Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "VN-leden"Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hegenscheidt schreef de eerste twee bedrijven van zijn drama in Verrewinkel, een idyllisch dorpje in het Brabantse heuvelland, waar vele VN&S-vrienden hem en Vermeylen, die daar logeerden, kwamen...Deze 'Akademie van Verrewinkel', zoals Vermeylen de vriendenkring noemde, werd een ludiek VN&S-alternatief voor het officiële academische milieu, dat weigerde Starkadd te bekronen met de...Het stuk affirmeerde de VN&S-poëtologie op artistiek en maatschappelijk vlak en bracht bovendien de eerste dramatische realisatie van de gemeenschappelijke poëticale intenties van de groep, die af te

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
De vertaling van Richard II werd in de pers omschreven als "taai maar muzikaal" (Gazet van Antwerpen), "weerbarstig" (NRC), "taaie lange lappen verwrongen tekst" (VN). Hoger werd er al gewezen op het...een VN-bijlage merkt Ton Lutz over Komrijs vertaling op: "(...) die is bij flarden erg goed en dan weer krijg je de indruk dat hij er met de pet naar heeft gegooid

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Wat bovendien te denken van expliciete verwijzingen naar de politieke actualiteit: Greetje en haar broer als Rwandese vluchtelingen, de vn, of de slogans van het Vlaams Blok

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Een oorlog uit internationale morele principes, maar die juridisch eigenlijk geen grond heeft om op te staan omdat niet de VN maar de NAVO het initiatief heeft genomen

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Het jaarlijks uitge- geven VN-rapport over de menselijke ontwikkeling wereldwijd laat zien hoe de kloof tussen rijk en arm steeds dieper wordt...De op 9 april goedgekeurde resolutie 1234 van de VN-Veiligheidsraad gebiedt dan ook de niet uitgenodigde troepen om Congo te verlaten...Daarmee ontzegt hij de Congolese overheid het recht zijn grondgebied tegen een buitenlandse aanval te verdedigen, een recht dat nochtans staat ingeschreven in het charter van de VN

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
die honderd dagen was de wereld een passieve toeschouwer van de gruweldaden, beschouwden regeringen de slachting van de Tutsi's als een intern politiek conflict en weigerde de VN halsstarrig het woord...Ondanks alarmerende berichten van de Blauwhelmen ter plekke over een nakende volkerenmoord, weigerden de regeringen en de VN blijkbaar de ernst van de situatie onder ogen te zien...Toen de lijken zich begonnen op te stapelen en via de rivieren lijken in naburige landen terechtkwamen, werd de term 'genocide' uiteindelijk toch gebruikt en beslisten de VN-leden om in te grijpen

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
De koorleden, allen medespelenden van het ensemble, zitten op een verhoging voor een tiental hemelsblauwe VN-vlaggen...Bill, de jonge Amerikaan, heeft zich bij de VN als vrijwilliger aangemeld omdat hij de beelden van de dagelijkse waanzin op de televisie niet meer verdraagt...zijn praktijk als VN-soldaat voelt hij die waanzin nu aan den lijve

Nr. 99, December 2005 • Maaike Bleeker • Moet theater de wereld redden?: Over We...
Zou het kunnen dat identificatie niet alleen een probleem is ten aanzien van de ander (in dit geval de Bosnische bevolking) maar ook ten aanzien van de VN vredes-soldaten zelf...Want dat is de werkelijke tragiek van de VN vredessoldaat, zoals Linda Polman in haar analyse van VN vredesmissies (met de veelzeggende titel We Did Nothing) duidelijk maakt...Met dit verhaaltje vertrekt de voorstelling vanuit het per- 74 900 etcetera 99 'Boring' blijkt ook een belangrijk probleem te zijn bij werkelijke VN

Nr. 106, April 2007 • Florian Malzacher, Helly Minarti • Korea in notities
Als ‘dood’ en ‘verdwijnen’ hetzelfde zouden betekenen, dan zou er geen vn bestaan...Als tolk voor de vn gelooft ze dat de letterlijke betekenis van een woord belangrijk is. En ze gelooft in de kracht van woorden

Nr. 111, April 2008 • Wouter Hillaert • Brussel-Beiroet retour
inwoners voor een mogelijke nieuwe uitbarsting van geweld, de vage toespelingen op de opgesloten regering of de aanwezigheid van VN-opperhoofd Ban Ki-moon in de stad: ik snap niet wie, hoe of waarom...Rond mij kakelen een dertigtal Spaanse VN-soldaten