Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Van Becker"Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Gelezen "(25.10.1985: Ik ontmoet Peter Zadek op de 12u-boot tussen Hoek van Holland en Southampton) Peter Van Becker: U vertrekt midden in het seizoen naar Engeland...Enkele van zijn meest invloedrijke ensceneringen waren: Marieken van Nijmegen, Tijl (A. van de Velde), Lucifer (Vondel), Beeldekens uit het Leven van Sint-Franciscus van Assisië (M. de Ghelderode...Hamlet (Shakespeare), De Geschiedenis van de Soldaat (Ramuz), ... Als hoogtepunten van de periode dat De Meester artistiek leider was van het Volkstoneel (1924/29) worden vaak genoemd: de opvoeringen van

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Emilia Galotti is het verhaal van het meisje Emilia dat op de dag van haar huwelijk met graaf Appiani ontvoerd wordt in opdracht van een zekere Mevlevi (Les Derviches Tourneurs...De tekst van de voorstelling stelde zij (en Annesofie Becker) samen uit het werk van Per Aage Brandt, filoloog, filosoof, semioticus en dichter...Van deze twee nieuwe Franse topprodukties hing zeer veel af op het vlak van de recette van het Festival d'Avignon : ruim 60.000 van de bijna 150.000 verkochte tickets

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
de mate dat de 'poëtische droom' van de mens een representatie is van de concrete en actieve ontdekking van zijn zintuiglijkheid en van de daadwerkelijke weg die hij hierdoor kan afleggen, zou men...opeet, dit opgaan van het mentale in een geprivilegieerd vitaal element, deze communicatie van een fragment van het menselijk bewustzijn met zijn reservoir, drager van een diepgang in de tijd, van een...SOLNESS door Theater Antigone van Henrik Ibsen regie: Ignaee Cornelissen met: Dries Smits, Arthur Boni, Rosemarie Bergmans, Dré Vandaele, Katrien De Becker, Mark Stroobants en Anne Somers van 22 t/m 25

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Peter von Becker: Kunnen veel opgewonden reacties niet in verband gebracht worden met het zakken van de vroeger vanzelfsprekende waardering van kunst in de maatschappij...Peter von Becker: In de microfoon van interviewer André Müller hebt u eens gezegd, dat u ongetwijfeld 'de grootste nog levende toneelschrijver' zou zijn...Peter von Becker: De daling van het geboortecijfer door de pil: de anticonceptie voor traditioneel theater

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Het KBVV is in de geschiedenis van de hedendaagse dans dan ook een object van voortdurende strijd tussen Vertegenwoordigers' van de hedendaagse dans en die van het klassieke ballet...Grafieken 2,3 en 4 illustreren aan de hand van speellijsten van Rosas, Ultima Vez en Les Ballets C. de la B. de rol van de kunstencentra tussen 1980 en 1995...Hij geeft hierbij enkele saillante voorbeelden waarvan ik er één van wil vermelden: 'Ottone, Ottone van Rosas vroeg, voor de jaren 1988 en 1989, een totaal budget van 31,5 miljoen

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Hét doorslaggevende argument ter verklaring van de spreekwoordelijke verknochtheid van kunstenaars aan een beetje stedelijke context van formaat is veeleer van sociaal-morfologische aard, reden waarom...Grote steden zijn dus behalve infrastructurele knooppunten van artistieke bedrijvigheid tevens verzamelingen van onderling vaak sterk gesegregeerde sociale netwerken van muziek- of theatermakers, van...Ter afronding van mijn betoog twee voorstellen, twee concrete denkpistes; beide staan overigens in het teken van transversaliteit en 'connectiviteit', van het relateren van heterogene grootheden

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Achter elkaar werden getoond: de Oresteia van Aischylos, Macbeth van Shakespeare, Peter Pan van James Matthew Barrie, Torquato Tasso van J.W...Een fraai voorbeeld van die mengeling van luchtigheid en ingedaalde ernst waren de vrouwen in Terpstra’s (eerder gememoreerde) versie van Othello, met name Emilia (echtgenote van de manipulator Jago...hen sowieso geen optie). Bovendien kregen Studt en Becker te maken met de zeer eigen- zinnige acteertroep van het NNT, die –kersvers uit het repetitieproces van Othello gekomen

Nr. 82, Juni 2002 • (Colofon)
Redactie Peter Anthonissen Marleen Baeten Katrien Darras Rudi Laermans Dries Moreels Clara Van den Broek Marianne Van Kerkhoven...Hoofdstedelijk Gewest, SACD-België – Vennootschap van Drama-auteurs Participanten van Etcetera Beursschouwburg, Brussel CC Brugge, Brugge De Bottelarij/KVS, Brussel...Boris Charmatz 41 De Krippel Olympique Dramatique 67 De weerstaanbare opkomst van Arturo Ui André Studt en Marc Becker/Noord Nederlands Toneel 56 Diggin’ up Supéramas 38 Driestuiversopera Matthijs

Nr. 103, September 2006 • Peter Stamer • Teleac-cursus Superamas
Daarin treedt Jean-Luc Godard op in een ‘the making of ’-scène, waarin de representatie van een dood in een oorlogsfilm van Sam Peckinpah vergeleken wordt met de jubelgebaren van Boris Becker op de...Het individuele lichaam van de mens verdwijnt binnen de culturele matrix in het nooit-weer-ziens zoals de verstorende komeet in het zwarte gat: zijn verschijning is tijdelijk, van voor- bijgaande aard...BIG 2 (Show/Business) onder- breekt de stewardess, gehuld in een niemandalletje, het nietszeggende gesprek van twee zakenmensen, om voor de broek van de ene door de knieën te gaan, volledig out