Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Vader Schreber"Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
De verhouding moeder-dochter ligt anders dan die tussen vader en zoon...Die doen dus alles wat God en de Vader verboden hebben...Het is dezelfde reden als waarom ik geen tragedies kan schrijven, behalve als ik mij verschuil achter mensen als Wolfson en Schreber

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
mijn vrouw voor het laatst gezien heb Sabine ik was toch alleen maar bij mijn vader om uit te rusten Daniël Paul bij haar vader verklaart ze verder...plaats hier niet gepacht Schreber Daniel Paul waar ik ben is God en waar God is is geen huis maar een schijthuis en Schreber zal schijten op de aarde op de aarde schijt Schreber en...bijvoorbeeld klaar en duidelijk Gods handschrift (Hij verstomt, bekijkt zijn vingernagels, Uschi duikt op). Uschi Schreber madam zonder hanekam Daniël Paul daar begint het weer Uschi Schreber Miss de

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
Vader Schreber stamde uit een Pruisisch geslacht en hield er, wat betreft de opvoeding van zijn vijf kinderen, nogal particuliere opvattingen op na...De verschillende stadia van het conflict spelen zich af in het sanatorium waar Schreber opgenomen is en in de 'Schrebers Garten' (volkstuintje), een andere uitvinding van vader Schreber...Hij vertelde dat hij dit stuk niet zozeer geschreven heeft omdat hij in het psychologisch geval Schreber geïnteresseerd was, maar omdat hij meende bij Schreber belangrijke Pruisische elementen te

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
Rijnders regisseerde Schreber in 1976, waarna hij bij Globe ging werken, een periode die hij nu afsluit met Wolfson, de talenstudent, gebaseerd op diens in het Frans geschreven autobiografie Le Schizo et les...luidt: 'Het is net een jaar geleden dat vader stierf, niet...Simultaan hiermee worden brokstukken van andere, gelijkaardige episodes getoond (een ontmoeting met zijn reeds lang van z'n moeder gescheiden vader; een gesprek met twee Italiaanse bouwvakkers met wie

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
En in zijn eerste stuk, Schreber, dat Rijnders met Mia Meijer schreef, is de moeder allerminst zo'n moederdier dat haar zoon in zijn macht houdt en van de vader vervreemdt, ze maakt zich eerder, al...Maar ook de afwezigheid van de vader ligt in Schreber anders...Daardoor dreigt het geslacht Schreber uit te sterven, zodat hij de droom van de vader omtrent het nieuwe Duitse mensengeslacht niet voort kan zetten