Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Uitte"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Hij ging zich bikkelhard verweren en dat leidde tot een soort verbittering; dat uitte zich in zijn omgang met mensen: hij werd solitair en tiranniek

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Hij uitte daarin op dat moment --dus ná de verwerking van zijn Poolse ervaring-- ook zijn twijfel of er in het theater wel systemen en methodes kunnen bestaan

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Op pedagogisch vlak uitte zich dat in het ontstaan van de Berlijnse 'kinderwinkels', alternatieve crèches en kleutertuinen waar de ouders zelf het roer in handen namen en aan de hand van de

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Centraal in het midden van een met uitte tegels bedekte kamer staat een WC pot; daarop zit Daniel Paul gekleed in een wit nachthemd, onbeweeglijk, met starre blik

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Pes-sao was de schizofrenie in persoon, wat zich in z'n werk uitte in de creatie van drie "heteroniemen", alter ego's van hemzelf, die hij elk onder eigen naam liet publiceren, en die elkaar zelfs

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Hij noemde minister Van Mechelen in het openbaar "die smeerlap met zijn vlinderdasje", hij uitte in de klas kritiek op de leiding van het RITCS en stond vaak op Amsterdamse planken, wat door een

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Het vrouwenkoor uitte geestdriftig: "Don

Nr. 26, Juni 1989 • Heinrich von Kleist • Over het marionettentheater
heilzaam te keer te gaan: ik lachtte en uitte de mening - dat hij spoken zag

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Dit uitte zich in het maken van fysiek theater

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Cosi fan Uitte

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Hij uitte zelfs geen zucht

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Om in dit stadium efficiënt te werken zou de Raad van Advies aan de Toneelkunst (RAT), vooraleer een advies aan de minister van cultuur uitte brengen voor het seizoen 1992-93, enkele zittingen hieraan

Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
Hij uitte zijn kritiek te veel vanuit de onneembare veste van zijn kunstenaarschap", aldus de Haagse Post

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Herman Asselberghs uitte terloops tijdens het interview zijn bekommernis

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Die innerlijke zoektocht werd ook in de vormgeving verdergezet en uitte zich in grootse, verrassende en wonderlijke beelden, in repetitieve en bezwerende percussieritmes, in dansrituelen en vooral

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Drie jaar geleden uitte toenmalig minister van Cultuur Luc Martens de wens tot meer samenwerking binnen het Vlaamse theaterveld

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
hun rapport staat: 'Het blijft een belangrijke doelstelling om onze invloed te behouden en uitte breiden in een Afrikaans land beneden de Sahara waarvan de grondstoffen, voornamelijk in de ondergrond

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Tegelijk liep een sterke conceptuele en visuele draad doorheen het hele project, hetgeen zich uitte in recurrente scè- nes, thema's en motieven, die tot op het niveau van de individuele

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
alle vlakken; in die zin uitte de 68-beweging zich sterk als een generatieconflict