Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


792 document(en) met "Uit het stuk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Zijn energie put het voornamelijk uit de negatie (1). Wat we aan de hand van de literatuur hebben duidelijk gemaakt, kunnen we ook zeer sterk ervaren in het hedendaags theater...Strauss gaat te keer tegen het veelver-spreide geloof dat er leermeesters, goeroes en therapeuten zijn die het uit zijn haak gezakte leven weer kunnen rechttrekken en zin geven...Het zal niemand ontgaan dat het concept van de Clemenza-regie van Karl-Ernst Herrmann (zie Etcetera 1) zijn vitaliteit putte uit de mentaliteit die we hier kort geschetst hebben

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Met mijn handen deel ik de roes uit, de verdoving, het vergeten, het genot en de kwelling van de lijven...DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...Debuisson dook weg voor de zandstorm, wreef het zand uit zijn ogen, hield zijn oren toe tegen het gezang van de sprinkhanen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Het is de taak van de analyticus zoveel mogelijk doorgangen tot het einde te gaan, toch altijd opnieuw kunnen beginnen, verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat het geheel niet uit mekaar valt...plaats van Müllers werk stuk voor stuk te lezen, maakt men zeven dwarsdoorsneden die min of meer overeenkomen met de zeven pistes waarop Genia Schulz doorheen het oeuvre schuift...van het stuk zelf

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Teksten die tegen het theater geschreven zijn, zijn het produktiefst: ze dagen het theater als medium uit...Dat laatste sloeg over op het Universiteitstheater Amsterdam en met veel rook, weinig vuur ook op Globe die het stuk presenteerde in een uitzonderlijk aanbod van vier voor één (Mauser, De...Voor alle duidelijkheid, De Opdracht van Het Trojaanse Paard is geen voorstelling maar een lezing, een minimaal geënsceneerde lezing: vier mensen lezen het stuk, tekstboek in de hand, in een decor dat

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Inhoudelijk: wanneer de pupil een tweede appel uit zijn zak heeft opgevist, staat de voogd plots op het toneel en kijkt...Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat ik van het navertellen van het stuk weinig terecht heb gebracht...Zo bezat de pupil van in het begin van het stuk een groter tegen-gewicht dan in de tekst van Handke

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Met deze slotscène doorbreekt Kroetz op 'expressionistische' (?) wijze het kader van herkenbaarheid dat hij gedurende het hele stuk heeft opgebouwd, maar vormelijk noch inhoudelijk begrijpt of voelt...theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het...zijn streven naar het voorzichtige, naar het vormeloze komt de Decker hier uit bij een soort ontkracht vormingstheater (de gelijkenissen tussen b.v

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Evenement In de tweede repetitieperiode valt The Parrot definitief van zijn stokje en uit het programma...het Volkscentrum voor Cultuur monteren Tone en Siti het stuk La historia de Frederica y la vaca basuca, samen met het plaatselijk theatercollectief...Het beest schuift te snel uit de picture om alle schoonheid ervan te kunnen zien

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het oordeel van mensen uit conventionele middens heb ik te lang laten doorwegen...Het levensgevoel van Tone Brulin King Lear (Welfare State International) Foto Vicky Carter is een mix van het maatschappelijke en het metafysische ? "Het...tegenstelling tot het latere werk van Tiedrie was het eerste stuk, The Tale of the Mah-Meri, helemaal ge- bouwd rond spel, met name dat van Siti Fauziah

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Een analyse is onbegonnen werk omdat de meeste beelden enkel een oppervlakkige betekenis hebben, en snel uit het geheugen verdwijnen...De enige mogelijkheid die voor het stuk overschiet is een grotesk melodrama, of een parodie daarop...Het moet een stuk blijven over oppervlakkige ongeloofwaardigheid, en in deze scène wordt dat voor het eerst geloofwaardig (sic) gemaakt

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Maar ook met het anoniem gepubliceerde en voor een stuk van Goethe gehouden Der Hofmeister dringt een vergelijking zich op...Eén thema daarin is dat van de trouweloosheid tegenover de meisjes en het daarmee verbonden schuldbesef: het onderwerp van Clavigo...Interessant is hierbij niet zozeer de herinnering aan de idylle met Friederike Brion uit zijn Straatsburgse tijd dan wel een breuk die op het tijdstip waarop Clavigo werd geschreven, nog te gebeuren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Leesdrama De voorstelling opent met een jongetje dat, uitgedost als in de pruikentijd, met nog brandende zaallichten, in de zaal rondwandelt en ten slotte in het Duits uit Goethes Prometheus...Het is Decortes eerste provocatie, die ogenschijnlijk zuiver formeel is, maar meteen de laag-bij-de-grondsheid van het te spelen stuk benadrukt...Het felgeschilderde doek uit het eerste bedrijf is verdwenen: het gebeuren speelt zich af in de sobere zwarte namaak-marmeren ruimte van het paleis

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het stuk is aldus een eerder statisch oratorio met een minimum aan handeling...Meteen is de artificiële sfeer geëvoceerd, waarbinnen deze personages voor de duur van het stuk zullen evolueren, met voorzichtig gehanteerde replieken die (althans bij de première was dit zo) de...Dit overkomt trouwens ook de prinses, wanneer zij het lamento meezingt dat uit de cassette opklinkt

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het decor van Hamlet bestaat uit drie hoge wanden, in de achterwand zit een deur, links van de deur een grote kleerkast waar de geest van Hamlets vader uit te voorschijn komt...De tijdsafstand wordt gereduceerd, er worden kleren gebruikt uit een periode waarvoor onze gevoeligheid veel groter is dan voor de periode waarin het stuk geschreven werd...Er wordt de toeschouwer geen bepaalde visie op een stuk, geen bepaald thema in een stuk getoond, maar het stuk met al zijn mogelijke inhouden, vermenigvuldigd met de realiteit van de theatermakers

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Aan mijn lijstje prima arbeidersklasse-verhalen, dat onder andere bestaat uit Het gezin van Pamel, Op Hoop van Zege en Groenten uit Balen, is sinds kort Het Schroot van de Vera-Cruz van Jo Coppens...De KNS doet Het Schroot af als te zwart-wit en speelt als 'sociaal stuk' volgend jaar Groent en uit Balen...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
de naar schatting twee- of driehonderdduizend toeschouwers in België en Nederland, in Avignon en Wenen, tussen november 1972 en einde 1974, ook wel als "stuk" naleven, al was het in feite het prototype...De eerste ervan leek, zoals Mistero Buffo, het meest op een stuk...Bezoeken aan het Berliner Ensemble, medewerking en hulp vandaar uit, optreden in Oost-Berlijn, brachten een andere ervaring mee

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Puttend uit het materiaal dat in deze periode (ongeveer één maand) verzameld wordt, zal dan, in Moeder Courage (INS-Kollektief) een tweede fase, het stuk...Men improviseerde enkele weken op thema's en beelden uit het stuk door ze te plaatsen in verschillende historische contexten : de dertigjarige oorlog, de tweede W.O...Om uit te drukken dat zij de enige figuur is in het stuk bij wie enig inzicht groeit, kiest men voor een band tussen de figuur van Kattrin en de verteller

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Verhuisd uit een parochiezaal aan de rand van Gent, kwam het gezelschap terecht in de vergane glorie van het Gentse volkstheater, het Van Crombrugge-genootschap...Meestal bestaat een stuk uit korte fragmenten en is het dramaturgisch problematisch...uitvoering van het theaterdecreet betaalde de stad in 1982 24 miljoen uit aan het NTG (Gent draagt 3/4de van het bedrag dat stad en provincie moreel verplicht zijn om bij te dragen). Wat de

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Intussen veranderden de dia's en goot Fabre water uit een transparante glazen kruik over het zand en begon het te boetseren...Het tweede stuk, Sea Salt of the Fields is een eerbewijs aan Marcel Du-champ, zijn mentor; tegelijk stelt het verschillende aspecten van de artiest voor...het derde stuk, After Art, opgevoerd tijdens het nationaal congres van de American Society for Aesthetics verkent Fabre de psyche van de kunstenaar het grondigst

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Het uit persoonlijke behoefte veel speelser gemaakt...een gesubsidieerd gezelschap als het Ro-Theater, met zowel acteurs die handelen uit heilige overtuiging als acteurs die bezig zijn omdat ze een contract op zak hebben, is het bijna onmogelijk om tot...Sommigen vinden dat minderwaardig, 'want het moet getoetst aan Hogere Waarden'. De motorische kracht van het theater is het kunnen omzetten tot tekens van eigen ervaring, het onbewuste

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Het stuk verwijst naar een bepaald soort emigrés uit het verleden...Want het ziet ernaar uit dat Hesitate and Demonstrate met dit stuk een achterhoedegevecht levert met het medium film...Op het moment dat je stiekem naar je horloge gluurt, is het stuk uit


Toon volgende resultaten