Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Unie van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat hij door de UER (Europese Radio Unie) aangezocht werd om in het kader van de Internationale Werkgroep Radio Drama 1987 een eigen werkstuk te creëren, represen-tatief voor de gehele "Germaanse...Van mijn goede vriend Frans Sierens was in 1972 het luisterspel De Amateur gecreëerd door BRT-Antwerpen: de vluchtigheid van het genre was een van onze gespreksthema's. Maar kort na de...Aan de hand van innerlijke monologen en korte dialogen, die zich afspelen in de konkrete werkelijkheid of in een droomwereld, tekent Bachmann een portret van de geestelijke kronkels van een

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Spreken we niet eenzelfde taal ?
Misschien daarom dat ik minder last en moeite heb, zoals vele van mijn collega's, met het binnenstappen van de deuren van Franse theaters in Brussel...Hoe we daarna door Frédéric Flamand de meest onverwachte theaterruimtes leerden kennen, van de Hallen van Schaarbeek tot de Raffinerie du Plan K. Hoe we in het Théâtre du Rideau de klassiekers leerden...Niet toevallig zijn twee van de belangrijkste Franstalige critici Jacques de Decker en Jacques Franck van Vlaamse origine

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Zonodig kan het in één zin samengevat worden : "De hand van Mortier haalt ook de barokkerds binnen". Dat laatste werd tijd : het succes van Jacobs, Kuijken, Her-reweghe, Van Immerseel en consoorten...Maar als men in deze richting wat meer wil doen dan achtergrond vormen voor dure plaatprodukties, dan zal men vanaf volgend seizoen een streng criterium moeten aanleggen, dat van de kwaliteit van de...De hand van Mortier" blijkt uit de opvallende gelijkenissen van de overige programmatic met die van de Munt: belcantostukken worden concertant gegeven (Tancredi van Rossini); naast twee Verdi-opera

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Turbiasz trad aan als acteur in Need to know van Needcompany, Ave nue en Flip Side van Steve Paxton, Mar-che Funèbre pour chat van De Hollander, Van Dijck en Turbiasz...Rechtzetting Smakelijk Kerstfeest van Steven Berkoff Toestemming tot gebruik van de vertaling van Marcel Otten van Smakelijk Kerstfeest dient te worden aangevraagd bij het...Het lijkt mij beter om naar analogie van de Rijksbouwmeester een aantal mensen voor een beperkte tijd te benoemen, die adviseren over de besteding van al die fondsen en de toekenning van incidentele

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Een tweede voedingsbodem voor het verhaal is het boek De Fatale Kust, van Robert Hughes, over de kolonisatie van Australië en de import van Britse gevangenen, tegelijk ook het begin van de uitroeiing...Hij neemt de 'officiële' teksten voor zijn rekening : toespraken van Indianen-opperhoofden, brieven, toespraken van Lewis, van de President van de Verenigde Staten, logboekfragmenten, citaten,... Hij...De tekst van de voorstelling (afgedrukt in dit Etcetera-nummer) is een collage, een montage van fragmenten uit Borges' gedichten en van teksten, verhaaltjes, uitspraken, anekdotes die van de kinderen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Misschien omdat zij zich als vrouw niet wilde plooien naar de eisen van een man ? Het slotbeeld van deze Toverfluit was van een vanzelfsprekende eenvoud, maar voor velerlei interpretaties...Dit seizoen confronteerde het RVT Marivaux' laatste stuk La dispute met teksten van Heiner Müller en brengt Arca in een regie van Jappe Claes één van zijn vroegste komedies : La Double Inconstance...Bekritiseert Van Hove hiermee het absolute geloof in de almacht van de techniek ? Het is maar één van de vragen waar je als publiek mee blijft zitten

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
De periode van politieke en economische stagnatie in de Sovjet-Unie vanaf 1945 maakte van het theater het forum bij uitstek van de oppositie, 'de enige plek waar de waarheid kan gehoord worden...De Russische Unie van Theatermensen is een van de particuliere organisaties die over veel middelen beschikt voor creatie...De Unie kan, dankzij de eigendom van cosme-ticafabrieken, van het beheer van rusthuizen voor acteurs en de bijdragen van haar leden, op een belangrijke en onafhankelijke manier het theaterleven van de

Nr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
Als je geen vast ensemble hebt, dan moet je per afzonderlijke produktie werken aan het vormen van een ensemble, een geheel van mensen dat elkaar goed kent, waarbinnen het artistiek proces van de...juni gaan we in de zaal De Unie in Rotterdam een workshop opzetten over de mogelijkheden van CD-I. Mensen van Philips zullen daaraan hun medewerking verlenen...Na de opname van Antigone staat er een tweede CD op stapel met historische opnamen van Marcel Vercammen, die jarenlang de eerste 'heldentenor' was van de vroegere KVO

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
De voornaamste kritiek geldt de ondoorzichtigheid van de besluitvorming, de lamlendigheid van sommige schouwburgen, de onbereikbaarheid van hun directeur, de afkeer van het nemen van risico's, de...Een telefoontje van de Minister Zover stond het met de werkzaamheden van de Staten-Generaal van het Theater, toen op dinsdag 22 februari een telefoontje binnenkwam van het Kabinet van de...Minister van Cultuur om te zeggen dat de minister op 26 februari niet zou kunnen komen omdat hij in Lissabon moest zijn om samen met zijn collega's van de Europese Unie de culturele hoofdstad van Europa van

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Weet u het nog, die Unie van Atrecht en Unie van Utrecht...van de oprichting van de EEG en de Europese eenwording maar ook als halte in de Europese tournees van bijvoorbeeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, American Ballet Theatre, Martha Graham Dance...vergelijking met de lange, veel omvattende arbeid van het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de drie prominente pioniers van de jaren tachtig wel erg veel aandacht

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
en in het kielzog daarvan het ontstaan van een theater van 'linkse' signatuur, het opduiken van auteurs en theatermakers die partij kozen voor allerlei vormen van emancipatie (ook die van de...De geschiedenis van het naturalistische theater van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw is in feite één groot gevecht geweest om een publiek te overtuigen, zowel van een...1920 werd hij leider van de theaterafdeling van het Volkscommissariaat voor Opvoeding; in die hoedanigheid zou hij het hele theaterleven van de Sovjet-Unie trachten te reorganiseren

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Begin februari ging De kop van de Mameluk Djaber op tekst van de Syrische auteur Saad Allah Wannus in première, de negende theatervoorstelling van Kamaledin sinds hij in België is. Etcetera: Kan je...Ze willen juist af van de knellende traditie, ze willen bevrijd zijn van het gezag van de vader, van de bizarre rituelen en angstaanjagende herinneringen aan armoede en wreedheid in het land van...Soms gebruik ik Grotowski als een echt verhaal, zoals in Blauw van as, en soms als parodie, zoals in Het oog van de dadel

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Als wij doden ontwaken' is de titel van een van de drama's van Ibsen en een bondige samenvatting van de nieuwe betekenis die aan het woord catastrofe wordt toegekend...Het is niet nodig om diep te graven in de geschiedenis van de vroegere Sovjet-Unie en in de relatie tussen de kunsten en de communistische ideologie om te zien dat de biomechanica van Meyerhold en de...Dit bewustzijn van de dood - ook van de dood van de 'spectaculaire' uitwisseling tussen acteurs en publiek - zou wel eens essentieel kunnen zijn voor het overleven van een politiek gebaar op het

Nr. 88, September 2003 • Ivan Vrambout • De banaan die zegt dat ze een...
Ik heb dat niet zo erg, dat geloof in een soort van heiligheid van de tekst...Voor Survival of the fittest ben ik gaan babbelen met experts in 'zwart geld'. Al maak je iets over Vanden Boeynants, de Ijzerbedevaart of de kraaien die met stenen het glazen dak van de Europese Unie...Het herhalen, gebruiken, misbruiken van wat direct herkenbaar is. Een banaan komt op scène, en iedereen weet dat het een banaan is. Na een tijd zegt de banaan echter dat ze een appel is en van peren

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
De interprofessionele solidariteit inzake de werkloosheid wordt geregeld door de nationale conventie van de Nationale Unie voor Werk in de Industrie en de Handel (UNIDEC), ondertekend in 1958...Binnen de audiovisuele sector, hebben de gevolgen van de privatisering van televisiezenders ook een impact gehad op de volledige economie van de 'overheidsdiensten'. En de politiek van de quota's2 die...Dat is natuurlijk mijlenver verwijderd van de 'ambachtelijkheid' van het theater, van de dans of van de muziek

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
De eerste Nederlandse uitgave van de roman (1968), in de briljante vertaling van Marko Fondse, bevat de complete tekst, waarbij de in de Sovjet-Unie weggecensureerde tekst cursief is gezet: een...De verstrengeling van de Moskouse avonturen die duivel Voland beleeft en het verhaal over Pilatus en de volgelingen van Jezus, vormt de harde, politieke kern van Boelgakovs boek...gelegenheid uit te pakken met de praktijken van de geheime politie in de Sovjet-Unie

Nr. 90, Februari 2004 • Geert Six • Zèn in't volk geschôtn: Geert Six i.s.m....
Veeleer dan een gezelschap noemt de Unie der Zorgelozen zich 'een beweging, die het theater wil verankeren in de werkelijkheid'. Die zogenaamde 'beweging' bestaat uit een familie van medestanders, die...De voorstelling Zèn in 't volk geschötn, waarmee de Unie der Zorgelozen op de voorbije editie van het festival Theater aan Zee in Oostende de KBC-Jongtheaterwerkprijs won, is er een voorbeeld van hoe...Voor de Unie der Zorgelozen was het 'een intuïtieve keuze om een gevoel -van brutaliteit vooral- te communiceren dat het gesproken deel opriep maar zelf niet bevatte'. De tekst ontsproot aan Geert Six

Nr. 91, April 2004 • (colofon)
Redactie Peter Anthonissen Marleen Baeten Dries Moreels Marianne Van Kerkhoven Eindredactie Koen raad Raeymaekers Themaredactie Clara Van den Broek Marianne Van...den Dries An van Dienderen Marianne Van Kerkhoven Roel Verniers Loek Zonneveld Etcetera is een uitgave van Theaterpublicaties vzw Sainctelettesquare 19 1000 Brussel http://etcetera.vgc.be...Zèn in 't volk geschötn is een voorstelling van de Unie der Zorgelozen, en niet van Theater Antigone, zoals op deze pagina in Etcetera nr

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
De combinatie tussen de kwetsbaarheid van het eigen standpunt en de onderzoekende tolerantie van de veelheid van meningen leidt onvermijdelijk tot het erkennen van de vele paradoxen die voortdurend...daarop repliceerden dat zij met het 'elitaire' of 'moeilijke' werk van die groepen geen volle zalen kunnen halen en dat zij zelf onder druk staan van het publiek, van hun raden van beheer, van gemeentelijke...Professionalisering' van het theater heeft in de voorbije decennia daarom voor mij steeds de inhoud gehad van het laten doorsijpelen van artistieke uitgangspunten in alle aspecten van het werk, dus

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Over ambassadeurs, actionisme en strategieën tot verweer
Die plek van interstice, van iemand die nog volop aan het denken en het schrijven is, en die zich tegelijk als vertegenwoordiger profileert van een land dat nog moet gecreëerd worden, van een...Daarom moet geld ook een belangrijk onderdeel zijn van ons denken -of het nu gaat om denken over de Unie der Zorgelozen van Geert Six als gezelschap, of over een ambassade, of over een denktank die...OPSOM ER Cruciaal in dit verhaal is voor mij nu het creëren van een soort gezelschap als actie, samen met de Unie der Zorgelozen van Geert Six


Toon volgende resultaten