Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Uitgeverij Kritiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
ETCETERA is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak pvba, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den...De redactie Administratieadres ETCETERA Uitgeverij Kritiek, Vesaliusstraat 1 B-1000 Leuven tel

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
ETCETERA is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven;.. verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries...Bedoeld werd de boude kritiek in het eerste nummer op een aantal Nederlandse produkties...Cuadra de Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 Sevilla, de Medea van Ro Theater, het Werktheater, Die Soldaten in de Munt, de B-3000 Leuven tel

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
King Lear binnen de literaire kritiek en mist daardoor veel duidelijkheid...Uitgeverij Ordeman, 1983, 125 p., 124 ill...Enige uitzondering is misschien Uitgeverij Soethoudt, al de anderen spelen op zeker

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik laat 't ook altijd aan mijn eigen zoon lezen om te zien wat die er van Verne Ik stel me veel voor van dc kritiek van de jonge heer Hetzel ! Hetzel Er komen nogal wat gewelddadige scènes...Plus Drijvers en Pé Hawinkels/ Uitgeverij Ambo b.v...Sybren Polet/uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Op die benoeming kwam veel kritiek, zowel van de oppositie als van de eigen partij, omdat er grote namen in de running waren voor de directie van dat mammoettheater en Hassemer de voorkeur gaf aan een...Eigen fotografen hebben we niet en inhoudelijk zijn we totaal onafhankelijk van de uitgeverij

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
Nederland: Uitgeverij Den Gulden Engel NMB Bank: 68.33.12.014 Postbus 110 -4700 AC Roosendaal met vermelding ETCETERA Losse nummers kosten 190 fr...12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra ETCETERA Driemaandelijks, jaargang 4, nummer 14, juli 1986 IN DIT NUMMER Kritiek "Ik...Wim De Mont ETCETERA is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Wellicht is er enige kritiek op een koningsfiguur als Macbeth, maar welke...Volgens een deel van de kritiek, en waarschijnlijk ook volgens het gezelschap zelf, was de speelstijl van Discordia wat afgevlakt tot een te eenvoudig toe te passen systeem...Kees Epskamp bekijkt zonder vooroordelen het hedendaagse theater en zijn kritiek en levert filosofisch getinte commentaar bij de verschijningsvorm, het acteerpro-ces ("De relatie tussen acteur en

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
ook van de mise-en-scènes) of als men de voorrang had gegeven aan een "archeologische" en interdiscursieve analyse van de kennis opgeslagen in teksten, ensceneringen, kritiek, media en receptie...Uitgeverij Dedalus, Boomgaardstraat 92, 2600 Berchem...Broodspelers zullen tijdens de repetitie kritiek spuien op de regisseur, want ze weten het altijd beter

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Daar is heel wat kritiek op, ook in Frankrijk, bij theaterliefhebbers die met name het internationale referentiekader missen voor dat Frans theater...kritiek "voor zijn constante poging om door een vindingrijke regie een artistiek peil in de amusementsprogramma's te bereiken". Zijn show rond Liesbeth List, geïllustreerd met schilderijen van René...het panel zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs; van de uitgeverij Dedalus, die toneelteksten publiceert; van het vertaalcentrum Diapason; en van Etcetera

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Na slechts drie jaar antichambreren verscheen het proefschrift bij naamgenoot uitgeverij Peeters onder de enigszins aangepaste titel Jan Oscar De Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel (1920-24). Een...Ik heb reeds, meen ik, terdege aangetoond dat het geen zin heeft over objectieve kritiek te handelen...Wat men wel kan en moet eisen is dat kritiek over een object zich beperkt tot het object en dat men zich niet verstrikt in vooroordelen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Hij formuleerde voor het eerst en zeer diepgaand kritiek op de heersende overtuiging en praktijk van 'modernen' als Martha Graham en José Limon...Geschreven in een tijd waarin de DDR best kritiek kon gebruiken, krijgt het vandaag een totaal andere werking...Bert Van Uytsel GEBEURD Weest geprezen : De Thaliaprijs van uitgeverij Hoste ging naar regisseurs Luc Perceval en Guy Joosten van Blauwe Maandag Compagnie

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
Eliot schreef in zijn essay over De functie van de kritiek: 'De bestaande kunstwerken vormen met elkaar een ideale ordening die door toevoeging van het nieuwe (het echte nieuwe) kunstwerk wordt...Vlaanderen zou het tot de eerste helft van de jaren 80 duren voor wij dat durfden; ik herinner me nog hoeveel het mijzelf gekost heeft in die beginjaren van Etcetera voor ik in een kritiek het woordje...Uitgeverij International Theatre ScFilmbooks/ Stichting Pensioenfonds voor het Nederlands Toneel

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
de Vietnamstukken van Stein en Brook) maar vooral inlandse rimpels of juist het gebrek eraan: aan opleidingsmogelijkheden, spreiding, kritiek, enz...een NTG-recensie is tekenend voor zijn kritische houding: 'de manier waarop ik mijn kritiek bedrijf, is ook voor mij volkomen bijzaak; het gaat om de zin van het theater, waarin ik nog geloof...Informatie bi] uitgeverij Pelckmans, 03/664 53 20

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
Eenmaal de toezegging van uitgeverij Kritak op zak, kon er voluit gestart worden...Een kritiek-op-niveau die verder kijkt dan een voorstelling lang is, dieper dan een eerste aanblik, wijdser dan de contouren van de lijst

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Bovendien: Beckett verwoordde het falen van elke artistieke onderneming, en leek daarmee het laatste gezegd te hebben over kunst en kritiek...het licht van al deze reserves zijn de verdiensten van de Beckett-bundel die de Historische Uitgeverij uitbracht, niet gering...Kuil, onder redactie van het Vertalerscollectief in Groningen, uitgegeven bij de Historische Uitgeverij in Groningen, 1995

Nr. 52, Januari 1995 • Inhoudstafel
Podiumkunsten en management, handboek theaterbedrijfsvoering (VTI, Brussel) 44 Bart Stouten las Addenda/bij Samuel Beckett (Historische Uitgeverij, Groningen) 46 Voor een kritiek van onbegrip en

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Historische Uitgeverij, Groningen, 1995, nr 52 p 44 Alkema, Hanny, e.a...Over kunstkritiek, nr 50 p 22 Pieters, Jürgen, Voor een kritiek van onbegrip en ironie...Hoe kijkt de dramaturg naar kritiek

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Je wil als wetenschap groot worden, autonoom en zelfstandig, maar je moet eerst zelf nog ontdekken welke weg je hierbij het best inslaat, te weten komen waar wetenschap eindigt en kritiek begint...Uitgeverij Pelckmans/Universitaire Instelling Antwerpen i.s.m

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
De kritiek op die opvoeringspolitiek van de Vlaamse Opera kwam hoofdzakelijk uit Franstalige hoek, zodat deze een communautair tintje kreeg; dat was niet van die aard dat het de verantwoordelijken van...Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk, Uitgeverij Hadewijch, Antwerpen-Baarn, 1995

Nr. 59, Maart 1997 • An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants • Dans in Vlaanderen
Ik begrijp dat uw dansboek heel vaak vanuit een Nederlands-Belgische vergelijking zou geschreven zijn: de pagina's 40 en 42 van uw kritiek in Etcetera gaan daar haast uitsluitend over...En nu we het toch over context hebben: het is niet alleen binnen een Vlaamse context dat een uitgeverij nooit maar dan ook nooit geld zal vrijmaken om een historicus gedurende drie jaar onderzoek...Het is al zeer uitzonderlijk dat een uitgeverij (een commerciële groep dus) een dergelijke uitgave financiert


Toon volgende resultaten