Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Van Gennep"Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
De spannende 'beelden' van Carlotta Sagna : ze toont zich, eerst vooraan op de scène, van hals tot heupbeweging in een uiterste gespannenheid; later beweegt ze zich voort van het ene krukje naar het...bent in uw eentje de buitenkant van mijn leven geworden, de kant die ik zelf nooit zie, en zo zult u blijven : de belichaming van dat onbekende van mij dat u geworden bent, tot mijn dood toe...Emily L.' uit : Marguerite Duras, Emily L., Amsterdam : Van Gennep, 1988

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
LIED nou ik hoorde haar een soort van gorgelen en dan komt ze altijd naar beneden EMMA een soort van gorgelen een soort van gorgelen wat is dat nou een soort van gorgelen ze hoorde haar een...EMMA duurde dat veel langer BERTA verzoekje van karei van gennep uit den haag TIEN wat betekent het EMMA sssst stil nou toch HAN ja maar EMMA heb je...van die prachtige feestdag van jou TIEN van jou berta van jou HAN ja nou dan moesten we zo maar weer eens gaan afruimen TIEN wat

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
Uit: Marguerite Duras, Zomerregen, Van Gennep Amsterdam, 1990, p. 32 Waarom schikken nogal wat café-uitbaters hun terrasstoelen niet rónd de tafeltjes maar erachter, dikwijls schrijlings naast...Mede dankzij de valorisatie van de zeer uiteenlopende bewegingsmogelijkheden van de dansers levert dit een niet aflatende stroom van betekenissen op...Dick Van der Harst haalt Purcell weg uit de intimiteit van de burgerlijke huiskamer en laat er de chaos en overlevingsdrift van diezelfde straat in doorklinken

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Eén van de belangrijkste bronnen van het kunstbedrijf lijkt daarmee uit te drogen: de roes van het vertier...Wanneer Stan of de Roovers de traditionele rol van regisseur of speler bekritiseren, is dit maar een 'rituele heiligschennis'. Uiteindelijk past de vernieuwing van deze gezelschappen binnen de logica...Wording en structuur van het literaire veld, Van Gennep, Amsterdam, 1994

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Uit een 'ecologie van de angst' ontstaat de behoefte aan wat Boomkens de 'geborgenheidsmachine' noemt: een geheel van praktijken dat bij ontstentenis van een levend openbaar domein en ter compensatie...De geborgenheidsmachine omvat vormen van ruimtelijke ordening en stedebouw, praktijken van ordediensten en bewakingsbedrijven, van politie en justitie, maar evenzeer de werkzaamheid van sociaal...Over massa, moderne ervaring en popcultuur, Van Gennep, Amsterdam, 1994 René Boomkens, De Angstmachine

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Regisseren wordt dan het scenisch verbeelden van een staat van bewustzijn van het denken; een rol spelen wordt het weergeven van die verhoogde, verlichte staat van bewustzijn: niet de interpretatie...Terzijde Parallel met de paradox van het toneelspelen loopt die dunne draad van de paradox van de dramaturgie, dat tussengebied waar de tautologie, het samenvallen van theorie en praktijk, van...György Konrad, Tuinfeest, Van Gennep, Amsterdam, 1989, p. 48 (6) Johan Leysen in: Over Acteren, Theaterschrift 1, 1991, p. 24 (7) Viviane De Muynck, in: De Acteur, Theaterschrift

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
De lezer van de Poëtica van J. C. Bloem (Amsterdam, 1989, heruitgegeven bij Athenaeum Polak & Van Gennep, deze zomer nog bij de Slegte) wordt slachtoffer van een vreemde ervaring van analogie...Ook zonder in een persiflage (van Bloem) terecht te komen, kan het discours van Swyzen tegenover dat van de door haar geviseerde 'jonge snaken' gezet worden - als een analogie van vorm of vent...Vorm niet als een zoo doorschijnend mogelijk omhulsel van ontroering, maar als een materie van geestelijke orde, een belichaming maar zelf een lichaam, geen spiegel van leven, maar zelf een organisch

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
1980 gaat zijn naam met de snelheid van een nieuw virus door het wereldje: hij heeft Cymbeline van Shakespeare geënsceneerd met studenten van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar hij op dat...De ironie was dodelijk efficiënt, de analyse van wat een opvoering tot een geheel van theaterhandelingen maakt, radicaal doorgevoerd tot op het bot; de acteur-auteur van deze stukken toonde een...Paul Beers, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1981, flaptekst 17 Jan Decorte, Oeuvres, Bebuquin, Antwerpen 1994 18 Witold Gombrowicz, Toneel, Athenaeum-Polak & Van Gennep

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
67) Lehmann volgt de mogelijkheden en ontwikkelingen van een niet-dramatisch paradigma van de historische avant-garde van het begin van de eeuw over de neo-avant-garde van de jaren zestig tot...Die inwisselbaarheid betekent de vernietiging van het teken, van de theologie, van de semiotiek en van de (klassieke) theatraliteit, die alle gefundeerd zijn in het trekken van grenzen en het...het tijdperk van rationalisering en berekening is het de 'functie' van het theater om door middel van een esthetiek van het risico met extreme affecten om te gaan, die steeds ook de mogelijkheid van

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Als een idee ingang vindt, mogen we zeggen dat het zichzelf verspreidt doordat het zich voortplant van brein naar brein, van brein naar boek, van boek naar brein, van brein naar computer, van computer...Van Antigone naar Medea, van Hegel naar Müller, van conceptueel systeem naar landschap van woordenmateriaal, van het bouwwerk van de geest naar de ruïne van het lichaam: over die weg beweegt zich de...het begin van de twintigste eeuw analyseerde de Franse antropoloog Arnold van Gennep huwelijks- en begrafenisrituelen als belangrijke overgangsrites van één bepaalde sociale en biologische toestand