Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Valéry-citaat"Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
De benoeming van Valéry Panov tot artistiek directeur van het KBvV verliep niet zonder strubbelingen...Valéry Panov Sinds 1 augustus heeft het Koninklijk Ballet van Vlaanderen officieel een nieuw artistiek directeur, Valery Panov

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Brook voelde zich dus verplicht om te gaan graven naar 'de oorsprong', het onbezoedelde begin, het primitieve, vergetend dat Paul Valéry reeds gezegd had: 'Wat de idee van een begin betreft - en

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Romeo en Julia (Valéry Panov/Koninklijk Ballet van Vlaanderen) Het optreden van de Raad van Advies

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Verder werd - volgens het programmaboekje -, geput uit Het Banket (het Symposion - 'Gast - of Feestmaal' is een correctere vertaling) van Plato, Lof der Zotheid van Erasmus en uit het werk van Valéry

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
waarin lichamelijkheid expliciet gethematiseerd wordt (Amor Omnia). Valéry Paul Valéry is één van de weinige auteurs uit de literaire en filosofische canon die op een meer dan incidentele...voeten overeind blijft', andere wegen in. Valéry start als het ware opnieuw en, merkwaardig genoeg, becommentarieert zijn denkbewegingen, zijn filosofie, als waren het danspassen: 'Hij gaat aan de...Valéry gebruikt dans als een springplank die hem in staat stelt te laten zien hoe kunst (en ik denk dat hij daar ook de kunst van het denken toe rekent) 'de algemene

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
Hetzelfde geldt voor de andere cycli van de bundel, over Cézanne, Valéry, Stevens en Hindemith

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Zo vat Socrates in Paul Valéry's Ziel en dans het hele probleem samen...Op het Valéry-citaat na komen alle hier eerder geciteerde teksten uit dit boekje

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Alsof die hele verscheurende problematiek niet echt is geweest en is. Men had net zo goéd aan Paul Valéry kunnen vragen waarom hij zo nodig iets met die Duitse Faust aan moest...En moet je Goethes Faust gelezen hebben om Valéry's Mon Faust te begrijpen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Valéry regelmatig geciteerd wordt...Met instemming wordt Valéry geciteerd: 'La pensée n'est sérieuse que par le corps...Valéry en van de eerdere essays duidelijk naspeurbaar

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Maar één iets blijft in al deze geschriften, tot in het werk van een Valéry toe, geheel en al onbetwist

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Paul Valéry schreef in zijn Cahiers, VII: 'Ce qui me frappe le plus dans la mémoire ce n'est pas qu'elle redit le passé, c'est qu'elle alimente le présent'. (Wat mij in de herinnering het meest treft

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Dat lichaam is in de eerste plaats louter huid (eerder dan dat het een huid 'heeft' of erdoor wordt omwikkeld). Of zoals Paul Valéry ooit treffend opmerkte: 'Ce que nous avons de plus profond, c'est

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Paul Valéry betoogde ooit dat, anders dan in het dagelijks leven, in de dans het bewegen verzelfstandigt: het is geen middel maar doel op zich

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
Monsieur Teste merkt Paul Valéry dan ook terecht op dat je van alles en nog wat mentaal kan vatten, behalve pijn

Nr. 80, Februari 2002 • Pieter T'Jonck • Een onbeschrijflijke toestand
concept & regie: Meg Stuart gecreëerd met en uitgevoerd door: Simone Aughterlony, Joséphine Evrard, Davis Freeman, Andreas Müller, Vania Rovisco, Valéry Volf, Thomas Wodiarika

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
Om het met grote namen te zeggen: Montaigne en Valéry zijn typisch Frans; Hölderlin en Nietzsche typisch Duits; Tsjechov (liefst zijn proza) en Dostojevski zijn typisch Russisch

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Het is muziek die, net als sommige architectuur, ‘door middel van aantallen en overeenkomsten tussen aantallen, het verborgen vermogen bevat om verhalen te doen ontstaan’ (Valéry). Het begint

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
La beauté est une sorte de morte – paul valéry ‘Wat ik nu toch wel wil weten: waarom laat je de kabels, de technologie waarmee de danseressen verbonden zijn, niet zien

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Een citaat van Paul Valéry vat volgens hem de temporele crisis samen waarin we ons aan het begin van het nieuwe millennium bevinden: ‘Aan de ene kant is er een verleden dat noch voorbij noch vergeten...Hartog citeert uit Essai quasi politique van Paul Valéry