Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Van Koper"Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Welke naam Oi Mercedes man Sakko Is gewoon maar een naam Oi Is de naam van de dochter van de eerste koper van een Mercedes Sakko Hoe weet je dat Oi Van...Sakko En nog pervers ook Verpleegstertje spelen Omdat ie anders niet klaarkomt Oi Wat weet jij daar nou van Sakko Wil er ook helemaal niks van weten Van vroeger en...Geest van Sakko Hebjeniemandgekregen Oi Gaatjeniksaan Geest van Sakko Achzegop Oi Hebiemandvermoord Geest van Sakko Hoevermoord Oi Vermoord Geest van

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Mijn muren staan grijs van verveling / En de maan spat uiteen / In vierentwintig stukken van verbittering / Op de brandramen van het kasteel...Jij kleine Jonathan, naakt in je deken, die de trappen besteeg van mijn rijk, kom terug, verstik hem in de plooien van je mantel: het is een monster van hoogmoed, van wreedheid, van perversie...Wanneer de leerlingen bij hen toekomen, zijn ze twaalf, vrolijk, en ze lachen; ze komen van de velden, van de terrils, van de parken, van de stukken braakland

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Turbiasz trad aan als acteur in Need to know van Needcompany, Ave nue en Flip Side van Steve Paxton, Mar-che Funèbre pour chat van De Hollander, Van Dijck en Turbiasz...Rechtzetting Smakelijk Kerstfeest van Steven Berkoff Toestemming tot gebruik van de vertaling van Marcel Otten van Smakelijk Kerstfeest dient te worden aangevraagd bij het...Het lijkt mij beter om naar analogie van de Rijksbouwmeester een aantal mensen voor een beperkte tijd te benoemen, die adviseren over de besteding van al die fondsen en de toekenning van incidentele

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Deze perfecte incorporatie van een willekeurige "vorm-idee", deze risicoloze conventie, poogt zij in alle "economische duidelijkheid" en zonder "genante geweldpleging" de kijker-koper aan te praten en...Het dilemma naturalisme/conventie is dus niet het probleem van de theaterfotograaf, of toch niet zijn dilemma, maar dat van de fotografie, van het wezen van de foto zélf...reflectie (waarin het denken eindelijk zijn plaats gevonden heeft: die van de scène) een soort afwijking zou zijn van haar essentie in plaats van een bevrijding, een waarachtiger tonen van die essentie

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Wie de veelduidigheid van de ondertitel respecteert, aanvaardt de uitdaging van de kunst om de wetten van welke economie dan ook radicaal in het geding te brengen en om met de vrijbuiterij van de...als hoeder van wat zich aan de officiële bezigheden onttrekt, als bewaker van wat niet in het beperkte circuit van vraag en aanbod kan worden opgenomen, van wat aan de boekhouding van winst en verlies...Met andere woorden, de koper van een schilderij is bereid een financieel verlies te lijden (in vergelij- king met alternatieve beleggingen) omdat het bezit van een kunstwerk

Nr. 36, December 1991 • Gunther Sergooris • Den seligen Göttern, wie geht's?
De regenboog op het einde van Rheingold wordt door de god Froh met behulp van de zich op scène bevindende schijnwerpers geënsceneerd; de sfeer van de lentenacht in het eerste bedrijf van de Walkure...het eerste bedrijf van de Walkure doet Siegmund het relaas van zijn ongelukkige wedervaren in de ene hoek van de sofa, terwijl Hunding, de echtgenoot van Sieglinde in de andere luistert...Een waardig einde vol theatereffect voor de dochter van Wotan die (eindelijk) het doel van haar bestaan inziet, en door haar dood de goden en de mensen verlost van de vloek van de ring

Nr. 45, April 1994 • Gunther Sergooris • Een zee van gele paasbloemen
Al te vaak het slachtoffer van routine en gemakzucht vanwege dirigenten, zangers en regisseurs, behoort het doorgaans tot een van de vele slechte gewoonten van het operarepertoire...Het meisje dat 'dol is op alle dingen (...) die van lente en liefde spreken' en haar leven slijt met het borduren van bloemen 'die, ach, geen enkele geur hebben' komt aan haar einde temidden van een...Wat hier getoond wordt, is een uitvergroting van de armoedige leefwereld van de bohémiens, die gaat fungeren als het raam voor de collectieve wensdroom van de vier mannelijke protagonisten

Nr. 50, Juni 1995 • Gunther Sergooris • Onopgeloste spanning
De regisseur Nikolaus Lehnhoff had deze produktie in 1992 geconcipieerd naar aanleiding van het operafestival van München, op aandringen van Lehnhoff herwerkte Henze de partituur...Dat haast de hele legerleiding in opstand dreigt te komen om het hachje te redden van iemand van wie de keurvorstin zegt dat hij ziek is, is natuurlijk romantische wishful thinking van de auteur en...De ontwikkeling die hij in de loop van het stuk doormaakt gaat niet in de richting van meer menselijkheid, maar wel in die van een beter soldatenschap, hij verzoent zich immers met het vonnis dat zijn

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Stan maakt van het kader van de Sputnik gebruik om uit het kader van het toneel, uit de fictie te stappen...Frank Vercruyssen speelt een jungle versie van The Answering Machine van de Noor Finn Iunker en de andere groepsleden lezen fragmenten uit Über Allen Gipfeln ist Ruh van Thomas Bernard...SPEELTEATER GENT DE KOPER GIETERY '95 - '96 Theater, dans, muziek, film en plastische kunsten samengebracht in De Kopergietery, huis voor jonge kunst in Gent DE PRODUKTIES VAN

Nr. 56-57, Augustus 1996 • (advertentie)
Een dag van Koper Het publiek, kleuters tussen 4 en 6 jaar, stimuleren en inspireren acteurs om theater te maken...Kerstwintercircus in De Kopergietery Studenten van 5 Theaterscholen uit Vlaanderen en Nederland komen samen in De Kopergietery en brengen, onder leiding van een aantal regisseurs, cirkus...Regie: eva bal; muziek: paul carpentier Sept petits croix dans un carnet Filmmaker vincent bal schrijft het scenario aan de hand van het verhaal van Georges Simenon

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
van de oprichting van de EEG en de Europese eenwording maar ook als halte in de Europese tournees van bijvoorbeeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, American Ballet Theatre, Martha Graham Dance...Schuldige onschuld Het begin van de jaren tachtig, met de terugkeer van de slechts even aan Amerika verloren gewaande dochter De Keersmaeker en de out of the blue opkomst van autodidacten als...vergelijking met de lange, veel omvattende arbeid van het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de drie prominente pioniers van de jaren tachtig wel erg veel aandacht

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
De opeenvolgende lichaamskunstwerken werden overigens te koop aangeboden, de koper kreeg een geautoriseerde video van de betreffende performance...de bekroonde video van Franck & Van Dessel was het de geestelijke ruimte van de herinnering die voortdurend aan de haal ging...Een artificiële oase moest soelaas bieden, in de Renaissance in de vorm van virtuele (tuin)architectuur, vandaag in de vorm van Virtual Reality

Nr. 70, December 1999 • Roel Verniers • Plaatjes bij praatjes?
Carmen - HETPALEIS / Joep Lennarts Komosha - Speelteater Gent / Phile Deprez Een dag Van Koper - Speelteater Gent / Andy De Decker...De één vertrekt voor het schrijven van het artikel van zichzelf, de interpretatiekaders waarmee hij de voorstelling poogt te duiden en de specifieke kijkervaring van de voorstelling/première...Bovendien plaatst de doorwinterde theaterfotograaf de actie vaak centraal in zijn compositie, waardoor de vluchtlijnen van het fotografische beeld de blik van de kijker naar het hart van de actie

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Dit is de mythische vertaling van een reëel feit, daar de rijkdom van de een op de armoede van de ander berust...opdracht van de Belgische overheidsdienst voor ontwikkelingssamenwerking onderzochten een aantal economen in 1993 de opportuniteit van het mogelijk hervatten van bilaterale hulp aan het Zaïre van...Untermensch, daarom zijn de rechten van de mens niet op hem van toepassing; hij bezit geen rechten, en is daarom genadeloos aan de ijzeren wetten van de economie overgeleverd

Nr. 75, Maart 2001 • Rud Vanden Nest • Falstaff mist de trein
Het station van Windsor is ook duidelijk een van de drukste spoorwegknooppunten van het westelijk halfrond en de met een overdaad aan lichte valiezen beladen reizigers zijn er altijd gehaast en immer...De bezetting is navenant, behoorlijk homogeen en van prima kwaliteit, met Susan Chilcott als vrouwelijke hoogvlieger en José van Dam als gedroomde Falstaff...Van nature seigneur genoeg om te doen geloven in het adellijke verleden van zijn personage en acteur genoeg om de protserigheid ervan geraffineerd uit te beelden (beurtelings ontroerend, menselijk, op

Nr. 82, Juni 2002 • Walter Verdin • Video, of hoe een puber moeders beauty-case...
de beauty-case van mijn moeder ziet er anders uit dan die van marilyn monroe er zitten ook andere spullen in. (en die van cleopatra had je moeten zien...DE INSTALLATIE VAN HET VIDEO-KANAAL veronderstelt a. KENNIS VAN DE TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN b. KEUZE VAN DE TECHNISCHE MIDDELEN c. EERLIJKHEID VAN DE MAKER d. BEPALING VAN KIJK/LUISTER...WIJZE VAN DE MAKER e. BEPALING VAN HET BEOOGDE PUBLIEK & ZIJN GEWOONTES f. INRICHTING VAN DE 'VIDEO-VISIE'(dit kan zowel een uitzending langs het TV-net zijn, als een vertoning in een kruidenierswinkel

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • You are already doing all of it:...
paradigma zou kunnen zijn voor een andersoortig model, dat te maken heeft met: tegenwoordigheid in plaats van eeuwigheid, transformatie van handelingen in plaats van transformatie van materiaal...Waar performances een bepaalde duur hebben, vindt het werk van Sehgal als een soort installatie permanent plaats, namelijk tijdens de openingsuren van een museum of gedurende de aanwezigheid van de...Afgezien van het citaat waar we mee openden, valt het immateriële karakter van zowel Le plein, als van andere werken van Sehgal op

Nr. 101, April 2006 • 
Lyotard actualiseerde) over Jacques Lacans notie van het Reële als 'traumatisch', tot de beschouwingen van de late Jacques Derrida over 'het spoor van andersheid' of het radicaal differente...Want net als de kapitalistische consumptie-economie stoelt die op een dubbel ideaal: enerzijds dat van een transparant zelfinzicht (de kiezer of koper die weet waarom zij/hij juist deze en niet een...representatie (van 'de wil van het volk'; het democratische principe van volkssoevereiniteit). De geslaagde kunstparticipatie wordt zo herleid tot een vorm van morele communicatie, zoal niet tot een soort

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Obsceen kan nu geradicaliseerd worden tot ‘het wegvallen van de scène’: de scène van het fantasma, de scène van erotiek, de scène van het lichaam, de scène van de politiek...bevrediging (of van mijn rouw of van mijn lachen) zodat het object zélf ‘geniet van de show’ in mijn plaats en zo mij ontlast van mijn superegoplicht om te genieten... ?’ 8 Interpassiviteit als keerzijde van...De orgie staat dan voor het ‘acting out’ van het vrijheidsdenken en voor het bevrijden van de dingen van hun ‘schijn’, hun illusie: het transparant maken van de dingen, van seks, van politiek, van ons