, die o.a...Bij Malpertuis Tielt wordt de 'Sprechoper' van Ernst Jandl, Uit den vreemde (nog zo'n tekst om je tanden op stuk te bijten) opgevoerd (een regie van Horst Mentzel), en Heiner Mül-lers Kwartet wordt

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
er net zo uit als de anderen Maar ben ik toch iemand En voor mijn part vallen mijn vader de ogen uit z'n kop Die ergert zich nu al dood Vanwege de video voor m'n broertje Heeft ie zelf namelijk niet Zit...Sakko Schei uit Je geklets hangt me de keel uit 'Alsjeeenwensmochtdoen Daar staat een Mercedes Erin zit een man die Gerhars heet of zoiets' Ik word er duizelig van 'Steekappel autotelefoon' Maar als ik dan...niet Maar iedereen gaat erheen Hij is er wel geweest Heeft ie me uit den treure over verteld Venetië gondels Rome de zee Die is in de oorlog overal geweest Sakko Welke oorlog Oi De laatste Nou wat

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Malpertuis Tielt Uit den vreemde...Herman Verschelden en Eddy Vereycken) is hogergenoemde reflectie zo intens, dat Uit den vreemde door Jandl speciaal naar hun maat geknipt leek...Dit personage "uit den vreemde" is slechts een stralende verpakking rond niets substantieels

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
zijn dank De verpleger uit Saulus werd Paulus Sabine (tot de verpleger) alstublieft De verpleger uit Uw Paul werd namelijk een Paula Sabine (tot Flechsig) Herr...gezonde volkslichaam betekende en Marie-Hélène of waarom niet een mooie tiet Daniël Paul uit eigen ervaring is me bekend dat een arische maag beter...ziet U dan deze jood uit Wenen niet hier in onze tuin hij is hier binnengeslopen deze Doktor Freud dat is de Apokalyps ik zie al domineeszonen uit Zwitserland in dit moeras van

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Anne Teresa De Keersmaeker liet de abstract-onaan-raakbare schema's uit haar vorige produkties los om een voorstelling te tonen die pijnlijk kwetsbaar morele en esthetische twijfels blootlegde, die...gevaarlijke clichés uit de neo-expressionistische school (Bausch) en uit het dramaturgisch dilettantisme (Décorte) tegemoet trad maar door een gedurfde maar finaal ijzersterke structuur de doorzichtigheid daarvan...Uit de grote instituten, nog steeds geen nieuws, te verwaarlozen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Langs steile trappen en ladders haalt men halsbrekende toeren uit (wat een Nederlandse recensent ertoe aanzette de veiligheidsinspectie uit te nodigen). En natuurlijk is er water: de tribune waar het...Polverigi richt zich met zijn festival niet alleen op de plaatselijke bevolking, maar evenzeer op de professionelen uit het theater uit heel Europa...de film wordt de realiteit getoond, terwijl daarna op de scène elementen uit het getoonde verhaal uit hun concrete context gelicht worden en vrij spel krijgen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Ook in de enscenering, zowel qua spel-dispositief als in acteerstijl en -ritme, is De Sapeurloot een bijna letterlijke parafrase op de produktie uit Lille...de mond van An-dré Simon krijgen ze een vreemde spanning, vaak teder en ontroerend, en soms ronduit komisch, omdat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst...Door al die kleine toetsjes, groeit dit uit tot een spektakel waarbij de toeschouwer constant kan glimlachen

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Als ik afzwaaide uit het leger, als ik daar weg ging, heb ik drie dagen na mekaar gepoept...En zo'n chinese laat ik natuurlijk niet schieten, want die vreemde typen, dat is heel wat anders als die van hier, dat is veel beter...II.2 22.15 ii (Laurent, Robert, Marcel, Pauline, Jean-Louis, Octaaf, Heieen) (Pauline komt op) Robert Vroeg in den dageraad

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
vrouwen die het bewind overnemen; dit bewind van de vrouwen wordt op zijn beurt omvergeworpen door de kinderen die daarna weer door de dieren de laan worden uitgestuurd; doorheen dit vreemde politieke...sérieux te nemen toen uit de opiniepeilingen in december 1980 bleek dat Coluche op 16%! van de stemmen kon rekenen...de harde winter die achter ons ligt, slaagde hij erin om zowat 250 restaurants uit de grond te stampen waar de meest behoeftigen uit de maatschappij maaltijden konden krijgen

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De oorspronkelijke Munt van architect Damesme heeft hier veel mee te maken; het dateert uit een periode waar tempels enerzijds refereerden aan hun oude sobere en correcte Griekse origines, maar...Dit wordt de periode waarin naties in wording driftig zullen putten uit het gehele architectuurrepertorium om een eigen, groots profiel te tekenen voor hun nieuwe officiële gebouwen...het nieuwe bloed voor de huidige verbouwing komt echter van A2RG, een jonge groep regelrecht uit M. Culots La Cambre-stal, die vooral op voorspraak van de technische directeur van de Opera van

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Bij het optreden van Veit Stoss, niet als historisch personage van sculp-teur uit de 15de eeuw, maar als "personage trouvé" - Kantor stelt dat dit personage volledig uit zichzelf gekomen is, zich aan...Voor alle duidelijkheid som ik even de belangrijkste "instrumenten" uit The road to immortality (part two) op: naast Millers The Crucible bevat het stuk een "rea-ding" uit de literatuur van de...Het kostelijke deel uit Lijmen, dat van Elsschot de titel Business meekreeg, en waarin via een monoloog van Boorman een magistrale ironische weergave wordt gegeven van de filosofie van de geniale

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Gent zag ik Aïda geprepareerd volgens het Van den Broeck-recept (een formule, uitvoerig uit de doeken gedaan tijdens een lang radio-interview met Erna Met-depenninghen). Het enige wat van zijn "visie...De uitvoerders dromen ervan om deze muziek uit de concertzaal te halen, en ze weer te laten klinken in een operazaal...De tijd rond Mozart kan zo weer ontgonnen worden, en tot ieders vreugd haalt men voortdurend nieuwe parels uit de bibliotheek te voorschijn

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Maar ook thematisch wordt het anders ingekleurd: het gaat hem hier om het beeld dat de blanke heeft van de vreemde cultuur: het geheel van clichés over de jungle, Kuifje in Kongo, de expo '58...Laminoi-re" roept iemand uit de zaal...Luk Van den Dries ALI, DE 1001 NACHTMERRIE Groep: Tie3; auteur: Paul Pourveur; regie: Gene Bervoets; decor: Niek Korte-kaas; spelers: Gene Bervoets, Ken Kelountang Ndiaye, Alida Neslo

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Een gemengde Nederlands-Vlaamse jury koos negen voorstellingen, vijf uit het Zuiden en vier uit het Noorden...Het geheel geraakt daarmee wat uit zijn voegen, want ze wordt een hoofdpersonage (het weze haar gegund, en samen met de rol uit De Reisgids heeft ze hiermee een bijzonder sterk seizoen achter de rug...Een pluspunt is ongetwijfeld dat de uit het internationale theater en uit andere artistieke systemen geïmporteerde trends, die een reële impact hebben gehad op de theatersituatie in Vlaanderen, bij

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
meisje hij brult en sist en scheldt me uit en kwijlt, kwijlt hij slaat me bont en blauw tot in mijn botten hij giet vergif naar binnen of hij sluit me op hij hij heeft een mes...eruit haal mij uit dit verhaal ik hou het niet haal mij hier uit hij - hij - hij - hij haal - haal - haal mij hel- hel - hel - hel hij - hij help...arme mijn vader arme vaders ziel ik wil voor je zorgen (Ze huilt tot het monster:) ik dank je voor de spiegel maar in de vreemde spiegel is mijn vader

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Russische Openbaring (Heiner Müller) gaat een officier fysiek en moreel ten onder nadat hij een soldaat uit eigen rangen heeft laten terechtstellen...Kafka, zo verontrustend omdat men een vreemde medeplichtigheid van de kant van de auteur vermoedt, het vreemde Sauschlachten van Peter Turrini, waarin een mens op het toneel als een varken geslacht wordt, de...Maar dat personage kwam niet uit mijn directe omgeving zoals dat nog het geval was met de figuren uit Onderonsje en De Caraïbische Zee

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
de literatuur die ze uit het Frans vertaalt...De bekende schrijver uit Sehnsucht en Een stuk van twee dagen is een assemblage van de vader (wat eenzaamheid en titel betreft; in de roman is deze ooit bekende schrijver een ironisch zelfportret van...Nog even en Jago, Sha-kespeares monsterintrigant uit Othello, is weer in de buurt

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
De dag dat we dit twee keer in het Kursaal speelden, is voor mij de mooiste uit mijn leven...Nu zou ik de herhalingen uit de tekst halen, en ook de sterke zedenprekerige toon schrappen...weten dat dit een bijzonder begaafd acteur is, maar in de regel buit hij zijn présence te veel uit en schakelt hij over op underacting

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Zij weigeren deel uit maken van de actuele ontwikkelingen, hun verlangen gaat uit naar dimensies die deze actualiteit overstijgt...het midden van de scène zit Jan Joris Lamers enigmatisch voor zich uit te staren, met op de grond de tekst (weer die vreemde motoriek van voorovergebogen lezen en dan opkijken en spreken). Titus...januari-maart 1988), "Teaterwetten bestaan om te worden overtreden". Hugo Van den Berghe in interview met Dirk Van den Eede, Mea L. Loman neemt assertiviteit op de korrel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
ongetwijfeld het meest marginale en merkwaardige gezelschap uit Wallonië...Koniec) Een regisseur zei me na Koniec dat wij een ander beroep uitoefenden: hij brengt zoveel produkties per jaar uit, ik regisseer nog altijd mijn eerste stuk...Ik denk dat theater niet meer mogelijk is." Luk Van den Dries De feestdis Altijd is er eten in de produkties van Groupov


Toon volgende resultaten