Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "VAN HET GEHEIME VERLANGEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
voorstellingen Daniël Gustav ik heb een gevoel alsof ik vader hoor spreken wanneer jij zo praat 'het verlangen van mijn hart is het heil van de toekomstige geslachten' Daniël Paul wij denken nu eenmaal in andere...zich daartegen verzet mij volgens de regels van de wereldorde wellustig te neuken Freud zou U het dan voor vergezocht houden wanneer ik het ongerechtvaardigd verlangen van de...nummer 2 het Strafwetboek voor het Duitse noch van de onbekwaamheid tot het regelen van mijn eigen zaken in de zin van paragraaf 6 van ditzelfde Strafwetboek sprake

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De directe emoties worden aangesproken, langs die verheviging van het spel, langs het exotische van de klanken, langs de manipulatie van het licht en vooral langs het integreren van dit oeroude stuk...Het haar van de hond is het trieste verhaal van het hoertje Mira, de koningin van het wegcafé Mimosa op de baan Kortrijk-Gent...Om het voortbestaan van het kamertoneel in de Brusselse regio veilig te stellen, zag het BKT zich niet enkel als D-gezelschap bevestigd, maar kreeg het, ondanks het zeer negatieve advies van de RAT

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
bijna blinde professor van de universiteit van Vaknee: Toekomstige rechtsgeleerden van de Dauphiné en van het koninkrijk Frankrijk, tot besluit van mijn laatste college wil ik jullie met alle...Brunat In het jaar 1542 hebben de rijken van Romans met de hulp van het parlement van Greno-ble, alle algemene volksvergaderingen, die de consuls van de stad kozen, eens en voor altijd verboden...LEVE HET KONINKRIJK VAN HET SCHAAP!!! (Eerbetuigingen aan het adres van de koning van het schaap

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Welk lot is u beschoren te midden van brouwers en sponsors van voetbalclubs ? U, die inwoner geworden was van het Nieuwe Jeruzalem, de stad van goddelijke overvloed, wordt - zij het met applaus...25) Vermits dit oordeel de inspiratie voor de titel van het boek vormt en vermits het nauw samenhangt met de interpretatie van Protagoras' aforisme, verdient het enige bedenkingen...als hoeder van wat zich aan de officiële bezigheden onttrekt, als bewaker van wat niet in het beperkte circuit van vraag en aanbod kan worden opgenomen, van wat aan de boekhouding van winst en verlies

Nr. 37, April 1992 • Pieter T'Jonck • De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens
Rosas heeft de stap gezet van 'klein' naar 'groot'. Erts is de eerste produktie als huisgezelschap van de Munt en wellicht ook een nieuwe stap in het oeuvre van Anne Teresa De Keersmaeker...De relatie met een groot produktiehuis als De Munt, met totaal andere werkwijzen, ver van de onderzoekende en tastende manier van werken van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, zou het proces van...De houding van de dansers en de globale opzet wachtten toen als het ware op de confrontatie met een publiek om de werking van het gebeuren scherp te stellen, precies op de manier waarop vertoon

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Overboard, Karole Armitage / Veronique Vercheval Deze beide choreografieën tonen hoezeer het geheugen van de dans is doordrongen van de bewegingstaal van het labeur en de hoop van de mensen...Het laatste stuk, dat ook het meest recente is, gebruikt als muziek het geluid van de dansende lichamen, het ademen, het vallen, de wrijving van de schoenen op de dansvloer, en het geluid van een...het schemerdonker van de oude karmelietencellen, toonden de gefixeerde beelden van dansende lichamen of van lichamen tout court dat dans vorm geeft aan het verlangen

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Dertig jaar na Saved van Edward Bond, stoot het geweld van Blasted van de jonge schrijfster Sarah Kane op een zelfde muur van verontwaardiging en onbegrip...Maar het geweld in Blasted is niet alleen het geweld van de concrete oorlog, er woedt ook het geweld van een 'andere oorlog'. De concrete oorlog wordt pas expliciet met de komst van de soldaat in het...en vol van het grote, geheime leed dat de mens van alle andere schepsels onderscheidt

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
Bovendien werd er sinds het begin van de jaren '80 binnen dit theater een gevecht aangegaan om de kloof tussen het theoretische en het praktische, tussen het artistieke en het intellectuele, tussen...Dit verlangen wordt bovendien blijvend gevoed door de overtuiging dat de praktijk voorrang heeft op de theorie: het denken kan niet los gezien worden van het praktische bedrijf, het heeft zijn wortels...Het primaat van 'het doen alsof' wordt vervangen door het primaat van 'de materialiteit van het ogenblik', van de realiteit van het hier en nu

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Het gemis situeert zich haast uitsluitend op het niveau van een allesverzengende passie, het verlangen naar/de herinnering aan 'de eerste keer'. Men zou zeggen... dat ze de gevangene is van...Het is een verhaal en de afwezigheid van dat verhaal vertellen, Het is een verhaal vertellen dat niet aan zijn afwezigheid ontkomt, (Het materiële leven, p. 27-28) Het schrijven van Marguerite...De twee laatste decennia hebben veel theatermakers zich geconcentreerd op het forceren van theatrale openingen ten aanzien van het gesloten tekstsysteem van het klassieke drama

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Die interventies varieerden van het tonen van een enkel of een wonde over het 'verliezen' van een kledingstuk tot het aanspreken van een toeschouwer met de microfoon in aanslag...Hier het aanraakbare materiële lichaam van een performer, daar een immaterieel videobeeld van datzelfde lichaam: naast ons de echtheid van het werkelijke lichaam, en op het scherm een oneigenlijke...Om het ensceneren van dit verschil was en is het Meg Stuart te doen, ook en vooral in het diverse etappes van het Highway 101-project

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Een plek die zich tussen hier en daar, tussen de tijd en het oneindige, tussen het rijk van de levenden en het rijk van de doden bevindt: 'Het belangrijkste personage, de dode, beleeft tegelijk het...Het gaat Lyotard om iets dat 'in het denken (in het psychische apparaat) van het Westen (West-Europa) de rol speelt van een niet-representeerbare, immanente terreur, van een onbewust affect, van een...Terwijl het westerse denken voor het 'weten' staat, staat het joodse denken in het teken van het 'gedenken': het gedenken dat het denken iets is vergeten

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Het is een vraag die bol staat van de veronderstellingen, over de invloed van het 'weten' op het 'kijken', op de speciale positie van de theaterwetenschapper tegenover die van de criticus of de modale...Laat ik beginnen met een experimenteel-wetenschappelijk antwoord op de vraag naar de impact van het weten op het kijken, naar aanleiding van een empirisch onderzoek van het kijkgedrag bij een...Het kijken is in dit geval niet zo afhankelijk van het weten, in die zin dat het reservoir van kennis waarop men een beroep kan doen geen vanzelfsprekende meerwaarde biedt bij het kijken

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Wat was het groteske voor Valeska Gert, 'groteske danseres' van het Duitsland van de jaren '20; wat is het groteske voor Tompkins, 'danser-choreograaf' van het Frankrijk van de jaren '80 en volgende...Joséphine, dat is de verdwijning van het lichaam achter het exces van het zichtbare; schelheid van het lichaam onder stroboscopisch licht, verscheurd door de opeenstapeling van beelden waarvan geen...Het zijn vier dansen over wat het is om op de scène te staan; het wederzijdse verlangen; het geweld van het tonen, het genot ervan, en het gevaar en de krachtmeting

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Voor Žižek ligt het symbolische van de aanslag op de WTC-torens niet in het feit dat zij staan voor het centrum van het kapitalisme, maar voor het centrum van het virtuele kapitalisme, van de...Terwijl het westerse theater opnieuw, een tweede keer, geboren wordt uit de Opstanding uit de dood (een dubbele opstanding, van het lichaam én van het theater, van het theater in het lichaam, van het...lichaam in het theater), weigert de islam de verschijning van het lichaam, van de figuur (van het idool). In de afgelaste opera van het Onafhankelijk Toneel mocht Aïsja, de jonge vrouw van de Profeet, niet op

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
Lehmann schetst de epiloog van een verhaal, het hiernamaals van het dramatisch theater, voorbij het ijzeren gordijn van het drama...EEN THEATER VAN DE HUNKERING, VAN HET GEHEIME VERLANGEN...Een theater van de hunkering, van het geheime verlangen

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De autobiografie en de kunst van het...
Het waren performances die de toeschouwer toelieten tot de intimiteit van het werkproces en die van de weerstand van de spontane ontmoeting om tot een voorstelling te komen precies het onderwerp van...Tijdens de hevige uitbarstingen van energie in de voorstelling, wordt het lichaam van de toeschouwer zich -net als de omzwachtelde dansers- bewust van zijn kwetsbaarheid, en ook van de intimiteit van...Het niveau dat spreekt over de afwezigheid van het verlangen

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
De politieke daad van de kunst ligt in het redden van het heterogeen waarneembare -wat de kern van de autonomie van de kunst is- en bijgevolg van haar ontvoogdende kracht...het geval van Mallarmé bijvoorbeeld, zijn dat de gedachte van de dichter, de passen van een danser, het ontvouwen van een waaier, of de rook van een sigaret...Het samenvoegen van de beelden van nazi-uitroeiing, het Amerikaanse geluk en Giotto's 'a-historische' kunst, getuigt van de verlossende kracht van het beeld dat aan de levenden en de doden 'een plaats

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • Het cynisme voorbij
Pas na de première heb ik er nóg zo’n ‘persoonlijke touch’ uitgehaald: helemaal op het einde van het stuk weerklonk het Stabat Mater van Antonio Vivaldi, waarna het licht doofde...Ik wil reageren tegen de verzadiging van het Westerse publiek, tegen het gemak waarmee het zich gladde ampullen informatie laat voederen… Daarom manipuleer ik vaak het tijdsbesef in mijn theater...Daar is het me om te doen: verlangen met een grote V. Het verlangen om iemand te bereiken, het verlangen naar kennis, naar liefde

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter De Buysser • Een zonnige verschrikking
Pieter De Buysser, Sien Eggers en Gène Bervoets speuren, in het kader van het colloquium ‘Tragedie en tragiek, perspectiefwisselingen aan het begin van de 21ste eeuw’, de theatrale horizonten van ons...Toch kunnen we uit het gebruik vanhet’ een en ander afleiden: als iemand zegt ‘het gaat’, dan kan je er van op aan dat het niet bijster goed gaat...Het is dat verlangen dat gesprek mogelijk maakt: van gelaat tot gelaat, van subject tot subject

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
merkte deze ontwikkelingen op en schreef in die periode: ‘Het beeld van een beter, rechtvaardiger tijdperk heeft de ziel van de mensen verlevendigd; een begeerte, een zucht van verlangen naar een...Een andere vorm van dissociatie is de scheiding tussen de oude sfeer van het libido en die van het ‘destrudo’ in de loop van de jaren tachtig...subjectieve onmiddel- lijkheid en van het feit dat er geen leven en verlangen is zonder de belofte van iets dat hen overtreft.1 Het ware verlangen zou nochtans de grenzen van sociale conformiteit


Toon volgende resultaten