Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "VAN DE KATOENVELDEN»"Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
eenzaamheid van de katoenvelden (De Tijd). * Ik vind de opleiding bijna ideaal...Ons laatste jaar was een soort overvloeiing van de opleiding naar de beroepspraktijk via de examenproduktie Le Diable au Corps in samenwerking met De Witte Kraai...De stemvakken waren niet praktisch genoeg, we hebben dat wel kunnen bijschaven bij Jan De-vos met oefeningen van Alex Van Royen

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
COURSE...» ARTIKELEN & PROJECTEN (NL), «DE RIT OVER HET BODENMEER» Peter Handke, regie Frans Strijards THEATRE DE LA MANDRAGORE, «LETRANGE MR KNIGHT» Ginedrama DE TIJD, «IN DE...EENZAAMHEID VAN DE KATOENVELDEN» Bernard-Marie Koltès, regie Ivo Van Hove, coprod...ABONNEES KRIJGEN WERK VAN HERMAN DE CONINCK, MONIKA VAN PAEMEL, RUDY KOUSBROEK E.A

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Waar men met Koltès In de eenzaamheid van de katoenvelden opteerde voor het hedendaagse, zelfs wat modieuze Franse drama, daar betekent het programmeren van Pan het herontdekken van de Belg Charles...De teksten van de Boyscout, de Franciscaan en de Jongeling (met uitzondering van zijn dialoog in de proloog) worden samengevoegd met die van de Koster, de Pastoor of de Schoolmeester...Andere symbolen die verwijzen naar de levenskracht van Pan en Paniska zijn het "mirakel" van de appelen op de eerste lentedag -- dag waarop in het Oude Egypte de bok als godheid van de vruchtbaarheid

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Ik vermijd dus zoveel mogelijk licht vanuit de zaal, tenzij het een speciaal doel heeft, zoals bij In de eenzaamheid van de katoenvelden...dat de gelaatsuitdrukking van de acteurs gedurende de hele tijd van de voorstelling zonder moeite te bekijken is -- en een scènebeeld dat een dramatische kracht heeft...Het zijn vooral ook de kostuums die, buiten de regieideeën van Ivo Van Hove, de drager zijn van onze visie op Don Carlos

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
begrip Derde Wereld-theater; de Zwarte Komedie situeert zich halverwege theater en cabaret; de INS en de groep van Vuile Mong zijn de rechtstreekse voortzetters van het politieke theater uit het begin van de...Maar een nieuwe lectuur van de tekst en de herinnering aan de kracht die fragmenten uit dit stuk kregen in Bartok/Aantekeningen van Anne Teresa De Keersmaeker, spreken de stelling van 'gedateerd-zijn...Sinds deze fusie regisseerde Van Hove Macbeth, De Koltès-tekst In de eenzaamheid van de Katoenvelden en Don Carlos

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Net als in In de Eenzaamheid van de Katoenvelden is het decor de grootstad met haar achterbuurten, en zijn de personages typische slachtoffers van die stad: zwervers, alcoholici, kruimeldieven...elders gelegd: het theater ruilt de zuiderse wijdse openlucht voor de intimiteit van de vertrouwde schouwburgen; de toeschouwer ontwaakt uit de roes van de fiësta en concentreert zich weer exclusief op de...BKT Brussel De kunstopmeter BKT-directeur en lid van de Raad van Advies (RAT), Rudi Van Vlaenderen laat te pas en te onpas weten dat hij geen hoge pet opheeft van de mening van

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
De cyclus Trilogie der Leidenschaft (Trilogie van de passie) behandelde het thema van de passie uitgaande van een gedicht van Goethe, maar behandeld door stukken van de Antieken tot de Modernen...de drie voorstellingen die ik zag Phädra maar vooral in Don Carlos, leek alles zich af te spelen in de vorm en de esthetiek van een komisch stripverhaal "De Duitse traditie omvat volgens mij...1988 In de eenzaamheid van de katoenvelden (Koltès) Münchener Kammerspiele

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Vandaag lijkt deze studie theaterwetenschap in precaire toestand te verkeren; door de plotse dood van Dina Hellemans van de VUB en door de ziekte van Carlos Tindemans van de UIA werd het...Gebaseerd op de mythe van Leda en de Zwaan vormt de tekst het tweede deel van The Snakesong Trilogy, waarin de zoektocht naar de macht van sex en erotiek centraal staat...112 p.-350,- BF een uitgave in coprodukie met De Tijd In de eenzaamheid van de katoenvelden Bernard-Marie Koltès Een desolate omgeving bij nacht

Nr. 55, April 1996 • Jan Goossens • Het theater in de woorden
Zowat halverwege het stuk biedt de dealer de klant zijn jas aan, omdat hij in hem 'de koude van de dood' en ook 'het lijden van de kou (...), zoals alleen een levende kan lijden' heeft gevoeld...Keurslijf Midden maart regisseerde Peter van Kraaij in het Brusselse Kaaitheater In de eenzaamheid van de katoenvelden in een vertaling van Patricia de Martelaere...Kortom, hij leek te suggereren dat dit stuk een bijzondere betekenis zou kunnen hebben voor de hoofdstad van Europa, In de eenzaamheid van de katoenvelden - Kaaitheater / Patrick De

Nr. 56-57, Augustus 1996 • (advertentie)
Seizoen na seizoen kan je bij het Kaaitheater het werk volgen van choreografen als Anne Teresa De Keersmaeker en Meg Stuart, regisseurs als Jan Fabre, Jan Lauwers,Guy Cassiers, Peter van...SA Als je je abonnement beÉiïtvóér 1JJ6 krijg je een fraai mêë mm: een portfolio met 10 Rosasfoto's van Herman Soi^^ios, eenzaamheid van de katoenvelden van Bernard-Mpi...HstK8aifli*etWViontt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamso Gemeenschap, administratie vsttt döl Vtasatse SeUMensthaptcommtssie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
weg krom werd, en niet krom om u van mij te verwijderen maar krom om naar mij toe te komen;..." (Bernard-Marie Koltès, In de eenzaamheid van de katoenvelden...En ze zijn talrijk, de vrouwen: de oude en de jonge, de dikke, de in het zwart geklede, de met grijze en bruine regenjassen, de met hoge hakken, de met loshangend haar, de modieus geklede, de...Andermans criteria geven aan wat hij waard is, het oordeel van de alomtegenwoordige professional, van de leerkracht, de sociale werker, de journalist,... Het leidt tot schaamte, enkele keren ook tot

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Het Trojaanse Paard of de stuitbare opkomst van Victor De Brusseleire - Het Trojaanse Paard, nr 58 p 16 Het Vieruurtje - Los Cojones del Toro, nr 56-57 p 65 In de eenzaamheid van de katoenvelden...Hollandia, nr 58 p 16 en 22 Verklärte Nacht - Rosas/De Munt, nr 54 p 33 Vladimir van de derde stand - Sergei Zjenovatsj, nr 56-57 p 2i Zes personages op zoek naar een auteur -Anatoli Vasiljev/Het Theater van de...Pleidooi voor de verdediging van de kunst in moeilijke tijden, Marianne Van Kerkhoven, nr 54 p 2 De jicht van de zonnekoning

Nr. 58, December 1996 • (advertentie)
KAAITHEATER 1996-1997 f Seizoen na seizoen kan je bij het Kaaitheater het werk volgen van choreografen als Anne Teresa De Keersmaeker en Meg Stuart, regisseurs als Jan Fabre, Jan...je je abonnement bestelt vóór 1.9.96 krijg je een fraai cadeau: ;en portfolio met 10 Rosasfoto's van Herman Sorgeloos, In de eenzaamheid van de katoenvelden van Bernard-Marie Koltès of een compilatie...Hel Keiïftealet woidt gesubsidieerd door hel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Edrr.ioistiatie rooi de IressL -Je VleaEua Geeïc-e(i3tbtpscommiEsiB van hel Brussels Hoofdstedelijk Ge.vest, de Slad

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Precies de regisseurs en dramaturgen die voortdurend in onmin leven met de context en de omstandigheden waarin ze moeten werken en met de vormbeperkingen van het theater of de opera, diepen de...het afgelopen decennium investeerde hij ook veel tijd in zijn derde versie van Koltès' In de eenzaamheid van de katoenvelden, waarmee hij heel Europa rondreisde en waarin hij ook zelf meespeelde...Voor In de eenzaamheid van de katoenvelden opteerde Chéreau al voor een behoorlijk filmische aanpak van het repetitieproces, en van de voorstelling zelf