Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


136 document(en) met "unieke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Schechner is ook de auteur van enkele standaardwerken over theater (Environmental Theatre en Public Domain) en van een groot aantal artikelen waarin hij op een unieke manier theoretische inzichten en

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Een jaarlijkse uitgave van een boek over theater biedt een unieke kans tot een nabeschouwing bij het voorbije seizoen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik heb er geleerd dat je in het theater niet tot taak hebt een algemeen geldende levensvisie te verspreiden, maar wel je eigen unieke levenservaring als interessantste communicatiecel te beschouwen en

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Gemiste kans Van de Velde blijft als auteur boeiend omdat hij, verbonden aan Het Vlaamsch Volkstooneel, rechtstreeks voor de acteurs heeft geschreven, unieke ervaring toen voor een Vlaams

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
unieke gebeurtenis worden beschouwd

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Iedereen die met het moeilijke leven van deze unieke troep begaan is, kon voor 1.000 fr

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Voor de plaatselijke bevolking en voor de toeristen zijn het --soms unieke-- gelegenheden om aan te zitten aan de tafelen van de toneelkunst, de muziek, de cultuur met grote C. Festivals als die van

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Het Theatertreffen is inderdaad een unieke gelegenheid om het beste van het allerbeste op vrij korte tijd te kunnen zien

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zij en haar echtgenoot Jan Hardeman zijn de drijvende krachten achter het unieke streekopbouwwerk in het Heuvelland, een fusiegemeente van 14 dorpen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
buitenstaander, geven hem een unieke kans te laten zien wat hij in huis heeft

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Wanneer de toeschouwer interesse verliest voor de pirouettes van Chéreau, dan blijft hij als toehoorder gekluisterd aan de partituur: Lucio Silla blijft een unieke ervaring, dank zij Mozart (welk een

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
creëert een afstandelijkheid die nuances wegspoelt en de thematiek van de frustratie -- in deze unieke vermenging van onstandvastigheid en perverse gelatenheid --te vaak ongemotiveerd laat

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het Vlaams theater stond dus voor een unieke kans want het had een jonge man gevonden die oude gewoontes kon doen springen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
La Nuit de Mahabharata meemaken in dat unieke natuurlijke decor van een steengroeve, is zondermeer een onvergetelijke theatergebeurtenis

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Bruid en moeder ben ik ! Op een unieke wijze heb ik mijn godheid en mensheid in mijn leven tot recht laten komen

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Toen wij 's avonds thuiskwamen was je onverschillig in bed onvatbaar op de vraag of je van ons hield onmondig Wij daarentegen hebben je een unieke liefde gegeven

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Misschien zien wij en voelen wij in diezelfde theaters nog altijd de kracht van het continuüm, niet meer van dit hoofse centrum, maar van onze eigen unieke belevenis in die ruimte met de anderen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Het blijft een unieke prestatie, voor België en voor Vlaanderen

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Het resultaat is een unieke variant op een overbekende verhaalstof, een verhaal met wortels tot in de Griekse mythologie, maar dat precies in deze variant - zeker omdat het als theater zo sterk...De angsten die hierbij ontstaan, liggen bij henzelf, bij hun generatie, bij de unieke plaats die ze innemen in de mensengeschiedenis...Dat de dubbelzinnige betekenis, de unieke aanwezigheid van het mannelijke in de vrouw, van het vrouwelijke in de man, en de voortdurende verschuiving daarvan in elke unieke psychische geschiedenis

Nr. 18, Juni 1987 • Klaas Tindemans • Drie meisjes in korte japonnen
Ze beginnen het overbekende verhaal toch te spelen, "want wij hebben het nog nooit verteld". Het is hun unieke variant die het verhaal een nieuwe betekenis kan geven, of anders gezegd: het is het