Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Universiteit van Noord-Dakota"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Dat zijn eieren van Colombus, die je nooit leert koken op een universiteit...Van Vera's opvoeders, van haar werkgevers, van haar minnaars, van haar ouders...Ik weet veel meer van ons Vera, al denkt hij van niet, want dat is nu het vreemde in heel die geschiedenis; hij doet tegenover iedereen alsof hij alles van haar weet, en dat ze alles aan hem kwam

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
De man van het verloren land / Ontwaakt door het geraas / Van de koets / Het is de kasteelvrouw / Die terugkomt van een reis...Jij kleine Jonathan, naakt in je deken, die de trappen besteeg van mijn rijk, kom terug, verstik hem in de plooien van je mantel: het is een monster van hoogmoed, van wreedheid, van perversie...Wanneer de leerlingen bij hen toekomen, zijn ze twaalf, vrolijk, en ze lachen; ze komen van de velden, van de terrils, van de parken, van de stukken braakland

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het teater zoekt... Zoek het teater werd gepubliceerd in de "Studiereeks van de Vrije Universiteit Brussel" en behandelt "Aspecten van het eigentijdse teater in Vlaanderen". Het is misschien niet het...Na de vertaling van Mamet als een klassiek geval van intertextuele interactie behandelt Luk Van den Dries Quartett van H. Muller als model van een meer versplinterde intertextualiteit: "Woorden...tralisme van zijn culinaire structuur en dito publiek kan verlost worden, en op de knappe, afsluitende diagnose van L. Van den Dries die enkele kenmerken van de huidige thea-teravant-garde probeert in kaart te

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
het kader van grote gezelschappen gezien als 'de omgevallen boekenkast', iemand die niet zozeer met de praktijk van een voorstelling te maken had als wel met het reflecteren erop, het aandragen van...Brogt: Nee, ik heb wel eens een workshop gegeven aan de Universiteit van Utrecht en ik ben artistiek adviseur bij de regieopleiding in Amsterdam...Brogt: Toneelgroep Amsterdam is de grootste theatergroep van Nederland: die bestaat uit voorstellingen, maar die voorstellingen bestaan ook bij de gratie van een inhoudelijk leven van het gezelschap

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het is een effect van de wereldwijde verspreiding van het kapitalisme en op die manier een bevestiging van de culturele hegemonie van het Westen...Het bewustzijn van grenzen, van culturele verschillen en van locale rationaliteiten is bij beide denkers een oppositionele strategie tegenover de grensoverschrijdende pretenties van globalisering en...Fransen, Technische Universiteit Delft, geciteerd in De Morgen van 6.9.1999

Nr. 76, Maart 2001 • Marc Holthof • Mentaal Muiswerk
Het is een eigenzinnige bewerking van een bewerking van het toneelstuk The Tempest van Shakespeare...Michael Anderegg van de Universiteit van Noord-Dakota neemt de oude rivaliteit tussen auteur Ben Johnson en architect-regisseur Inigo Jones als uitgangspunt om het over Greenaways barokke mise...Een bibliografie, lijst van illustraties, bio’s van de medewerkenden, credits van de film en een filmografie van Greenaway ronden het dossier af

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Dansen tussen Oost en West
Etcetera: Je hebt kathak gestudeerd, één van de Noord-Indische klassieke dansvormen, en ook westerse klassieke en hedendaagse dans...zoals de 'talen' van de kunst, van de mimiek, van de liefde en dergelijke...Ik ben in Engeland geboren, mijn beeld van Krishna is sowieso anders dan bij iemand die in India geboren is. Mijn concept van Krishna is verschillend, zoals dat van Peter Brook ook totaal

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Vonden de toneelspelers van het Noord Nederlands Toneel, toen ze, onder leiding van Koos Terpstra, in het najaar van 2001 Othello onder handen namen...theaterpubliek, deels vanuit de Groningse universiteit, waar trouwens ook een van de meer interessante studies Theater­­we­tenschappen van Nederland is geves­tigd (kopstudie), waar men de ambitie koestert zich actief...Twee seizoenen Noord Nederlands Toneel onder leiding van Koos Terpstra overziend, lijken drie krachtlijnen beslissend voor de dynamiek van het repertoire, het ensemble en de relatie met het publiek

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Voor de komst van de kolonisator kan je spreken van performatieve vormen, maar niet van (dramatisch) theater in de strikte zin van het woord...Bewerkingen van (Franse vertalingen van) Shakespeare en van Molière vormden het hoofdbestanddeel van het repertoire van dit officiële gezelschap, dat tot in de jaren zeventig een hegemonische positie...Dit instituut hangt niet af van het ministerie van onderwijs, maar van het ministerie van cultuur

Nr. 96, April 2005 • (personalia)
Onder impuls van Vsevolod Meyerhold ontwikkelde hij de theorie van de montage van attracties, die bepaalt hoe beelden en scènes te combineren zijn zodat het uiteindelijke emotionele effect groter...Ze is redactielid van het TkH journal voor performing arts theory, en gastdocente aan de universiteit van Belgrado...76 euro - Andere landen: 90 euro Gratis geschenk: Bloemlezing Twintig jaar Etcetera, of Van het kijken en van het schrijven van Marianne Van Kerckhoven

Nr. 104, December 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Hij promoveer- de in 2006 aan de Universiteit Antwer- pen op een proefschrift met als titel Het antitheater van Antonin Artaud...hij gastdocent aan de Fakultät Kulturwissenschaften van de Universität Lüneburg (D), in het kader van Eurolecture - Europäisches Gastdozentenprogramm van de Alfred Toepfer Stiftung...Kurt Vanhoutte, redacteur van Et- cetera, is als docent verbonden aan het departement Theater-, Film- en Literatuurstudies van de Universiteit Antwerpen