Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Van Vlaenderen" • Resultaten 21 tot 38 worden getoondNr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Dat Mark De Wit de artistieke leiding van het BKT van Rudi Van Vlaenderen overneemt dreigt te leiden tot een nog zoutlozer aanbod...Zo zorgt de hardnekkige en politiek vaak doelbewuste -- lees daarvoor af en toe de 'glossae' van 'MvN' op p.6 in De Standaard -- begrispverwarring van kunst en cultuur (dit laatste in de betekenis van...Dit is geen hautaine veroordeling van lokale omgangsvormen, het enige jammerlijke is dat de stafmedewerkers van die centra (dat geldt ook voor de rest van Vlaanderen) zowel sociale animatie als

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het Vlaamse theater in Brussel dat zijn Nand Buyl (KVS), Rudi Van Vlaenderen (BKT), Johan Wambacq (Beurs), Hugo De Greef (Kaai), Jari Demeulemeester (AB) en Ingrid De Ketelaere (vzw Paleis). Het...Die openheid tussen beide gemeenschappen blijft natuurlijk altijd minimaal en occasioneel (Van Vlaenderen meldt nogal wat mensen die afkwamen op Madame De Sade, maar afhaakten toen ze hoorden dat er...Van Vlaenderen schat het Brusselse publiek voor het BKT op minder dan 20%, de helft komt uit provincies buiten Brabant

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Consequentie in de vraagstelling heeft Rudi Van Vlaenderen er in de voorbije jaren aan gegeven door aandacht te besteden aan de mensenrechten...Wie herinnert zich niet de bevlogen uitspraak van 'Le Soir'-journalist Jacques De Decker 'Als er nu gesproken mag worden van een swinging Brussels of van een Brussels by night is dat veel meer te...plaats van elk jaar te scharrelen bij de respectieve ministers van cultuur had men van een gunstige theatersituatie kunnen gebruik maken om een groot concept voor de stad uit te werken om het

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Rudi Van Vlaenderen richt, aanvankelijk met Bert Struys, en onder impuls van Vic De Ruyter, het 'Hedendaags Toneel' op...Afgestudeerden van het RITCS (opgericht in 1962 met Rudi Van Vlaenderen als directeur), krijgen er hun eerste werk-kansen...Dirk Buyse en Ronnie Commissaris, daarna Luc De Smet en tenslotte Rudi Van Vlaenderen zelf worden artistiek leider van het gezelschap

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Het failliet van het collectivisme en van de revolutie dan nog eens in de tweede productie van het Maly Teatr en van regisseur Dodin: Sterren aan de ochtendhemel van Alexander Galin over vier hoertjes...Mieke Felix is wel artistiek direkteur en lid van de Raad van Beheer van Teater Poëzien, maar is voor geen enkele van deze funkties bezoldigd...Nadat eerst Mark De Wit als opvolger voor Rudi Van Vlaenderen aangezocht was, verkoos het BKT een samensmelting met het produktieplatform van Kaai

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Eind 1979 werd Rudi Van Vlaenderen gevraagd mee te werken met AIDA, een initiatief ter verdediging van onderdrukte kunstenaars, dat werd opgericht in oktober van dat jaar door o.a...Hij werd ook lid van VONS (comité ter verdediging van onrechtmatig vervolgde burgers). De lafheid van zijn collega's die alleen belust zijn op bijval en roem, kloeg hij aan in zijn eenakter Protest...Rudi Van Vlaenderen

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
De teksten van Botho Strauss zijn de rechtstreekse erfgenamen van die dramaturgie (een van de personages uit De Hypochonders heet niet toevallig Vladimir). Beckett omschrijft die condition humaine...Afgesneden van een herkenbare (theater)taal werd ook het publiek geconfronteerd met een onbehaaglijk gevoel van 'onmacht en onbenul'. De Hypochonders verbindt de Strauss-trilogie van De Tijd met...Ook bij De Hypochonders duikt dezelfde metafoor op in de lange monoloog die de 'zakenman' Spaak 2 (Rudi Van Vlaenderen) houdt in een vervormende spiegel: "Ik sta volledig vereenzaamd tegenover een

Nr. 47, December 1994 • (inhoud) • Etc...
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG 12 , NR 47, DECEMBER 1994 Afgiftekantoor Gent X Tg Stan De Laatsten Poëtisch terrorisme Rudi Van Vlaenderen In memoriam Jac...Heijer Een hommage Tien jaar Theater Stap Van tableaux vivants naar acteerwerk Jan & Sigrid Bloetwollefduivel Hugo Claus Mama, kijk, zonder mythen

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Als zoon van Michel van Vlaenderen (1894-1965), een van de artistiek meest bewogen regisseurs van het interbellum die ook als eerste Vlaming de geschriften van Gordon Craig had ontdekt, als kleinzoon...1945 reeds, na het directeurschap van Michel van Vlaenderen van één seizoen, was Gent zijn gezelschap kwijtgespeeld aan de Antwerpse monopoliedrift...de veelheid aan activiteiten die van Vlaenderen ontplooide vallen ook zijn werkzaamheid als secretaris van het (indertijd) Belgische Centrum van het Internationaal Theater Instituut op en het mede

Nr. 47, December 1994 • Inhoudstafel
02/ 767 94 14, fax 02/767 51 15 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 47, december 1994 4 Redactioneel 5 In memoriam Rudi Van Vlaenderen Hugo Van den...Berghe, Jaak van Schoor, Franz Marijnen, Dré Poppe, Dirk Buyse 8 Jac Heijer Een hommage van Marianne Van Kerkhoven 10 Tien jaar Theater Stap Tuur Devens blikt terug 14...Stan 21 Jan Decorte Herman Asselberghs over Bloetwollefduivel 24 Rijkemanshuis van O'Neill Een opmerkelijke prestatie van het Zuidelijk Toneel, vindt Johan Thielemans

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
van Sam Bogaerts; van Frieda Pittoors die als kind in De Wonderdoenster van William Gibson in de kns speelde... Tot diegenen die ons de ogen hebben geopend behoort zeker Tone Brulin...Over Grotowski's Acropolis sprak ik met Rudi Van Vlaenderen; dank zij onze tussenkomst heeft Rudi hen naar Vlaanderen gehaald; we hebben die voorstelling toen volledig geregistreerd...Soms merk je pas na jaren, in de opstapeling van het materiaal, wie echt belangrijk zijn geweest: mensen als Tone Brulin, Rudi Van Vlaenderen, Walter Tillemans... Door dat internationale

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
Verschenen vorig jaar: Senne Rouffaer, Dries Wieme, Jan Walravens, Rudi Van Vlaenderen...Het Vlaams Theaterjaarboek inventariseert de activiteiten van de Vlaamse podiumkunsten tijdens de voorbije twee seizoenen...02/201.09.06, FAX: 02/203.02.05 e-mail: vti@ecna.org http://www.vti.be Het VTI wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur en is gesponsord door de

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Veel meer dan het ophangen aan een wand van een oud schilderij, het restaureren van een gebouw of stadsdeel of zelfs het uitvoeren van een muziekstuk, is het opvoeren van een theatertekst, een opera...Maar het is niet mijn bedoeling om een overzicht te geven van de geschiedenis van de opvoeringskunsten in de tweede helft van deze eeuw...Beschikbare cahiers: deel 1 Senne Rouffaer 2 Dries Wieme 3 Jan Walravens 4 Rudi Van Vlaenderen 5 Tone Brulin 6 Julien Schoenaerts 7 Herman

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Die wordt, naar mijn bescheiden inzicht, vooral veroorzaakt door de mentaliteit van zelfgenoegzaamheid bij allen die er van ver of van dicht mee te maken hebben...hoogstnoodzakelijke radicale discussie over het wezen van het jeugdtheater of zijn werkelijke plaats in het veld, noch van een termijnvisie voor de toekomst van de sector binnen het globale plaatje...Beschikbare cahiers: deel 1 Senne Rouffaer 2 Dries Wieme 3 Jan Walravens 4 Rudi Van Vlaenderen 5 Tone Brulin 6 Julien Schoenaerts 7 Herman

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Toneel (Brussel) in een regie van Paul Anrieu of bij Fakkeltheater (Antwerpen) in een regie van Rudi Van Vlaenderen...het verlengde van mijn thesis, engageerde ik me in 1986 als regie-assistent en dramaturg voor een enscenering van De Maatregel door het Brusselse Brecht-Eislerkoor in een regie van Rudi Van Vlaenderen...subversiviteit van 'de onrecupereerbare en ongestructureerde esthetiek' van het oeuvre van Alain Platel, als mogelijke actualisering van het vitalisme van de vroege Brecht-stukken

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
Omdat - voor zover ik weet - niemand anders ter wereld, niemand sinds Stanislavski, de aard, het fenomeen en de betekenis van het acteren en de aard en wetenschap van de mentale-fysieke-emotionele...Hij merkte dat de nu afgezaagde frase van Artaud "wreed voor mijzelf" ergens op deze wereld voor een handvol mensen, een echte, complete manier van leven is.' Meer dan dertig later, in maart...Een jaar later wisten Annie Declerck en Rudi Van Vlaenderen Akropolis naar Brussel te halen

Nr. 68, Juni 1999 • Pieter T'Jonck • Portretten
Van een gestructureerde overdracht van kennis en inzicht, laat staan van een dialoog tussen generaties theatermakers is slechts zelden sprake, om nog te zwijgen over de receptiegeschiedenis van...Aan de ene kant heb je een reeks van acht portretten van kunstenaars die fin de carrière zijn, zoals Senne Rouffaer, of overleden, zoals Rudi Van Vlaenderen en Dries Wieme...Beschikbare cahiers: 1 Senne Rouffaer, 2 Dries Wieme, 3 Jan Walravens, 4 Rudi Van Vlaenderen, 5 Tone Brulin, 6 Julien Schoenaerts, 7 Herman

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
zijn daar steeds in gesteund door onze directeur Rudi Van Vlaenderen...bent eerst nog de filmwereld ingestapt ‘Met een paar mensen van het rits heb ik zeven jaar in een soort collectief gewoond; ieder had een verdieping van een pand aan de Naamsepoort...Ik kreeg een briefje van Ivo Van Hove, nadat ik een voorstelling van hem afwijzend had besproken