Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Van Isadora Duncan"Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
De afwezigheid van klassieke gezelschappen en het ontbreken van een traditie maakten dat de belangstelling uitermate geprikkeld werd door de moderne dansbeweging, die in de personen van Isadora Duncan...De Duitse Ausdrucktanz (expressieve dans), die zo duidelijk een deel was van de grote expressionistische beweging, bewees één van de belangrijkste vitale gistingen van de nationale artistieke scène...Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men rekening houden met de manier van werken van de exponenten van deze Duitse dans

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
De eerste stoot kwam voor de Eerste Wereldoorlog met Sergei Diaghilev, Isadora Duncan, Rudolf von Laban; de tweede vlak voor de Tweede Wereldoorlog met Martha Graham, Doris Humphrey, Laban, Kurt Jooss...Deze twee vrouwen, de eerste Poolse van geboorte, dan andere Ierse, namen de erfenis van Diaghilev op en bewezen in tien jaar tijd, van 1929 tot 1939, dat een land zonder ballettraditie wel iets kon...foto Jean Guyaux) Met Marcia Haydée repeteren voor "Wien, Wien, nur du allein". (foto Alain Béjart) les" van de opera van Parijs werden gegeven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Hij zag de neergang van het ballet in de loop van de geschiedenis in het weglaten van de travestierollen en later zelfs de gezichtsmaskers, de pruiken en de fantastische attributen...Isadora Duncan, de hogepriesteres van de vrije dans, was reeds een gevestigde waarde...Het sublieme Parade uit 1917 bij voorbeeld: een libretto van Cocteau, een koreo-grafie van Massine, muziek van Satie, decor, doek en kostuums van Picasso, het geheel badend in een kubistische sfeer

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Danssolo
Het is pas rond de laatste eeuwwende dat de solo als genre ontstond bij figuren als Loïe Fuller en Isadora Duncan...1905 maakte Isadora Duncan een eerste toernee door Rusland...Uit het voorgaande mag echter blijken dat ook de solovorm toen even revolutionair was en dit kan mogelijk worden gezien als een nog sterker argument wat de invloed van Isadora Duncan betreft

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
De optredens van Isadora Duncan in 1907 en 1921 zijn voor het grote publiek een curiosum; ze zullen alleen enkelingen begeesteren...Er zijn de lessen die operadanseressen, zoals Sonia Korty en Lien Engelen, na hun uren geven (met wat Dalcroze-techniek, invloeden van Isadora Duncan en oosters exotisme), maar ze hebben een 'slechte...Toneeldans is volgens haar een 'spectacle total' dat vertrekt van een 'argument'. 'Een goede choreografie bezit duidelijkheid van het geheel, van het argument, harmonie van de ruimte

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
man van in de veertig, Filippo Brunelleschi, opdook in het portaal van de kathedraal van Firenze...Zo verdeelde Maurits van Oranje het hanteren van de musket in een serie van drieënveertig verschillende bewegingen, die van de hellebaard in drieëntwintig, die gecoördineerd werden binnen een formatie...1700) ETCETERA XIV I 55 9 De moderniteit van Louis XIV Isadora Duncan en anderen vonden aan het begin van deze eeuw de moderne dans uit als vrije

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Tenslotte werd hij louter chronologisch gezien toch voorafgegaan door andere danspioniers, zoals Loïe Fuller en Isadora Duncan, die al rond de eeuwwende een nieuwe, vrije dans bepleitten...Want in tegenstelling tot de solo-choreografen Fuller en Duncan voltrok Nijinski's beeldenstormerij zich niet buiten de muren van het ballet - niet in de salons, in de recitals of op het podium van de...Dit zou, nogmaals, het programma kunnen zijn van de dans van zowel een Fuller of Duncan, of - dichter bij huis -van het legendarische Judson Church-collectief uit de jaren zestig

Nr. 69, Januari 1999 • Eric De Kuyper • Ballet/Dans
Eric De Kuyper over de kunst van de vergankelijkheid Als je de situatie van de dans vergelijkt met die van de andere kunsten, dan bevindt die kunst zich in een vrij afwijkende positie...Een beetje te vergelijken met het ontstaan van de opera een paar eeuwen eerder en de geboorte van de film aan het einde van de negentiende eeuw...het begin van de eeuw ontstaan echter geregeld dansrichtingen die zich willen bevrijden van de dwang van de klassieke danstechniek (Isadora Duncan, Rudolf von Laban, Martha Graham, de Duitse

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
wist bijvoorbeeld meteen dat de tennisscène van daarnet op Jeux alludeerde, de tweede choreografie van Nijinsky (die in de dansgeschiedenis geboekstaafd staat als - dixit Luuk Utrecht in Van hofballet...Postmoderniteit, dat is (onder meer) de veralgemening van de spektakelformule binnen de sfeer van de kunsten, dus het opgeven van het modernistische geloof dat de kunsten bevrijden en emanciperen...Erfgenaam van Duchamp, anno 2000!? Of wat zou u soms denken van een dansvoorstelling die wordt gefêteerd als 'erfgename van Isadora Duncan'? In Bels werk verandert het dadaïsme nog maar eens

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
Het publiek kan ook performer en zelfs een deel van het kunstwerk worden, als resultaat van een artistieke strategie die niets anders inhoudt dan het omverwerpen van een fatale traditie: die van de...Stuart situeert zich in de traditie van een Isadora Duncan, Rudolf von Laban, Martha Graham, Merce Cunningham, en in de traditie van de New Yorkse postmoderne dans en het danstheater...de context van de conceptuele dans betekent dit dat de indrukken van het lichaam en van het geheugen zichtbaar worden

Nr. 92, Juni 2004 • 
Hoeveel externe contexten moeten dansers eigenlijk verslijten voor ze de positie van dansmaker als enig mogelijke uitweg voor de valorisatie van zichzelf als artistieke generator beschouwen...Van Isadora Duncan kan je een lijn richting Judson Church trekken - maar niet over Martha Graham of Merce Cunningham...Deze marginaliteit verklaart mee de convivialiteit in de wereld van de hedendaagse dans, een wereld die in vergelijking met die van de beeldende kunst trouwens relatief klein is. Je staat niet in de

Nr. 92, Juni 2004 • Rudi Laermans, Carine Meulders • Het lichaam is de voorstelling: Wat ons...
Altijd weer opnieuw is er dat aangename samengaan van amicaliteit en afstandelijkheid: de drempel van het intieme wordt zelden overschreden, die van de gemeenzaamheid evenmin...Van Isadora Duncan kan je een lijn richting Judson Church trekken - maar niet over Martha Graham of Merce Cunningham...het medium van de lichaamsvoorstelling laat hij het archaïsche van het materiële lichaam (van 'het lijf') regelmatig im-ploderen in een flow waarin beelden, klanken, licht en donker één onontwarbare

Nr. 114, December 2008 • Eric De Kuyper • Dans op Expo 58
tegenstelling tot wat je uit de teksten van zowel Lobet als Sion zou menen op te maken, is het au sérieux nemen van dans en ballet in die jaren geen evidentie...De schrijvers zijn nooit bang om in een historisch perspectief te verwijzen naar Isadora Duncan of Kurt Jooss, naar de Ballets Russes of Martha Graham...auteurs’! Met kort daarop de opkomst van de ‘nouvelle vague’... * Het programma van Expo 58 kenmerkt zich, naast de meer traditionele vormen van klassiek en modern ballet, door een bijzonder groot