Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Van Elslande"Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hij werkte op een andere manier, begon met erop te wijzen wat een scènebeeld was, wat de rol van de belichting was, maakte ons bewust van de plastische kunsten die aan het theater te pas kwamen...Pas op de viering van Staf Bruggen heeft de toenmalige minister van cultuur, Renaat Van Elslande, een balletje aan het rollen gebracht...dat een andere directie van een A-gezelschp akkoord gaat of zelf van mening is dat ongeveer de helft van zijn acteurs en actrices niet eens een contract waard is in een officieel gezelschap

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Onder de christen-democraat Renaat Van Elslande, de eerste Vlaamse minister van Cultuur, werden door een KB van 18 februari 1964 de rijkssubsidies voor Nederlandstalig toneel restrictief gereserveerd...Het was voorbereid door opeenvolgende ontwerpen en voorstellen: van minister Frans Van Mechelen (CVP) in 1972, van volksvertegenwoordiger Jos Van Elewijck (SP) in 1973, van minister Jos Chabert (CVP...men daar zo zeker van, dat ons theater stikt door de schuld van de overheid (of die nu belichaamd wordt door een excellentie van links of van rechts)? De overheid heeft maar zoveel geld als zij heeft

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Van KNS naar Beursschouwburg om er te struikelen over ene Van Mechelen, opnieuw met het Brialmonttheater, om er te struikelen over de glibberigheid van een Raad van Advies...Dank zij Van Elslande, die staatssecretaris was bij Harmei; een interessant man...Fons Van Impe van het kabinet had een minister, Van Elslande, die kon luisteren, en die deed dan ook wat

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Driehoek In de eerste helft van de jaren '60 maakte minister Van Elslande, "al dan niet in een electorale stunt", dat het NTG kon ontstaan...Afgezien van het feit dat naar Nederland gaan werken toen voor een acteur een stijging van aanzien en van loon meebracht, betekende het vertrek voor Van Royen voornamelijk weggaan uit het Nederlands...het Vlaamse theater ook te maken hebben met een opdrijven van de theatrale herkenbaarheid van de voorstelling, "een versterken van het autotheatrale gehalte van de bezigheid van de theatermakers en

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Het idee van Van Elslande en Van Mechelen ging daarvan uit; er zouden bij wijze van spreken duizend culturele centra gekomen zijn, een ambitieus plan dat toen mee ingegeven was door de problemen van...Etcetera: Van het gegeven van de stedelijke inbedding van cultuur naar het huidige strakke 'masterplan' op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is toch een grote sprong...Een vierde van het budget wordt bepaald op basis van de kwaliteit, door een beoordelingscommissie, op basis van een beleidsplan

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
De bouw van culturele centra aan het eind van de jaren 1960 is onlosmakelijk verbonden met de genese van de morfologische structuur van spreiding en de horizontale verstedelijking van...Het cultuurpakket – van de post-punk van Rudy Trouvé, het cabaret van Kommil Foo tot het experimentele theater van Dito’Dito – dat op het nieuwe podium van de Warande zal terecht komen, is misschien...Programmarede door Renaat van Elslande, opgenomen in: Colloquium over Kulturele Centra, KULeuven, Instituut voor economisch, sociaal en politiek Onderzoek, Studiegroep voor Cultuurbevordering, 1964